PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 185 | 207--219
Tytuł artykułu

Jakość rządzenia w Polsce

Warianty tytułu
Governance in Poland - before and after Accession to the UE
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wiele badań nad długookresowym wzrostem gospodarczym potwierdza, że zmiany instytucjonalne są najważniejszą j ego determinantą. W szczególności mają one wielkie znaczenie w przypadku krajów transformujących się. Zmiana instytucjonalna jest bowiem jednym z trzech obszarów dokonującej się transformacji gospodarczej (obok stabilizacji makroekonomicznej i liberalizacji mikroekonomicznej). Badania nad wzrostem w okresie transformacji potwierdzają, że instytucje są, obok polityki stabilizacji i liberalizacji, najważniejszą zmienną wpływającą na jego tempo. Celem artykułu jest analiza zmian jakości rządzenia w Polsce i ocena dystansu wobec krajów UE-15 i nowych członków. Analizie poddanych zostało sześć zmiennych składających się na jakość rządzenia. Przystąpienie Polski do OECD i rozpoczęcie negocjacji członkowskich z UE stanowiło cezurę jakości rządzenia. Polska spełniła wówczas warunki graniczne w zakresie wprowadzenia demokracji, zapewnienia rządów prawa i budowy gospodarki rynkowej. Ale od tego czasu brak wyraźnej konwergencji instytucjonalnej Polski z UE-15 w zakresie jakości rządzenia. Największe problemy występuj ą w obszarach charakteryzujących regulacje oraz szacunek obywateli i władz dla instytucji, które wyznaczają ramy ich gospodarczych i społecznych relacji (jakość regulacji, rządy prawa i kontrola korupcji). Najmniejsza różnica występuje w odniesieniu do procesu wyboru, kontroli i zmiany władz, czyli w obszarach: głos obywateli i rozliczalność rządzących oraz stabilność polityczna i brak przemocy. (abstrakt oryginalny)
EN
According to many authors institutions are the most important determinant of long-term economic growth, especially in transition countries. Institutional changes are one of three main areas of economic transition (the other are macroeconomic stabilization and microeconomic liberalization). Economic research on economic growth during economic transition confirms that institutions along with stabilization and liberalization are the most important determinants. The purpose of this paper is to analyze changes in governance in transition countries and to evaluate their distance to the EU-15 countries. Six variables that determine the quality of governance were analyzed. The authors of this paper conclude that there is no institutional convergence as regards governance between Poland and the UE-15. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
207--219
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Acemoglu, D., Johnson, S., Robinson, J.A., 2001, The Colonial Origins of Comparative Development: an Empirical Investigation, The American Economic Review, vol. 91, no. 5.
 • Acemoglu, D., Johnson, S., Robinson, J.A., 2002, Reversal of Fortune: Geography and Institutions in the Making of the Modern World Income Distribution, The Quarterly Journal of Economics, November.
 • Acemoglu, D., Johnson, S., Robinson, J.A., 2005, Institutions as a Fundamental Cause of Long-Run Growth, w: Aghion, P., Durlauf, S.N. (eds.), Handbook of Economic Growth, Elsevier, North-Holland.
 • Acemoglu, D., Robinson, J.A., 2008, The Role of Institutions in Growth and Development, The World Bank, Commission on Growth and Development, Working Paper, no. 10.
 • Ahrens, J., 2000a, Governance, Conditionality and the Transformation of Post-socialist Countries, w: Hoen, H.W. (ed.), Governance Structures in Central and Eastern Europe, CESS Harmonie Paper Special Issue.
 • Ahrens, J., 2000b, Toward a Post-Washington Consensus: the Importance of Governance Structures in Less Developed Countries and Economies in Transition, Journal for Institutional Innovation, Development and Transition, no. 4.
 • Babetskii, I., Campos, N.F., 2007, Does Reform Work? An Econometric Examination of the Reform-Growth Puzzle, The Institute for the Study of Labor (IZA), Discussion Paper, no. 2638.
 • Balcerowicz, L., 1997, Socjalizm, kapitalizm, transformacja. Szkice z przelaniu epok, PWN, Warszawa.
 • Bałtowski, M., Miszewski, M., 2006, Transformacja gospodarcza w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Bennedsen, M., Malchow-Moller, N., Vinten, F., 2005, Institutions and Growth - a Literature Survey, Centre for Economic and Business Research, Report 1.
 • Bossak, J.W., 2006, Systemy gospodarcze a globalna konkurencja, Szkoła Główna Handlowa Oficyna Wydawnicza w Warszawie, Warszawa.
 • Campos, N.F., Coricelli, F., 2002, Growth in Transition: What We Know, What We Don't, and What We Should, Journal of Economic Literature, September.
 • Czerwińska, E., 1996, Znaczenie OECD dla Polski, Biuro Studiów i Ekspertyz, Kancelaria Sejmu, nr 428 grudzień.
 • Czyżewski, A.B., Kolasa, M., 2003, "Knowledge Economy" - jak daleko Polsce do Unii Europejskiej?, w: Zienkowski, L. (red.), Wiedza a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Dethier, J.J., 1999, Governance and Economic Performance: a Survey, ZEF, Discussion Papers on Development Policy, no. 5, Bonn.
 • Dewatripont, M., Roland, G., 1996, Transition as a Process of Large-scale Institutional Change, Economics of Transition, no. 1.
 • Djankov, S., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., 2003, Courts, Quarterly Journal of Economics, vol. 118, no. 2.
 • Easterly, W., Levine, R., 2003, Tropics, Germs, and Crops: How Endowments Influence Economic Development, Journal of Monetary Economics, vol. 50, no. 1.
 • Falcetti, E., Lysenko, T., Sanfey, P., 2006, Reforms and Growth in Transition: Re-examining the evidence, Journal of Comparative Economics, no. 34.
 • Grigorian, D.A., Martinez, A., 2000, Quality of Institutions. What Do (Transition) Economies Have to Gain form the Rule of Law?, The World Bank, Europe and Central Asia Region, Private and Financial Sectors Development Unit, Policy Research Working Paper, no. 2475.
 • Grzymala-Busse, A., Innes, A., 2003, Great Expectations: the EU and Domestic Political Competition in East Central Europe, East European Politics and Societies, vol. 17, no. 1.
 • Hall, R.E., Jones, C.I., 1999, Why do Some Countries Produce so Much More Output per Worker Than Others?, Quarterly Journal of Economies, vol. 144, no. 1.
 • Havrylyshyn, O., 2001, Recovery and Growth in Transition: a Decade of Evidence, IMF Staff Papers, no. 48.
 • Havrylyshyn, O., van Rooden, R., 2000, Institutions Matter in Transition, but so do Policies, IMF Working Paper, WP/00/70.
 • Helliwell, J.F., Huang, H., 2006, How's your Government? International Evidence Linking Good Government and Well-being, NBER Working Paper, no. 11988.
 • Hellman, J.S., Jones, G., Kaufmann, D., Schankerman, M., 2000, Measuring Governance, Corruption, and State Capture. How Firms and Bureaucrats Shape the Business Environment in Transition Economies, The World Bank and European Bank for Reconstruction and Development Policy Research Working Paper, no. 2312.
 • Hellwig, Z., 1968, Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny, z. 4.
 • Hoen, H.W., 2000, Taking Stock on Transformation: Market Reform and Democratization in Central and Eastern Europe, w: Hoen, H. W. (ed.), Governance Structures in Central and Eastern Europe, CESS Harmonie Paper Special Issue.
 • Janowski, P., 2005, Warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Jak daleko Europie Środkowowschodniej do liderów?, w: Zienkowski, L. (red.), Co sprzyja rozwojowi gospodarczemu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Kaufmann, D., Kraay, A., Zoido-Lobaton, P., 1999, Governance Matters, The World Bank, Development Research Group, Macroeconomics and Growth and World Bank Institute Policy Research Working Paper, no. 2196.
 • Knack, S., 2002, Governance and Growth: Measurement and Evidence, University of Maryland, Center for Institutional Reform and the Informal Sector, IRIS Discussion Papers on Institutions & Development, no. 5.
 • Merlevede, B., 2000, Growth in Transition Economies. A Review of the Literature [online], http://www.econ.kuleuven.ac.be/licos/DP/DP2000/DP93.pdf [dostęp: 7.02. 2007].
 • Milewski, J.J., 2006, Debata o państwie w początku XXI wieku - refleksje historyka, w: Trzciński, K. (red.), Państwo w świecie współczesnym, ASPRA-JR Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Nowak, R., 2000, Transparency and good governance in transition economies, paper presented to the Preparatory Seminar for the Ninth OSCE Economic Forum, Almaty, 2-3 November [online], http://www.unece.org/trans/osce/osceunece/misc_nowak.pdf [dostęp: 9.12.2008].
 • Olson, M., Sarna, N., Swamy, A.V., 1998, Governance and Growth: a Simple Hypothesis Explaining Cross-country Differences in Productivity Growth, University of Maryland, Center for Institutional Reform and the Informal Sector, IRIS Working Paper, no. 218.
 • Panek, T., 2009, Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Szkoła Główna Handlowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Piazolo, D., 1999, Credibility and Growth Effects on Eastern Europe, European Investment Bank, Economic and Financial Report, no. 99/P2 [online], http://papers.ssm.com. [dostęp: 22.03.2011].
 • Presidency Conclusions, 1993, Copenhagen European Council - 21-22 June [online], http://www.europarl.europa.eu/enlargement/ec/pdf/cop_en.pdf [dostęp: 22.03.2011].
 • Rivera-Batiz, F., 2002, Democracy, Governance and Economic Growth: Theory and Evidence [online], http://www.columbia.edu/cu/economics/discpapr/DP0102-57.pdf [dostęp: 15.10.2007].
 • Rodrik, D., 1999, Where Has all the Growth Gone? External Shocks, Social Conflict, and Growth Collapses, Journal of Economic Growth, no. 4.
 • Rodrik, D., Subramanian, A., 2003, The Primacy of Institutions (and What This Does and Does Not Mean), Finance & Development, June.
 • Rodrik, D., Subramanian, A., Trebbi, F., 2002, Institutions Rule: The Primacy of Institutions over Integration and Geography in Economic Development, IMF Working Paper, WP/02/189.
 • Staehr, K., 2010, Economic and Democratic Reforms in the Post-communist Countries. The Copenhagen Criteria and the Impact of the European Union [online], http://www.whu.edu/cms/fileadmin/redaktion/Z-CEUS/CEUS_Workshop_2010/Paper/Staehr.pdf [dostęp: 22.03.2011].
 • Tridico, P., 2006, Institutional Change and Governance Indexes in Transition Economies: the Case of Poland, The European Journal of Comparative Economics, no. 2.
 • Wojtyna, A., 2001, Nowe kierunki badań nad ekonomiczną rolą państwa, Ekonomista, nr 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171200251

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.