PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 5 | 53--65
Tytuł artykułu

Przedsiębiorczość w małych miastach województwa zachodniopomorskiego

Warianty tytułu
Entrepreneurship in the Small Towns of the Western Pomeranian Voivodship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł opisuje, w jaki sposób rozwija się przedsiębiorczość w najmniejszych miastach województwa zachodniopomorskiego. Na podstawie przeprowadzonych badań (statystycznych oraz ankietowych) autorzy analizują 37 miast liczących od 5 tys. do 10 tys. mieszkańców, uwzględniając m.in. liczbę przedsiębiorców (według sektorów własnościowych oraz według przedmiotu działalności) oraz zmiany pomiędzy stanem na 2001 r. i 2008 r. a latami 2009-2010 przede wszystkim przez pryzmat tego, że 2009 r. był już rokiem kryzysu finansowego, który w istotnym stopniu oddziaływał na funkcjonowanie polskich przedsiębiorców. (abstrakt oryginalny)
EN
The article describes how entrepreneurship is developing in the smallest towns of the Western Pomeranian Voivodship. Based on research conducted (statistical and questionnaire research), the authors analyse 37 towns of between 5,000 and 10,000 inhabitants, taking into account the number of entrepreneurs (by ownership sector and by the subjects of activities), as well as changes between the conditions in 2001 and 2008, as well as 2009-2010, primarily from the point of view of the fact that 2009 was already a year of the financial crisis, which had a significant impact on the functioning of Polish entrepreneurs. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
53--65
Opis fizyczny
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • Banasiak J., Kowara S., Kraszewska A., Funkcja turystyczna małych miast regionu łódzkiego (przykład Tuszyna, Strykowa i Uniejowa), w: T. Marszal (red.), Funkcja usługowa małych miast, Łódź 2009.
 • Bański J., Strefa podmiejska - już nie miasto, jeszcze nie wieś, w: A. Jezierska-Thole, L. Kozłowska (red.), Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce, Toruń 2008.
 • Broszkiewicz R., Podstawy gospodarki miejskiej,Wrocław 1997, s. 20.
 • Czornik M., Miasto. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania, Katowice 2008, s. 16.
 • Gorzelak G., Miasto jako przedmiot badań ekonomii, w: B. Jałowiecki (red.), Miasto jako przedmiot badań naukowych w początkach XXI wieku, Warszawa 2008, s. 90.
 • Heffner K., Zmiany roli i kierunków rozwoju małych miast w strefach metropolitalnych, w: K. Heffner, T. Marszal (red.), Ośrodki lokalne w strefie oddziaływania wielkich miast, Warszawa 2008.
 • Konecka-Szydłowska B., Słupca jako ośrodek aktywizacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich, w: E. Rydz (red.), Podstawy i perspektywy rozwoju małych miast, Słupsk 2007.
 • Kot J., Czynniki i decyzje lokalizacyjne jednostek gospodarczych i ludności, w: T. Markowski, D. Stawasz (red.), Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów, Łódź 2001, s. 167.
 • Kozioł K., Rejestracja osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ewidencja działalności gospodarczej czy Krajowy Rejestr Sądowy?, "Samorząd Terytorialny" 2009/9, s.48.
 • Lorens E., Realizacja wielkoskalarnych przedsięwzięć urbanistycznych jako katalizator rozwoju metropolii, w: T. Markowski (red.), Planowanie i zarządzanie w obszarach metropolitalnych, Warszawa 2005, s. 123-131.
 • Malisz B., Żurkowski J., Metody analizy progowej, Warszawa 1971.
 • Młynarczyk-Jasińska H., Działalność gospodarcza w gminach miejsko-wiejskich małych miast województwa łódzkiego, w: E. Rydz (red.), Podstawy i perspektywy rozwoju małych miast, Słupsk 2007.
 • Nowacka-Rejzner U., Zawada K., Funkcja przemysłowa w przestrzeni małych miast - wybrane zagadnienia, w: T. Marsza! (red.), Funkcja przemysłowa małych miast, Łódź 2009, s. 25-26.
 • Nowak A., Turczyn M., Nowe inwestycje usługowe na tle rozwoju funkcji usługowej w małych miastach województwa łódzkiego od roku 1995, w: T. Marszał (red.), Funkcja usługowa małych miast, Łódź 2009.
 • Pasieczny J., Profile gmin w Polsce - zarządzanie rozwojem i zmianami, Warszawa 2008, s. 143-147.
 • Patka E., Klasyfikacja funkcjonalna małych miast województwa świętokrzyskiego, w: K. Heffner (red.), Współczesne problemy rozwoju ośrodków lokalnych, Katowice 2008, s. 220-221.
 • Pielesiak I., Bartosiewicz B., Funkcja komunikacyjna małych miast w regionie łódzkim, w: T. Marsza! (red.), Funkcja usługowa małych miast, Łódź 2009.
 • Radecki W., Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Komentarz, Warszawa 2009.
 • Trafas K., Badania delimitacji obszarów metropolitalnych, www.malopolskie.pl.
 • Trzepacz P., Funkcjonalno-przestrzenne przemiany Gryfina w dobie transformacji społeczno-gospodarczej, w: K. Heffner, T. Marszal (red.), Małe miasta - studium przypadków, Łódź 2005/2006, s. 114.
 • Twardzik M., Zmiany funkcji handlowej małych miast województwa śląskiego, w: T. Marszał (red.), Funkcja usługowa małych miast, Łódź 2009.
 • Stanowicka-Traczyk A., Determinanty wizerunku miasta, "Samorząd Terytorialny" 2009/10, s.9.
 • Stodczyk J., Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, Opole 2003, s. 56.
 • Swianiewicz P., Klimska U., Mielczarek A., Nierówne koalicje - liderzy miejscy w poszukiwaniu nowego modelu zarządzania rozwojem, Warszawa 2004, s. 15.
 • Szafrańska E., Przemiany struktury funkcjonalnej województwa łódzkiego, w: J. Słodczyk (red.), Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast, Opole 2002, s. 181-192.
 • Szmytkie R., Zróżnicowanie funkcjonalne małych miast województwa dolnośląskiego, w: T. Marszał (red.), Struktura funkcjonalna małych miast, Łódź 2009, s. 13.
 • Świdurska A., Małe miata a rozwój obszarów wiejskich w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym, w: K. Heffner, T. Marszal (red.), Ośrodki lokalne w strefie oddziaływania wielkich miast, Warszawa 2008.
 • Wołowiec T., Finansowe instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez gminy, "Studia Regionalne i Lokalne" 2009/1, s. 69-70, 75.
 • Wróbel S. (red.), Samorząd miejski. Zadania, instytucje, formy, Poznań 2008.
 • Zuzańska-Żyśko E., Małe miasta w strefie oddziaływania ośrodków regionalnych, w: K. Heffner, T. Marszal (red.), Małe miasta w obszarach metropolitalnych, Warszawa 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171200287

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.