PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 1 | 33--65
Tytuł artykułu

Systemowe uwarunkowania słabości polityki zagranicznej Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Systemic Causes of Weakness of the European Union's Foreign Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Analiza przedstawiona w niniejszym opracowaniu skłania do wniosku, że dla reformy polityki zagranicznej Unii decydujące znaczenie mają interesy geopolityczne głównych aktorów, przede wszystkim państw członkowskich (choć także najważniejszych mocarstw pozaeuropejskich). W ostatnich latach nastąpiło pewne zbliżenie tych interesów, zwłaszcza Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Doprowadziło to do wprowadzenia wielu innowacji instytucjonalnych w zakresie polityki zagranicznej i obronnej UE. Jednak analiza pokazuje, że zbliżenie interesów dotyczy bardziej spraw taktycznych niż strategicznych. Takie podejście znajduje odbicie w zmianach instytucjonalnych. Unia w dalszym ciągu nie dysponuje ani klarowną strategią polityczną, ani odpowiednimi zasobami. Procedury decyzyjne opierają się na zasadzie jednomyślności, choć projekt Traktatu Lizbońskiego wprowadza pewne usprawnienia. Bazują one na mechanizmach międzyrządowych, co faktycznie utrudnia uzgodnienie wspólnej strategii geopolitycznej na szczeblu unijnym. Zmiany instytucjonalne sprzyjają natomiast zwiększeniu siły politycznej największych krajów. Jednak to, czy zostaną w pełni wykorzystane, zależy od dalszego zbliżenia interesów i strategii geopolitycznych. Wzajemne blokowanie interesów narodowych będzie ograniczało możliwości rozwoju polityki zagranicznej i obronnej UE, czyli utrzymywało słabość całego systemu. (fragment tekstu)
EN
The article analyses systematically the EU foreign policy which reveals poor strategic planning, underdeveloped institutional framework, inadequate financial resources and implementation instruments. Furthermore, the concept of civilian power is a result of weakness of the EU foreign policy system and could make this policy less credible in international relation. There are three principal conclusions stemming from the analyses presented in the article. Firstly, the major cause of the EU foreign policy systemic weakness lies in contradictory interests of Member States. Secondly, the UE policy is actually an instrument of support for national foreign policies rather then a platform of political unity of integrated Europe. Thirdly, structural characteristics of the EU foreign policy undermine political ambitions of leadership in shaping a new international order. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
33--65
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Studiów Politycznych PAN, Instytut Spraw Publicznych
Bibliografia
 • C. Adebahr, The first will be the last: why the EU foreign service will remain embryonic for some time, "CFSP Forum" no. 2/2008, vol.6, s.5-9.
 • D. Allen, M. Smith, Relations with the rest of the world, "Journal of Common Market Studies" vol.45, Annual Review 2007, s. 163-181.
 • T.G. Ash, Free world: America, Europe and the surprising future of the West, New York 2004.
 • T.G. Ash, In Europe's name. Germany and the divided continent, London 1994.
 • A. Behnke, The politics of "Geopolitik" in post-cold war Germany, Geopolitics, vol. 11/2006, s. 396-419.
 • P. Belkin, German foreign and security policy: trends and transatlantic implications, Congressional Research Service Report for US Congress, Washington 2008, s. 17.
 • S. Biscop, Permanent structured cooperation and the future of ESDP, Egmont Paper 20, 2008, Royal Institute for International Relations, s. 9.
 • A. Björkdahl, Norm advocacy: a small state strategy to influence the EU, "Journal of European Public Policy" no. 1/2008, vol. 15, s. 135-154.
 • A. Bendiek, The Financing of the SFSP/ESDP: There is a democratic deficit problem, "CFSP Forum" no. 6/2006, vol.4, s.8-16.
 • O. Bratberg, Bilateral embassies in an integrated Europe: a case of institutional robustness?, "Journal of European Integration" no. 2/2008, vol.30, s.235-253.
 • E.H. Carr, The twenty year's crisis, 1919-1939, an introduction to the study of international relations, New York 1964.
 • D. Clark, European foreign policy and American primacy, "International Politics" vol. 45/2008, s. 276-291.
 • J. Czaputowicz, Paradygmat realistyczny w stosunkach międzynarodowych, "Sprawy Międzynarodowe" nr 3/2004.
 • J. Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Warszawa 2007.
 • A.Deighton, V. Mauer, Securing Europe? Implementing the european security strategy, Zürich 2006.
 • H. Dijkstra, Core- mission versus Council Secretariat: an overview of bureaucratic rivalry in european foreign policy, "CFSP Forum" no. 5/2008, vol.6, s.5-8.
 • H. Dijkstra, The Council Secretariat's role in the Common Foreign and Security Policy, "European Foreign Affairs Review" vol. 13/2008, s. 149-166.
 • H. Drake, What difference did a (French) presidency make? FPEU08 and EU foreign policy, "CFSP Forum" no. 1/2009, vol.7, s. 1-6.
 • K. Duchźne, The European Community and the uncertainties of interdependence w: A nation writ large? Foreign policy problems before the European Community, eds. M.L. Kohnstamm, W.Hager, Rasingstoke 1973.
 • F. Duchźne, Europe's role in world peace w: Europe tomorrow: sixteen european look ahead, ed. R. Mayne, London 1972, s. 32-47.
 • S.Duke, The future of EU- NATO relations: an case of mutual irrelevance through competition?, "Journal of European Integration" no. 1/2008, vol.30, s.27-43.
 • European foreign policy in an evolving international system: the road towards convergence, eds. N. Casarini, A.C. Musu, Basingstoke 2007.
 • L. Fioramonti, S.Lucarelli, The EU viewed by the others: drawing some conclusions w: The external image of the European Union, ed. S. Lucarelli, GARNET working paper no. 17/2007.
 • Germany's EU policy on asylum and defence, ed. G. Hellman, London 2006.
 • B. Giegerich, E3 Leadership in security and defence policy, "CFSP Forum" no. 6/2006, vol.4, s .5-7.
 • N. Gnesotto, The growing powerlessness of the West, "Europe's World", summer 2007, http://www.europesworld.org/, 18.03.2009.
 • J. Gotkowska, Niemcy aspirują do roli lidera w kształtowaniu dyskusji o reformie NATO, "BESTOSW Bałkany i Europa Środkowa", Tygodnik OSW nr 6 (81)/2009, 11 lutego, s.2-4.
 • S. Griller, A. Orator, Mapping the jungle: a legal attempt to classify European agencies, CIT1-CT-2004-506392, 2006, NewGov, http://www.eu-newgov.org/
 • T.G. Grosse, Europa na rozdrożu, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008.
 • T.G. Grosse, Hybrydowy ustrój Unii Europejskiej: dwie logiki zmian w projekcie traktatu konstytucyjnego, "Analizy Natolińskie" nr 3 (26)/2008.
 • E.Grossman, France and the EU: from opportunity to constraint, "Journal of Common Market Studies" no. 7/2007, vol. 14, s. 983-991.
 • Ch. Hill, The Directoire and the problem of a coherent EU foreign policy, "CFSP Forum" no. 6/2006, vol.4, s. 1-4.
 • Ch. Hill, The geopolitical implication of enlargement w: Europe unbound: enlarging and reshaping the boundaries of the European Union, ed. J. Zielonka, London 2002, s. 99.
 • C. Hill, Renationalizing or regrouping? EU foreign policy since 11 September 2001, "Journal of Common Market Studies" no. 1/2004, vol.42, s. 143-163.
 • С. Hitchens, Blood, class and empire: the enduring Anglo-American relationship, New York 2004.
 • S.Hoffman, The state of war: essays on the theory and practice of international politics, Praeger, New York 1965.
 • F. Hood, Atlantic dreams and European realities: British foreign policy after Iraq, "Journal of European Integration" no. 1/2008, vol.30, s. 183-197.
 • A. Hyde-Price, European security in the twenty-first century: the challenge of multipolarity, London 2007.
 • В. Irondelle, European foreign policy: the end of French Europe?, "Journal of European Integration" no. 1/2008, vol.30, s. 153-168.
 • E.V.Jakobsen, Small states, big influence: the overlooked nordic influence on the civilian ES DP, "Journal of Common Market Studies" no. 1/2009, vol. 47, s. 81 -102.
 • D. Keohane, The absent friend: EU foreign policy and counter-terrorism, "Journal of Common Market Studies" no. 1/2008, vol.46, s. 125-146.
 • U.E. Kanet, A new US approach to Europe? The transatlantic relationship after Bush, "International Politics" vol.45/2008, s.348-363.
 • Ch.Layne, It's over, over there: the coming crack-up in transatlantic relations, "International Politics" vol. 45/2008, s. 325-347.
 • M. Light, Russia and the EU: strategic partners or strategic rivals?, "Journal of Common Market Studies" vol.46, Annual Review 2008, s. 7-27.
 • K. Lisbonne-de Vergeron, Contemporary Indian views of Europe, London 2006.
 • J. Manners, Normative power Europe: a contradiction in terms?, "Journal of Common Market Studies" no, 2/2002, vol.40, s.235-258.
 • H.W. Maull, Europe and the new balance of global order, "International Affairs" no. 4/2005, vol.81, s. 775-799.
 • H.W. Maull, Germany and the art of coalition building, "Journal of European Integration" no. 1/2008, vol.30, s. 131-152.
 • H.Mayer, The long legacy of Dorian Gray: why the European Union needs to redefine its role in global affairs, "Journal of European Integration" no. 1/2008, vol.30, s. 7-25.
 • J.J.Mearsheimer, The tragedy of great power politics, New York 2001.
 • C.O. Meyer, The quest for a european strategie culture: changing norms and security and defence in the European Union, Basingstoke 2006.
 • D. Milczarek, Rola międzynarodowa Unii Europejskiej jako "mocarstwa niewojskowego", "Studia Europejskie" nr 1/2003, s. 33-54.
 • A. Miskimmon, Germany and the Common Foreign and Security Policy of the European Union: between europeanization and national adaptation, Basingstoke 2007.
 • H.J. Morgenthau, Politics among nations: the struggle for power and peace, wyd. 6, New York 1986.
 • M.W. Mosser, Engineering influence: the subtle power of small states in the CSCE/OSCE w: Small states and alliances, eds. E. Reiter, H. Gärtner, Heidelberg 2001.
 • J.E.de Neve, The European onion1 How differentiated integration is reshaping the EU, "Journal of European Integration" no. 4/2007, vol.29, s.503-521.
 • J.S. Ney, Soft power: the means to success in world politics, New York 2004.
 • G.R. Olsen, The European Union and military conflict management in Africa, "CFSP Forum" no. 1/2009, vol.7, s.7-11.
 • O. Osica, Wspólna europejska polityka bezpieczeństwa i obrony (CESDP) w perspektywie Polski, "Raporty i Analizy" nr 5/2001, Centrum Stosunków Międzynarodowych, s. 37.
 • M. Pace, The construction of EU normative power, "Journal of Common Market Studies" no. 5/2007, vol. 45, s. 1041-1064.
 • M. Reichard, Some legal issues concerning the EU-NATO Berlin Plus Agreement, "Nordic Journal of International Law" vol. 73/2004, s. 37-67.
 • A.D. Rotfeld, Rosja i Świat, "Gazeta Wyborcza", 6.02.2008.
 • R.L. Rothstein, Alliances and small powers, Columbia University Press, New York 1968, s.29.
 • VA. Schmidt, Trapped by their ideas: French elites' discourses of European integration and globalization, "Journal of European Public Policy" no. 7/2007, vol. 14, s. 992- 1009.
 • A. Schout, Beyond the rotating presidency w: Leaderless Europe, ed. J.Hayward, Oxford 2008, s. 270.
 • E.J.Stewart, Assessing the cost of EU hesitancy in Georgia, "CFSP Forum" no. 5/2008, vol. 6, s. 1-4.
 • R. Śmigielski, Federacja Rosyjska wobec statusu Kosowa, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, "Biuletyn" nr 49 (463)/2007.
 • G.M.Thornton, The paradox of the transatlantic security project: from taming european power to dividing it, "International Politics" vol. 45/2008, s. 382-397.
 • N.Tocci, The EU and conflict resolution: promoting peace in the backyard, Abingdon 2007.
 • A.Toje, The European Union as a small power, or conceptualizing Europe's strategic actorness, "Journal of European Integration" no. 2/2008, vol. 30, s. 199-215.
 • D.Vital, The inequality of states. A study of small power in international relations, Oxford 1967, s. 4.
 • W. Wallace, Small European states and European policy making w: Between autonomy and influence: small states and the European Union, Arena Report no. 1/1999.
 • K.N. Waltz, Theory of international politics, New York 1979.
 • W. Wessels, The Constitutional Treaty - three readings from a fusion perspective, "Journal of Common Market - Annual Review" vol. 43/2005, s. 11-36.
 • R.G. Whitman, Foreign, security and defence policy and the Lisbon Treaty: significant or cosmetic reforms?, "CFSP Forum" no. 2/2008, vol.6, s. 1-5.
 • A. Wivel, The security challenges of small EU states, "Journal of Common Market Studies" no. 43(2)/2005, s. 393-412.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171200405

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.