PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 1 | 91--115
Tytuł artykułu

Pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE w praktyce polskich sądów administracyjnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Preliminary Questions to the Court of Justice of the European Union in Practice of Polish Administrative Courts
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zasygnalizowana problematyka pytań prejudycjalnych wskazuje na wielowątkowy charakter tego zagadnienia, które nie zostało wyczerpane w zaprezentowanym opracowaniu. Rozstrzygnięcie niektórych spornych kwestii przez dotychczasową praktykę sądów administracyjnych nie spowodowało bowiem definitywnego wyjaśnienia wszystkich wątpliwości. Ponadto w miejsce rozstrzygniętych wątpliwości pojawiają się nowe, takie jak kwestia właściwej interpretacji orzeczeń ETS przez sąd, co nie zawsze spotyka się z akceptacją stron postępowania sądowoadministracyjnego. Pojawiają się również głosy niezadowolenia z opóźnień w rozpoznaniu spraw, spowodowane oczekiwaniem na wydanie orzeczenia dotyczącego złożonego pytania prejudycjalnego. Tego typu problemy są dostrzegane na forum krajowym i unijnym. Dowodem tego raport grupy roboczej ds. procedury pytań prejudycjalnych, który powstał z inicjatywy Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Rad Stanu i Naczelnych Sądów Administracyjnych Unii Europejskiej w celu sformułowania propozycji dotyczących praktycznych sposobów zmniejszania opóźnień związanych z procedurą pytań prejudycjalnych kierowanych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przez sądy krajowe.127 Proponowane w tym dokumencie usprawnienia mają szansę znacznie poprawić obecny stan rzeczy, co ma ogromne znaczenie ze względu na zwiększanie się liczby spraw wspólnotowych rozpoznawanych przez sądy administracyjne. Mimo wskazanych przeciwności, należy jednak stwierdzić, że sądy administracyjne dobrze stosują prawo unijne, o czym świadczy imponująca liczba rozpoznanych w tym zakresie spraw i zadanych pytań prejudycjalnych. (fragment tekstu)
EN
The aim of the article is to present the basic problems of submitting preliminary questions to the European Court of Justice by Polish administrative courts. The author describes the issues related to the object of legal question i.e. the scope and contents of a request for interpretation of provisions of the Community law. The paper also presents issues concerning the procedure and form of submitting preliminary questions and their results for most important proceedings pending. Of particular importance in this respect is the problem of whether a court submitting a preliminary question should suspend the proceedings or adjourn the hearing of the case and whether discussions of the court in that respect may be appealed against. Apart from providing some practical information on the institution of preliminary question and its role in the system of interpretation of law and from presenting judicial decisions of Polish administrative courts, the Author analysed and exemplified activities of courts in application of the pro-Community interpretation. This serves to prove that such interpretation not only changes the existing understanding of Polish law but also eliminates some specific provisions if, in the court's opinion, they contradict the Community law. The analysis of judicial decisions ends with the Author's conclusion that administrative courts generally accept the principle of the pro-Community interpretation on the grounds that Polish judicial decisions have become an integral part of the Community system of judicature. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
91--115
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Bibliografia
 • A.Arnull, The European Union and its Court of Justice, Oxford 2006, s.88.
 • S. Biernat, Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na polskie sądy, "Przegląd Sądowy" nr 11-12/2001, s. 16.
 • S. Biernat, Znaczenie niepublikowanych wspólnotowych aktów prawnych dla organów i sądów administracyjnych w: Ratio est anima legis. Księga pamiątkowa ku czci profesora Janusza Trzcińskiego, red. J. Góral, R. Hauser, J. Repel, M. Zirk-Sadowski, Warszawa 2007, s.365.
 • Z. Brodecki, S. Mąjkowska-Szulc, Orzeczenie wstępne: skalpel czy maczuga? w: Pytanie prejudycjalne w orzecznictwie ETS. Funkcjonowanie procedury prejudycjalnej w Polsce, red. C.Mik, Toruń 2006, s.36.
 • P. Dąbrowska, Skutki orzeczenia wstępnego Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwości, Warszawa 2003, s. 90-91.
 • R.Hauser, R.Talaga, Publikacja rozporządzeń WE w języku krajowym a ich stosowanie przez sądy administracyjne, "Europejski Przegląd Sądowy" nr 2/2009, s.4-11.
 • S.L. Kaleda, Kompetencja Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwości do wydania orzeczenia prejudycjalnego w sporze dotyczącym sytuacji sprzed akcesji, "Europejski Przegląd Sądowy" nr 7/2006, s.47.
 • T.T. Koncewicz, В. Rischka, Wspólnotowa interpretacja. Jaki zasięg i skutek?, "Palestra" nr 7-8/2009, s.216.
 • М. Kulikowska, Procedura kierowania pytań prejudycjalnych do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przez polskie sądy administracyjne, "Przegląd Prawa Europejskiego" nr 1/2/2006, s. 31.
 • D. Miąsik, Sprawa wspólnotowa przed sądem krajowym, "Europejski Przegląd Sądowy" nr 9/2008, s. 17.
 • E. Michna, Orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie pytań prejudycjalnych, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" nr 6/2008, s. 58.
 • Z.Modzelewski, G.Mularczyk, Ustawa o VAT. Komentarz, Warszawa 2006, s.671.
 • K. Lenaerts, D. Arts, I. Maselis, Procedure Law of the European Union, Londyn 2006, s.457.
 • E.Łętowska, Cdosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 października 2004 г., sygn. akt FSK 571/04, "Orzecznictwo Sądów Polskich" z. 5/2005, s.299.
 • R. Ostrihansky, Sąd polski a kompetencje Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich do wydawania orzeczeń wstępnych w: Prawo polskie a prawo Unii Europejskiej, red. E. Piontek, A. Zawadzka, Warszawa 2003, s. 177.
 • E.Piontek, Doktryna i praktyka "acte clair" a wspólnotowy porządek prawny w kontekście funkcji art. 234 TWE w: Prawo polskie a prawo Unii Europejskiej, red. E. Piontek, A. Zawadzka, Warszawa 2003, s. 111.
 • N. Półtorak, Pytania prejudycjalne sądów polskich dotyczące stanów faktycznych sprzed akcesji w: Pytanie prejudycjalne w orzecznictwie ETS. Funkcjonowanie procedury prejudycjalnej w Polsce, red. C.Mik, Toruń 2006., s.282.
 • J. Skrzydło, Doktryna acte clair w orzecznictwie Trybunału Wspólnot Europejskich i sądów państw członkowskich, "Państwo i Prawo" nr 1/1998, s.49.
 • J. Skrzydło, Doktryna acte eclaire w orzecznictwie Trybunatu Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i sądów krajów członkowskich Unii Europejskiej, "Studia Prawno-Europejskie", t. 11/1997, s. 153.
 • M. Szpunar, Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na sądownictwo - zagadnienia wybrane w: Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Traktat Akcesyjny i jego skutki, red. S.Biernat, S.Dudziak, M.Niedźwiedź, Kraków 2003, s. 285-286.
 • R. Talaga, Stosowanie dyrektyw wspólnotowych przez sądy administracyjne w sprawach dotyczących podatku od towarów i usług, "Europejski Przegląd Sądowy" nr 3/2009.
 • A. Wentkowska, Sądownictwo polskie w przeddzień przystąpienia do Unii Europejskiej - spostrzeżenia de lege ferenda w: Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Traktat Akcesyjny i jego skutki, red. S.Biernat, S.Dudziak, M.Niedźwiedź, Kraków 2003, s.307inast.
 • A. Wilk, Skutki orzeczenia wstępnego, "Przegląd Prawa Europejskiego" nr 1/2/2006, s. 58-72.
 • A. Wróbel, Autonomia proceduralna państw członkowskich. Zasada efektywności i zasada efektywnej ochrony sądowej w prawie Unii Europejskiej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" nr 1/2005, s.35 i nast.
 • A. Wróbel, Podstawowe problemy przedstawiania przez Naczelny Sąd Administracyjny pytań prawnych Europejskiemu Trybunałowi Sprawiedliwości, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" nr 1/2005, s.37.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171200409

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.