PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 17 | nr 214 | 302--329
Tytuł artykułu

Wybrane aspekty udziału największych przedsiębiorstw w wydatkach badawczo-rozwojowych

Warianty tytułu
Chosen Aspects of the Biggest Enterprises Participation in Research and Development Expenditure
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule dokonano analizy struktury finansowania wydatków na badania i rozwój (B+R) w Polsce oraz w wybranych krajach. Relacja wydatków na B+R do PKB jest najbardziej uniwersalną miarą innowacyjności gospodarki. Analiza wskazała, że czynnikiem determinującym niskie nakłady Polski na B+R są wydatki przedsiębiorstw. Wysokość nakładów budżetowych na B+R nie odbiega znacząco od nakładów w innych państwach. Stwierdzono, że niskie nakłady polskich firm na B+R związane są z brakiem dużych rodzimych przedsiębiorstw działających w skali globalnej. Szczególnie dotyczy to przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego. W innych państwach to właśnie tego typu firmy w największym stopniu finansują nakłady na B+R. Wydaje się, że posiadanie dużych firm jest warunkiem koniecznym, aby nakłady na B+R osiągnęły wysoki poziom w stosunku do wielkości PKB. (abstrakt oryginalny)
EN
The article analyzes the structure of financing the expenditure on research and development (R&D) in Poland and in selected countries. The relationship of expenditure on R&D to GDP is the most universal measure of economic innovation. The analysis indicated that the expenditure of enterprises was a determinant of low investment in the Polish R & D. The amount of budgetary outlays on R&D does not differ significantly from that occurring in other countries. It was found that low inputs of Polish companies on R & D related to the lack of large domestic Polish companies operating globally. In particular, this applies to manufacturing enterprises. In other countries it is precisely this type of companies to the greatest extent fund the spending on R&D. It seems that having large companies is a prerequisite to investment in R&D reached a high level in relation to the size of GDP. (original abstract)
Rocznik
Tom
17
Numer
Strony
302--329
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uczelnia Vistula w Warszawie
Bibliografia
 • Adamczyk A., Propozycje zmian bodźców podatkowych wspierających działalność B+R polskich przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa" 2010, nr 11-12.
 • Annual Reports 1996-2007, World Bank, Washington.
 • Baczko T., Firmy patentujące w Polsce w 2010 r. i w latach 2005-2009, INE PAN, Warszawa 2011.
 • Baczko T., Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2005 roku, INE PAN, Warszawa 2005.
 • Baczko T., Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2006 roku, INE PAN, Warszawa 2006.
 • Baczko T., Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2007 roku, INE PAN, Warszawa 2007.
 • Baczko T., Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2008 roku, INE PAN, Warszawa 2008.
 • Baczko T., Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2009 roku, INE PAN, Warszawa 2009.
 • Baczko T., Raport o największych inwestorach w badania i rozwój w Polsce w 2010 roku, INE PAN, Warszawa 2011.
 • Balcerzak A.P., Efektywność systemu instytucjonalnego a potencjał gospodarki opartej na wiedzy, "Ekonomista" 2009, 6.
 • Barrett Ch., Biljon P. van, Musso Ch., R&D Strategies in Emerging Economies, McKinsey Global Survey Results, Arlington 2011.
 • Bebczuk R., R&D Expenditures and the role of government around the world, "Estudios de Economia" 2002, Vol. 29, No. 1.
 • Coe D.T., Helpman E., Hoffmaister A.W., International R&D Spillovers and Institutions, IMF Working Paper WP/08/104, Washington 2008.
 • David P.A., Hall B.H., Toole A.A., Is public R&D a complement or substitute for private R&D? A review econometric evidence, "Research Policy" 2000, 29.
 • Doing Business 2011. Making a Difference for Entrepreneurs, The World Bank, Washington 2011.
 • Dutta S., Mia I., The Global Information Technology Report 2009-2010, World Economic Forum, Geneva 2010.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009, GUS, Warszawa 2010.
 • Go Global. Raport o innowacyjności polskiej gospodarki, Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa 2011.
 • Godin B., The Obsession for Competitiveness and Its Impact on Statistics: The Construction of Hightechnology Indicators, "Research Policy" 2004, 33.
 • Griffith R., Reading S., van Reenen J., R&D and Absorptive Capacity: From Theory to Data, Institute for Fiscal Studies, IFS Working Papers 01/03, London 2003.
 • Holland M., Spraragen W., Research in Hard Limes, Washington 1933.
 • Innovation Union Scoreboard 2010. The Innovation Union's performance scoreboard for Research and Innovation, Brussels 2011.
 • Janasz W. (red.), Innowacje w modelach działalności przedsiębiorstw, Szczecin 2003.
 • Khan T.S., Productivity Growth, Technological Convergence, R&D, Trade, and Labor Markets: Evidence from the French Manufacturing Sector, IMF Working Paper WP/06/230, Washington 2006.
 • Kimon H., Dietl M., Tajemniczy mistrzowie XXI wieku, Warszawa 2009.
 • Ledrman D., Maloney W.F., Research and Development (R&D) and Development, Policy Research Working Paper 3024, The World Bank, Washington 2003.
 • Ministerstwo Gospodarki, Założenia do strategii innowacyjności i efektywności gospodarki, Warszawa 2010.
 • Monitoring Industrial Research: The 2010 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, Seville 2010.
 • Moszoro B., Globalizacja innowacji i internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej (B+R), "Przegląd Organizacji", Warszawa 2009.
 • Ngai L.R., Samaniego R.M., An R&D-Based Model of Multi-Sector Growth, CEP Discussion Paper No 762, London 2006.
 • Nicholas T., Innovation lessons from the 1930s, "The McKinseyQuartely", December 2008.
 • OECD, Measuring Innovation: A New Perspective, http://www.oecd.org/document/22/0,3746,en_41462537_41454856_44979734_1_1_1_1,00.html [16.10.2011].
 • OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 1999 Benchmarking Knowledge-based Economies, Paris 1999.
 • OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2001 Towards A Knowledge-Based Economy, Paris 2001.
 • OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2009, Paris 2009.
 • OECD Science, Technology and Industry Scoreboard, Innovation and Performance in The Global Economy, Paris 2007.
 • OECD Science, Technology and Industry Scoreboard, Paris 2003.
 • OECD Science, Technology and Industry Scoreboard, Paris 2005.
 • Płowiec U., Ocena innowacyjności gospodarki polskiej a strategia rozwoju kraju, "Ekonomista" 2008, 6.
 • Płowiec U., Refleksje o innowacyjności Polski w perspektywie 2020 r., "Ekonomista" 2010, 5.
 • Podręcznik Frascati. Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej, OECD, Paris 2002.
 • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD, Warszawa 2008.
 • Polski serwis Strategii Lizbońskiej, http://www.strategializbonska.pl/ [16.10.2011].
 • Population Innovation Readiness, Special Eurobarometer, Brussels 2005.
 • Reger G., Internationalisation of Research and Development in Western European, Japanese and North American Multinationals, "International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management: Special Issue on Entrepreneurship, Innovation and Globalisation" 2002, Vol. 2, No. 2/3.
 • Rejn B., Sources of Research and Development (R&D) Financing in Poland, Research Bulletin ZBSE, GUS-PAN, Warszawa 2003.
 • Science, technology and innovation in Europe, Eurostat, Luxembourg 2010.
 • Shah A., The Economics of Research and Development: How Research and Development Capital Affects Production and Markets and Is Affected by Tax Incentives, Policy Research Working Paper 1325, The World Bank, Washington 1994.
 • The 2010 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, Brussels 2011.
 • The Global Competitiveness Report 2010-2011, World Economic Forum, Geneva 2010.
 • The Global Information Technology. Report 2010-2011 Transformations 2.0, World Economic Forum, Geneva 2010.
 • The Internationalisation of Business R&D: Evidence, Impacts and Implications, OECD, Paris 2008.
 • Tomaka A., Cyran K., Innowacyjność przedsiębiorstw jako kluczowy element konkurencyjności polskiej gospodarki, "e-Finanse" 2010, t. 6, nr 3.
 • Welfe W. (red.), Gospodarka oparta na wiedzy, PWE, Warszawa 2007.
 • World Development Indicators: State and Markets, The World Bank, Washington 2010.
 • Wziątek-Kubiak A., Zróżnicowanie wzorców działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych o niskiej i wysokiej technologii. Analiza porównawcza, "Studia Ekonomiczne" 2010, 2(LXV).
 • Bank Światowy, http://data.worldbank.org/indicator.
 • Eurostat, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovation-scoreboard/index_en.htm.
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database.OECD,
 • http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ANBERD2011_REV3.&
 • Lista firm z najwyższymi wydatkami na B+R, http://iri.jrc.ec.europa.eu/.
 • Lista największych firm przemysłu zbrojeniowego Defense News Top 100, http://www.defensenews.com/archives_top.php.
 • Lista największych firm świat Fortune Global 500, http://money.cnn.com/magazines/fortune/global 500/2011/full_list/.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171200447

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.