PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 17 | nr 214 | 258--272
Tytuł artykułu

Atrakcyjność inwestycyjna regionów - wybrane zagadnienia

Warianty tytułu
Investment Attractiveness of Regions - Selected Problems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule poruszone zostały wybrane zagadnienia odnoszące się do atrakcyjności inwestycyjnej regionów. Na wstępie przedstawiono teoretyczne aspekty uwarunkowania atrakcyjności inwestycyjnej. W dalsze części scharakteryzowano raport Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową we fragmencie dotyczącym atrakcyjności inwestycyjnej województw oraz raporty udostępnione przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Przedstawione zostały również przykładowe zestawienia determinantów atrakcyjności inwestycyjnej regionów, w tym z punktu widzenia inwestora zagranicznego. Bazowe zestawienie determinantów zaprezentowano w podziale na sześć grup tematycznych czynników: gospodarcze, społeczno-kulturowe, polityczne i jakości administracji, technologiczno-innowacyjne, naturalne, wizerunkowe. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses selected problems referring to investment attractiveness of regions. The introduction presents theoretical aspects and investment attractiveness determinants. Next the part of report by The Institute for Market Economics, referring to investment attractiveness of regions, is characterized as well as the reports obtained from Polish Information and Foreign Investments Agency. The examples of determinant sets for regional investments attractiveness are also presented, including these from a foreign investor's point of view. Basic set of determinants was divided into five thematic groups of factors: economic, social-cultural, political and administration quality, technological-innovative, natural and image oriented. (original abstract)
Rocznik
Tom
17
Numer
Strony
258--272
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Ballotta M., Factors, Actions and Policies to Determinate the Investment Attractiveness of a Territorial System, Word Bank, WBI/PSD Investment Climate, Seminar Series, Washington 2004.
 • Domański B., Guzik R., Gwosdz K., Konkurencyjność i ranga wielkich miast Polski w świetle inwestycji zagranicznych firm produkcyjnych, [w:] R. Domański (red.), Nowe problemy rozwoju wielkich miast i regionów, PAN KPZK, z. 192, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Godlewska-Majkowska H., Zarębski P., Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2010, Instytut Przedsiębiorstwa, Kolegium Nauki o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Warszawa 2010 (całość stanowi 16 raportów odnoszących się do atrakcyjności inwestycyjnej poszczególnych województw).
 • Grosse T., Wpływ procesów globalnych i integracji europejskiej na polski system polityki regionalnej, "Studia Regionalne i Lokalne" 2001, nr 1.
 • Klasik A., Strategia konkurencyjna regionu, [w:] A. Klasik, F. Kuźnik (red.), Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2001.
 • Klasik A., Kuźnik F., Planowanie strategiczne rozwoju lokalnego i regionalnego, [w:] S. Dolata (red.), Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i perspektywy, Uniwersytet Opolski, Opole 1998.
 • Komorowski J., Kształtowanie poziomu atrakcyjności inwestycji w polityce rozwoju regionalnego, [w:] A. Kopczyk, M. Proniewski (red.), Atrakcyjność inwestycyjna regionu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2005.
 • Kotler P., Asplund C., Rein I., Heider D., Marketing Places Europe, Prentice Hall, London 1999.
 • Martin R., A Study on the Factors of Regional Competitiveness. A Draft Final Report for The European Commission Directorate - General Regional Policy, University of Cambridge, Ecorys -Nei, Rotterdam 2003.
 • Murawska E., Siemiński W., Topczewska T., Instrumenty podnoszenia konkurencyjności gmin i powiatów, "Człowiek i Środowisko" 2001, nr 4.
 • Nowicki M., Hildebrandt A., Susmarski P., Tarkowski M., Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2010, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2010.
 • Piech K., Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarczym, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009.
 • Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Rainisto S., Success Factors of Place Marketing: A Study of Place Marketing Practices in Northern Europe and the United States, Helsinki University of Technology, Institute of Strategy and International Business, Espoo, Finland 2003.
 • Stawicka M., Kwieciński L., Wróblewski M., Analiza atrakcyjności inwestycyjnej regionu w świetle współczesnych trendów, Analizy, badania i prognozy na rzecz Strategii Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2010.
 • Stimson R., Stough R., Roberts B., Regional Economic Development: Analysis and Planning Strategy, Springer, Berlin - Heidelberg 2006.
 • Szromnik A., Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • Todaro M.P., Smith S.C., Economic Development, Pearson Education Limited, London 2009.
 • Ziemianowicz W., Kapitał zagraniczny a rozwój regionalny i lokalny w Polsce, "Studia Regionalne i Lokalne" 1997, nr 21.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171200475

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.