PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 17 | nr 214 | 95--109
Tytuł artykułu

Ewolucja przepisów dotyczących opłat za składowanie odpadów w polskim prawie ochrony środowiska

Autorzy
Warianty tytułu
Evolution of Regulations Concerning Warehousing Charges of Waste in the Polish Environment Protection Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule dokonano przeglądu i analizy zmian, jakie zaszły w zakresie opłat za składowanie odpadów w polskim systemie prawa ochrony środowiska. Celem tych zmian jest zwiększenie funkcji bodźcowej opłat i spowodowanie, aby przedsiębiorcom opłacało się ponosić koszty związane ze zmniejszeniem negatywnego oddziaływania na środowisko oraz racjonalnym gospodarowaniem jego zasobami. Wymaga to ciągłej modyfikacji instrumentów ekonomicznych, do których zaliczane są opłaty, aby miały one wpływ na wynik finansowy firmy, stymulujący do podjęcia działań proekologicznych, ale nieosłabiający kondycji firmy. (abstrakt oryginalny)
EN
The article reviews and analyses the changes which took place in warehousing charges of waste in the Polish system of law of the environment protection. An aim of these changes is to increase the stimulative function of payments and to make entrepreneurs bear the cost for reducing the negative impact on the environment and the rational management of its resources. It requires the constant alteration of economic instruments which includes fees, in a way they affect the financial result of the company, stimulating for taking environment-friendly actions, but not weakening the company standing. Earlier announcing changes in rates of payments, enabling business entities to take appropriate changes can serve to relieve the influence of payments for using the environment e.g. alteration of the technological process, implementation of an environment-friendly investment project, change of the scope of production. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
17
Numer
Strony
95--109
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Fiedor B. (kierownik projektu), Koncepcja modyfikacji systemu instrumentów ekonomicznych dla ochrony środowiska. Raport końcowy, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wrocław 2003.
 • Górski M., Gospodarowanie odpadami w świetle wymagań prawa wspólnotowego i polskiego ustawodawstwa, Futura Grzegorz Łuczak, Poznań 2005.
 • Kopycińska D. (red), Państwo i rynek w gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2003.
 • Małecki P.P., Opłaty ekologiczne w Polsce. Analiza i ocena za lata 2002-2007, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009.
 • Mazur-Wierzbicka E., Instrumenty ekonomiczne i ich wpływ na proekologiczne zachowanie przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 382, Szczecin 2004.
 • Sprawozdanie z realizacji Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010 za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2009.
 • Radecki W., Opłaty i kary pieniężne w ochronie środowiska, Difin SA, Warszawa 2009.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (DzU z 2001 nr 112, poz. 1206).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 grudnia 1997 r. w sprawie klasyfikacji odpadów (DzU z 1997 nr 162, poz. 1135 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian (DzU z 1980 nr 24, poz. 93).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian (DzU z 1982 nr 21, poz. 154).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1986 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian (DzU z 1986 nr 7, poz. 40).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian (DzU z 1988 nr 25, poz. 174).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1990 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian (DzU z 1990 nr 42, poz. 245).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian (DzU z 1990 nr 88, poz. 511).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1991 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian (DzU z 1991 nr 125, poz. 558).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian (DzU z 1992 nr 79, poz. 400).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian (DzU z 1993 nr 9, poz. 44).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1993 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian (DzU z 1993 nr 133, poz. 638).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian (DzU z 1994 nr 140, poz. 772).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian (DzU z 1995 nr 153, poz. 775).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian (DzU z 1996 nr 154, poz. 747).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie opłat za składowanie odpadów (DzU z 1997 nr 162, poz. 1116).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie opłat za składowanie odpadów (DzU z 1998 nr 162, poz. 1128).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za składowanie odpadów (DzU z 1999 nr 110, poz. 1263).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za składowanie odpadów (DzU z 2000 nr 120, poz. 1284).
 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 roku o ochronie i kształtowaniu środowiska (tekst jednolity DzU z 1994 nr 49, poz. 196 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (DzU z 1997 nr 96, poz. 592 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity DzU z 2010 nr 185, poz. 1243 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity DzU z 2008 nr 25, poz. 150 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 24 października 1974 r. - Prawo wodne (DzU z 1974 nr 38, poz. 230).
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (DzU z 2001 nr 100, poz. 1085 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (DzU z 2000 nr 22, poz. 272).
 • www.ekoportal.gov.pl [22.04.2011].
 • www.mos.gov.pl [22.04.2011].
 • www.gazetapodatnika.pl [22.04.2011].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171200487

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.