PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 17 | nr 214 | 231--248
Tytuł artykułu

Geneza idei rozwoju zrównoważonego

Autorzy
Warianty tytułu
The Origin of Sustainable Development Idea
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie jest próbą przedstawienia genezy idei rozwoju zrównoważonego. Pojawienie się tej szczytnej koncepcji związane było z podjęciem przez międzynarodowe instytucje, szczególnie przez ONZ, debaty na temat globalnych zagrożeń drugiej połowy XX w. Poszukując źródeł zasady rozwoju zrównoważonego, należy jednak sięgnąć do wcześniejszych dokonań oraz inicjatyw różnych przedstawicieli nauki oraz życia społecznego, których przewidywania wiązały się z przekonaniem o konieczności przeżycia w środowisku przyrodniczym. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper is an attempt of presentation of the idea of sustainable development. The appearance of such a noble principle is connected with debates concerning global threats in the XX century undertaken by some international organizations, especially by the United Nations. Trying to investigate the origins of sustainable development principle it is important to consider the earlier efforts and initiatives of different representatives of scientific as well as social life, who anticipated the belief about the necessity of life's survival in natural environment. (original abstract)
Rocznik
Tom
17
Numer
Strony
231--248
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Beaulien C., Mainstreaming Participatory Development, Canadian International Development Agency, Ottawa 1997.
 • Bell D., Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 • Bendyk E., Kultura chce być wolna (wstęp), [w:] L. Lessing, Wolna kultura, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa 2005.
 • Bertalanffy L. von, Ogólna teoria systemów, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984.
 • Brown L., Jutro może być za późno, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1982.
 • Callicot J.B., In Defence of the Land Ethics. Essays in Environmental Philosophy, State University of New York Press, New York 1989.
 • Carlowitz H.C. von, Sylvicultura economica - oder Anweisung zur wilden Baumzucht. Nachdruck der Ausgabe 1713, Freiberg 2000.
 • Carson R., Silent spring, Fawcett, Grenwich 1962.
 • Constanza R. (red.), Ecological Economics. The Science and Management of Sustainability, Columbia Press, New York 1991.
 • Crozier M., Freidberg E., Człowiek i system, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1982.
 • Daly H., Beyond growth - the economics of sustainable development, Beacon Press, Boston 1996.
 • Daly H. (red.), Towards a steady state economy, Freeman, San Francisco 1973.
 • Devall B., Session G., Ekologia głęboka, Wydawnictwo Pusty Obłok, Warszawa 1995.
 • Diwan R.K., Livingston D., Alternative Development Strategies and Appropriate Technology, Pergamon Press, New York 1979.
 • Dokumenty końcowe Konferencji Narodów Zjednoczonych "Środowisko i Rozwój", Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 1993.
 • Gale D., Teoria liniowych modeli ekonomicznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1969.
 • Gudowski J., Ignacy Sachs jako prekursor koncepcji zrównoważonego rozwoju, [w:] D. Kiełczowski (red.), Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009.
 • Hardin G., The tragedy of the commons, "Science" 1968, No. 162.Hoffe O., Subsidiarity as a principle in the philosophy of government, "Regional and Federal Studies" 1999, No. 6 (3).
 • Horkheimer M., Adorno T.W., Dialektyka oświecenia, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 1994.
 • Jan Paweł II, Centesimus Annus. Tekst i komentarze, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1998.
 • Kasprzak K., Raszka B., Kobiety dla idei rozwoju zrównoważonego - część I, Zeszyty Naukowe, Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie - Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, Zeszyt 10, Rzeszów 2008.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, Wydawnictwo Pallotinum, Poznań 1994.
 • Kassenberg J., Ocena ekoinnowacyjności w wybranych dokumentach strategicznych. Polityka przestrzennego zagospodarowania kraju, [w:] Ekoinnowacyjność dokumentów strategicznych. Próba oceny, Raport 1, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2001.
 • Kołodziejski J., Paradygmat równoważenia rozwoju regionalnego i lokalnego w uwarunkowaniach transformacji ustrojowej Polski, "Opolskie Roczniki Ekonomiczne" 1997, t. XV.
 • Kośmicki E., Geneza koncepcji trwałego i zrównoważonego rozwoju, [w:] Uwarunkowania i mechanizmy zrównoważonego rozwoju. Materiały VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej - Białystok - Tallin, 2-5 lipca 2007, Wydawnictwo Wyższej Szkoły w Białymstoku, Białystok 2007.
 • Kozłowski S., Droga do ekorozwoju, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 • Kozłowski S., Ekologiczne problemy przyszłości świata i Polski, "Polska w XXI wieku" przy Prezydium PAN, Warszawa 1998.
 • Kozłowski S., Zrównoważony rozwój - program na jutro, Wydawnictwo Abrys, Poznań - Warszawa 2008.
 • Leopold A., A Sand Country Almanach, Ballantine Books, New York 1990.
 • Lisowska A., Zrównoważony rozwój i subsydiarność jako podstawowe zasady polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej, [w:] A. Papuziński (red.), Zrównoważony rozwój - od utopii do praw człowieka, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2005.
 • Luce D., Reiffa H., Gry i decyzje, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1964.
 • Malthus Th. R., Prawo ludności, Wydawnictwo Jirafa Roja, Warszawa 2007.
 • McHale J., Człowiek i środowisko, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975.
 • Meadows D.L. i in., Granice wzrostu, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1973.
 • Millon-Desol C., Zasada pomocniczości, Wydawnictwo Znak, Kraków 1995.
 • Mill J.S., Zasady ekonomii politycznej i niektóre jej zastosowanie do filozofii społecznej, t. I/II, Warszawa 1965.
 • Mishan E., Spór o wzrost gospodarczy, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1986.
 • Misztal L., Socjologia miasta, Wydawnictwo CRZZ, Warszawa 1978.
 • Mydral G., Przeciw nędzy na świecie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1975.
 • Nasza Wspólna Przyszłość, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991.
 • Osborn F., Our Plundered Planet, Littre Brown and Company, Boston 1948.
 • Papuziński A., Filozoficzne aspekty zasady zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój a "iustitia socialis", [w:] A. Pawłowski (red.), Filozoficzne, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, t. 26, 51-71, Lublin 2007.
 • Papuziński A., Życie - nauka - ekologia: prolegomena do kulturalistycznej filozofii ekologii, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1989.
 • Passmore J., Man's Responsibility for Nature. Ecological Problems and Wetern Traditions, Charlesa Scribner's Sons, New York 1974.
 • Parteka T., Planowanie strategiczne rozwoju zrównoważonego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.
 • Pawłowski A., Pawłowski L., Zrównoważony rozwój we współczesnej cywilizacji. Cz. 1: Środowisko a zrównoważony rozwój, "Problemy Ekorozwoju - Problems of Sustainable Development" 2008, t. 3, nr 1.
 • Piątek Z., Etyka środowiskowa - nowe spojrzenie na miejsce człowieka w przyrodzie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1997.
 • Płachciak A., Johna Rawlsa koncepcja sprawiedliwego społeczeństwa a idea zrównoważonego rozwoju, [w:] D. Kiełczowski (red.), Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009.
 • Płachciak A., Stanowisko Światowej Rady Kościołów w sprawie troski o naturalne środowisko, "Gospodarka a Środowisko" nr 9, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 22, Wrocław 2008.
 • Rawls J., Teoria sprawiedliwości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 • Regan T., Prawda i krzywda zwierząt, "Etyka" 1980, nr 18.
 • Rynkowski H., Ograniczenia i szanse rolnictwa ekologicznego, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 1996.
 • Schumacher E.F., Małe jest piękne, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1981.
 • Schweitzer A., Reverence for Life, [w:] R. Joy (ed.), An Anthology, The Beacon Press, Boston 1947.
 • Singer P., Wyzwolenie zwierząt, Państwowy Instytut Wydawniczy Warszawa 2004.
 • Singer P., Zwierzęta i ludzie jako istoty równe sobie, "Etyka" 1980, nr 18.
 • Sołtysiak U. (red.), Rolnictwo ekologiczne. Od teorii do praktyki, Ekoland i Stiftung Leben & Umwelt, Warszawa 1993.
 • Spaargaren G., Mol A.P., Sociology, Environment and Modernity: Ecological Modernization as a Theory of a Social Change, "Society and natural Resources" 1992, 54.
 • Taylor P., Respect for Nature. A Theory of Environmental Ethics, Princeton University Press, Princeton - New Jersey 1986.
 • Zabłocki G., Rozwój zrównoważony - idee, efekty, kontrowersje, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171200491

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.