PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 17 | nr 214 | 290--301
Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi

Warianty tytułu
Occupational Health and Safety in Municipal Waste Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcony został zagadnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Omówiono w nim obowiązujące w przedmiotowym zakresie przepisy prawna i wynikające z nich obowiązki. Wskazano źródła finansowania związanych z tym wydatków oraz zaproponowano systemowe rozwiązania dla usankcjonowanych nowymi uregulowaniami przedsięwzięć organizacyjnych. Przyjmując jako słuszną zasadę "zrównoważonej jakości życia", wykazano ścisłą zależność pomiędzy ekonomicznym, ekologicznym i społecznym aspektem procesu pracy wykonywanej w ramach gospodarki odpadami komunalnymi. (abstrakt oryginalny)
EN
This article deals with the problem of occupational health and safety in municipal waste management. It discusses the legal regulations governing the process and resultant obligations. The sources of financing the costs connected with waste management have been further presented along with the suggested solutions for legitimate organisational undertakings. According to the right principle of sustainable quality of life it has established that there is a direct relation between economical, ecological and social aspects of work as part of waste management. (original abstract)
Rocznik
Tom
17
Numer
Strony
290--301
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Borys T. (red.), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Ekonomia i Środowisko, Warszawa - Białystok 2005.
 • Rogall H., Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Zysk i S-ka, Poznań 2010.
 • Dyrektywa Rady 75/422/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie opadów (tekst pierwotny: OJL 19425.07.1975, p. 39).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (DzU nr 104, poz. 868).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 27 czerwca 1960 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w miejskich przedsiębiorstwach (zakładach) oczyszczania (DzU nr 38, poz. 228).
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (DzU z 1998 nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (DzU z 2008 nr 25, poz. 150 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (DzU z 2010 nr 185, poz. 1243 z poźn. zm.).
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2005 nr 236, poz. 2008 z późn. zm.).
 • Sprawozdanie Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z dnia 12 kwietnia 2011 r.
 • Polska Norma PN-N 18001 styczeń 2004, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2004.
 • Kozera-Szałkowska A., Załamanie recyklingu tworzyw sztucznych w okresie 2008/2009, Fundacja PlasticsEurope Polska, www.plasticseurope.pl, materiały dostępne na XII Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej Kompleksowa Gospodarka Odpadami. Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów w czasie kryzysu, Wrocław 26-27 marca 2009 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171200501

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.