PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 17 | nr 214 | 330--346
Tytuł artykułu

Ochrona przyrody w opinii mieszkańców województwa dolnośląskiego

Warianty tytułu
Protection of Nature in the Opinion of Lower Silesia Voivodeship Population
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu zaprezentowano opinie mieszkańców wytypowanych gmin z woj. dolnośląskiego na temat: znajomości form ochrony przyrody występujących na terenie badanych jednostek terytorialnych i w ich okolicach, korzyści z istnienia obszarów i obiektów cennych przyrodniczo objętych ochroną w gminach, a także opinie związane z ewentualnym rozszerzeniem obszarów prawnie chronionych na tych terenach. Ukazano w nim podobieństwa i różnice, jakie pojawiły się w analizowanym zakresie między opiniami badanych rolników i liderów. W opracowaniu wskazano też ważniejsze przyczyny odmiennych stanowisk respondentów w badanych sprawach. Zaprezentowano ponadto niektóre rozwiązania, mogące złagodzić negatywny stosunek części respondentów do ochrony przyrody. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the opinion of Lower Silesia voivodeship population on the nature protection forms in the selected communes of Lower Silesia voivodeship, on the profit of nature protection forms and the development of protected areas. Attention is paid to the similarity and difference in the opinion of respondents. The article presents the reasons of different opinions as well as some solutions of mitigating the attitude of some respondents towards the protection of nature. (original abstract)
Rocznik
Tom
17
Numer
Strony
330--346
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Czaja S. (red.), Prawo środowiskowe dla ekonomistów, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • Dyrektywa Rady Europy o ochronie dziko żyjących ptaków 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. (tzw. dyrektywa ptasia).
 • Dyrektywa Rady Europy o ochronie naturalnych siedlisk oraz dziko żyjącej fauny i flory 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. (tzw. dyrektywa siedliskowa).
 • Huczyński B., Gleby uprawne Dolnego Śląska, [w:] S. Urban (red.), Rolnictwo na Dolnym Śląsku, PWN, Warszawa - Wrocław 1984.
 • Kutkowska B., Produkty turystyki wiejskiej na Dolnym Śląsku, [w:] S. Urban (red.), Przedsiębiorczość i marketing szansą rozwoju obszarów wiejskich, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Mazurek-Łopacińska K. (red.), Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 • Ochrona środowiska 2009, GUS, Warszawa 2009.
 • Ochrona środowiska w województwie dolnośląskim w latach 2003-2004, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 • Ochrona środowiska w województwie dolnośląskim za lata 2005-2008, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 • Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 • Poskrobko B., Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 2005.
 • Raport o stanie środowiska województwa dolnośląskiego 2008, WIOŚ we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 • Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.
 • Szymańska J., System ochrony przyrody jako stymulanta wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w woj. dolnośląskim - wybrane problemy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 140, Wrocław 2010.
 • Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity: DzU z 2009 nr 151, poz. 1220).
 • Wawrzynek J., Metody opisu i wnioskowania statystycznego, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • Winiarski B. (red.), Polityka gospodarcza, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Woś A., Zegar J.S., Rolnictwo społecznie zrównoważone - w poszukiwaniu nowego modelu dla Polski, "Wieś i Rolnictwo" 2004, nr 3.
 • Zegar J.S., Przesłanki nowej ekonomiki rolnictwa, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2007, nr 4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171200509

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.