PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 34 | 97--111
Tytuł artykułu

Ewaluacja efektywności szkoleń pracowników szansą na poprawę ich rezultatów : w świetle wyników badań

Warianty tytułu
Evaluation of the Training Effectiveness Organized for the Employees as an Opportunity to Improve their Results : in the Light of Empirical Research
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ewaluacja procesu szkolenia i jego efektów jest ważnym działaniem, które może poprawić jakość i skuteczność działań edukacyjnych w organizacji. W artykule zaprezentowano niektóre podejścia do tej ewaluacji, a także wskazano możliwości ich wykorzystania w celu poprawy rezultatów szkoleniowych w bankach. Następnie przedstawiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w ostatnim kwartale 2008 r., dotyczących m.in. niektórych podejść do oceny przedsięwzięć szkoleniowych stosowanych i marginalizowanych w lubuskich oddziałach banków. (abstrakt oryginalny)
EN
Evaluation of the training process and its effects is an important activity that can improve the quality and effectiveness of educational actions in the organization. The paper presents some approaches to this evaluation, and indicates the possibilities of their use to improve the results of training sessions in the banks. It also shows the results of empirical studies, which were conducted in the last quarter of 2008, relating to, e.g. some approaches to training evaluation which were used or marginalized in the banking branches of lubuskie voivodeship. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
97--111
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • Armstrong M, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 • Bramley P., Ocena efektywności szkoleń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 • Brmkerhofr R.O., Achieving results from training, Jossey-Bass, San Francisco 1987.
 • Bukowska U., Rozwój kompetencji pracowników, w: Rozwój pracowników. Przesłanki, cele, instrumenty, red. A. Szatkowski, Poltext, Warszawa 2002.
 • Eseryel D., Approaches to Evaluation of Training: Theory and Practice, "Educational Technology & Society" 2002, No. 2.
 • Janiak I., Badanie efektywności szkoleń pracowniczych, w: Sukces w zarządzaniu. Problemy organizacyjno-zarządcze i psychospołeczne, red. T. Listwan, S. Witkowski, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" 2001, nr 900.
 • Kaufman R., Keller J.M., Levels of Evaluation: Beyond Kirkpatrick, "Human Resource Development Quarterly" 1994, No. 4.
 • Kirkpatrick D. L., Evaluating Training Programs, Berrett Koehler, San Francisco 1959.
 • Kossowska M., Sołtysińska I., Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Król H., Istota rozwoju kapitału ludzkiego organizacji, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi, red. H. Król, A. Ludwiczyński, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Kunasz M., Ocena efektywności szkolenia w przedsiębiorstwie w świetle wyników badań, "Studia i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego" 2006, nr 1.
 • Lewicka D., Motywacyjna siła procedur personalnych, w: Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, red. L. Zbiegień-Maciąg, Oficyna Ekonomiczna, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006.
 • Litwin J., Szkolenie pracowników, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi, red. W. Golnau, CeDeWu, Warszawa 2004.
 • Laguna M., Szkolenia, GWP, Gdańsk 2004.
 • Mynarski S., Analiza danych rynkowych i marketingowych z wykorzystaniem programu Statistica, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Niedziela J., Efektywność szkoleń, "Gazeta Wyborcza", dodatek "Szkolenia", 24 czerwca 2002 r.
 • Oleksyn Т., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Olsen J., The Evaluation and Enhancement of training transfer, "International Journal of Training and Development" 1998, No. 1.
 • Pawlak Z., Personalna funkcja firmy. Procesy i procedury kadrowe, Poltext, Warszawa 2003.
 • Phillips J.J., A rational approach to evaluating training programs including calculating ROI, "Journal of Lending and Credit Risk Management" 1997, No. 11.
 • Philips J.J., Handbook of training evaluation and measurement methods, Gulf, Houston 1991.
 • Philips J.J., Return on Investment - in Training and Performance Improvement Programs, Gulf Publishing Company, Houston 1997.
 • Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2003.
 • Rae L., Planowanie i projektowanie szkoleń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Rand Afrikaan University, Evaluation: Study Guide for Diploma in Education, Training and Development practice, RAU, Johannesburg 2003.
 • Sienkiewicz L., Wartościowanie kompetencji pracowników, w: M. Juchnowicz, Ł. Sienkiewicz, Jak oceniać pracę? Wartość stanowisk i kompetencji, Difin, Warszawa 2006.
 • Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, t. 1, Statystyki podstawowe, StatSoft Polska, Kraków 2006.
 • Szambelańczyk J., Wyzwania dla banków spółdzielczych w Polsce [online], 2008, dostępny w Internecie: http://www.bs.net.pl/upload/File/prezentacje/wyzwania.pdf, dostęp: 21 czerwca 2009 r.
 • Szczęsna A., Danilewicz D., System szkoleń, w: Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi, red. T. Rostkowski, Difin, Warszawa 2004.
 • Szczygieł M., Z linijką na pracownika, czyli o badaniach efektywności szkoleń [online], 2003, dostępny w Internecie: http://menedzer.wp.pl/artykuly-r.php?tematyka=Kadry&id_ar=5011, dostęp: 1 października 2010 r.
 • Warr P., Bunce D., Trainee characteristics and the outcomes of open learning, "Personnel Psychology" 1995, No. 2.
 • Waściński Т., Metodologia badań w zakresie kształtowania potrzeb szkoleniowych, w: T. Waściński, K. Kiedrowska, Ekonomiczność szkoleń pracowniczych. Poradnik menedżera, Elipsa, Warszawa 2002.
 • Waściński Т., Kiedrowska K., Ekonomiczność szkoleń pracowniczych. Poradnik menedżera, Elipsa, Warszawa 2002.
 • Wolfson R., Evaluating a learning Programme, w: ETD Practices in South Africa, red. M. Meyer, J. Mabaso, К. Lancaster, Butterworths, Durban 2002.
 • Worthen B.R., Sanders J. R., Educational evaluation, Longman, New York 1987.
 • Zasoby ludzkie w firmie, red. A. Sajkiewicz, Poltext, Warszawa 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171200615

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.