PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 224 Human and Work in a Changing Organisation : Management Oriented on the Employee Interests | 98--111
Tytuł artykułu

Businessmen, Managers, Leaders : Why Is it so Hard To Be an Entrepreneur?

Warianty tytułu
Przedsiębiorcy, menedżerowie, przywódcy : dlaczego tak trudno być przedsiębiorcą?
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule autorzy skupiają się na analizie wybranych zagadnień i teorii związanych z przedsiębiorczością, zarządzaniem przedsiębiorstwem i przywództwem z perspektywy osób, które tworzą przedsiębiorstwo lub łączą w sobie funkcję właścicielską z funkcją zarządczą. W ogromnej większości podmiotów, które można zaliczyć do tzw. drobnej przedsiębiorczości, funkcje te spełniane są łącznie, co powoduje, iż występują w nich zjawiska, których próżno szukać w dużych przedsiębiorstwach czy międzynarodowych korporacjach. O ile w dużych podmiotach gospodarczych wiedza specjalistyczna i związany z nią w przyszłości sukces przedsiębiorstwa mogą być rozdzielone na określony zespół pracowniczy, o tyle w małych przedsiębiorstwach sukces jest niejednokrotnie dziełem jednej osoby. (abstrakt oryginalny)
EN
Analysis of selected aspects and theories of entrepreneurship, company management, and leadership is presented from the viewpoint of company founders and those who, in their professional careers, combine ownership and management functions. In the marked majority of small-business enterprises, those two functions are typically shared, resulting in a range of phenomena not readily observed in large companies or multinational corporations. In large economic entities, specialist knowledge and other duties closely related to future company success are typically delegated to specific teams, while the success of small enterprises, for the most part, is attributed to a single person. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • University of Gdansk, Poland
 • University of Gdansk, Poland
autor
 • Kozminski University, Warsaw, Poland
Bibliografia
 • Backmann J. (ed.), Entrepreneurship and the Outlook for America, Free Press, New York 1983.
 • Bateman T.S., Snell S.A., Management. Competing in the New Era, 5th edition, McGraw-Hill, Boston 2002.
 • Bieniok H., Uwarunkowania i problemy rozwoju przedsiębiorczości osobistej w dobie gospodarki rynkowej, [in:] K. Jaremczuk (ed.), Uwarunkowania przedsiębiorczości - aspekty ekonomiczne i antropologiczno-społeczne, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2006.
 • Bławat F., Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych firm, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Seria monografie nr 106, Gdańsk 2003.
 • Chełpa S., Kompletowanie zespołu zdaniowego, mozaika ról, Przegląd Organizacji 2005, nr 4.
 • Czubasiewicz H., Rutka R., Kształtowanie przedsiębiorczości poprzez styk kierowania, [in:] K. Jaremczuk (ed.), Uwarunkowania przedsiębiorczości - aspekty ekonomiczne i antropologiczno-społeczne, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2006.
 • DePree M., Leadership is An Art, Dell Trade, New York 1989.
 • Drucker P.F., Innowacja i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa 1992.
 • Dziuba-Owsianka K., Poziom kompetencji społecznych a myślenie strategiczne menedżerów, [in:] K. Jaremczuk (ed.), Uwarunkowania przedsiębiorczości - aspekty ekonomiczne i antropologiczno-społeczne, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2006.
 • Falencikowski T., Nogalski B., Rutka R., Rozważania o decyzjach przywódczych i ich oddziaływaniu na rozwój współczesnych przedsiębiorstw, [in:] S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska (eds.), Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009.
 • Fridson M.S., Jak zostać miliarderem. Sprawdzone strategie najbogatszych ludzi świata, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa 2000.
 • Hatch M.J., Kostera M., Koźmiński A.K., Trzy oblicza przywództwa. Menedżer. Artysta. Kapłan., Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.
 • Jaremczuk K. (ed.), Uwarunkowania przedsiębiorczości - różnorodność i jedność, Tom I, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2010.
 • Kaliszczak L., Motywy i uwarunkowania działań przedsiębiorczych, [in:] K. Jaremczuk (ed.), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości - szanse i zagrożenia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2003.
 • Kieżun W., Sprawne zarządzanie organizacją, Wydawnictwo SGH, Warszawa 1997.
 • Koźmiński A.K., Piotrowski W. (eds.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Kurnal J. (ed.), O sprawności i niesprawności organizacji. Szkice o biurokracji i biurokratyzmie, PWE, Warszawa 1972.
 • Kwiatkowski S., Przedsiębiorczość intelektualna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2000.
 • Lichtarski J. (ed.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 • Lumpki G.T., Dess G.G., Claryfying The Enterpreneurial Orientation Construct and Linking It to Performance, Academy of Management Review 1996, Vol. 21.
 • Mintzberg H., Czym naprawdę zajmuje się menedżer? Fakty i mity, Harvard Business Review Polska 2007, nr 51.
 • Nijkamp P., Entrepreneurship in Modern Network Economy, 2000, ftp://zappa.ubvu.vu.nl/20000042.pdf.
 • Nogalski B., Wójcik-Karpacz A., Karpacz J., Czynniki dynamizujące rozwój małych przedsiębiorstw, [in:] R. Borowiecki, A. Jaki (eds.), Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Warszawa/Kraków 2005.
 • Nogalski B., Wójcik-Karpacz A., Karpacz J., Wiedza o otoczeniu a zachowania konkurencyjne małego przedsiębiorstwa transportowego, [in:] A. Glińska-Neweś (ed.), Zarządzanie organizacjami opartymi na wiedzy. Zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji, "Dom Organizatora", Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Toruniu, Toruń 2008.
 • Nogalski B., Wójcik-Karpacz A., Karpacz J., Relacje średnich przedsiębiorstw z podmiotami regionalnego otoczenia biznesu, [in:] J. Pyka (ed.), Nowoczesność w przemyśle i usługach; Konkurencja i kooperacja w strategiach zarządzania organizacjami, TNOiK O/Katowice, AE w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Katowice 2009.
 • Piecuch T., Przedsiębiorca egoista czy przedsiębiorca altruista, [in:] K. Jaremczuk (ed.), Uwarunkowania przedsiębiorczości - aspekty ekonomiczne i antropologiczno-społeczne, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2006.
 • Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Jr., Kierowanie, PWE, Warszawa, 2001.
 • Szaban J.M., Zachowania organizacyjne. Aspekt międzykulturowy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2007.
 • Ujda-Dyńka B., Przedsiębiorca i przedsiębiorczość w teorii ekonomii, [in:] K. Jaremczuk (ed.), Uwarunkowania przedsiębiorczości, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2004.
 • Wassermann N., Dylemat założyciela firmy, Harvard Business Review Polska 2008, nr 63, Maj.
 • Weber M., Wirtschaft und Gesellchaft, Berlin, 1922.
 • Vesper K.H., Entrepreneurship and National Policy, International Corporation Institute for Small Business, 1983.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171200695

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.