PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 33 | 95--114
Tytuł artykułu

Mechanizmy bezpieczeństwa w uniach kredytowych

Warianty tytułu
The Safety Mechanisms in Credit Unions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Unie kredytowe (w Polsce nazywane spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi) z punktu widzenia oferowanych usług finansowych, gromadząc oszczędności i ze zgromadzonych środków udzielając pożyczek, upodabniają się do banków. Działając jako niebankowe instytucje depozytowe, w praktyce mogą podlegać regulacjom odmiennym od banków. W instytucjach tego rodzaju wprowadza się również regulacyjne mechanizmy bezpieczeństwa dla deponentów, rozumiane jako nadzór nad ich działalnością oraz system gwarantowania depozytów, w praktyce jednak nie zawsze takie rozwiązania funkcjonują. W artykule dokonano analizy przesłanek wprowadzania mechanizmów bezpieczeństwa w uniach kredytowych, a także analizy rozwiązań w tym zakresie w wybranych systemach finansowych. Podniesiono argumenty za i przeciw regulacjom zewnętrznym w sektorze unii kredytowych. Ponadto omówiono różnorodność rozwiązań faktycznych w tym zakresie, od włączenia unii kredytowych do systemów bankowych (w zakresie nadzoru i systemu gwarantowania depozytów), poprzez specyficzne odrębne rozwiązania w tym zakresie i formy pośrednie, do sytuacji, gdzie unie kredytowe nie posiadają rozpatrywanych mechanizmów. (abstrakt oryginalny)
EN
Credit unions (in Poland called co-operative savings and credit unions) from the financial services offered point of view, collecting savings and using he accumulated funds to grant loans, become similar to banks. Operating as non-banking deposit institutions, in practice may be regulated in a different way to banks. The institutions of this kind also provides the regulatory mechanisms of safety for depositors, meaning as the supervision of their activities and the system of deposit guarantee, however in practice such solutions do not always operate. The article analyzes the reasons for introducing safety mechanisms in credit unions, and analysis of solutions in the selected financial systems. It was pointed the arguments for and against external regulation in the sector of credit unions. In addition, it was discussed the diversity of actual practice in this regard, the inclusion of credit unions to the banking systems (in terms of supervision and deposit guarantee schemes), via specific distinct solutions in this area and intermediate forms, to a situation where the credit unions do not have the mechanisms in question. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
95--114
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Artykuły naukowe
 • Cuevas С., Fischer K. P., Regulation and Supervision of Cooperative Financial Institutions - The Debate over Delegated and Auxiliary Supervision, Access Finance 2006, No. 12.
 • Cuevas C., Fischer K. P., Regulation and Supervision of Cooperative Financial Institutions Issues in Governance, Regulation, and Supervision, World Bank Working Paper No 82.
 • Gallardo J., Ouattara K., Randhawa В., Steel W. F., Comparative review? of Microfinance Regulatory Framework Issues in Benin, Ghana, and Tanzania, World Bank Policy Research Working Paper 3585, April 2005.
 • Hannafin K. M. G, McKillop D. G., Deposit insurance and credit unions: an international perspective, "Journal of Financial Regulation and Compliance" 2007, Vol. 15, No 1.
 • Obal Т., Teoretyczne aspekty systemu gwarantowania depozytów, "Bezpieczny Bank" 2004, Nr 2.
 • Pawlikowski A., Polski system gwarantowania depozytów na tle rozwiązań zastosowanych w innych państwach UE, NBP Materiały i Studia, Nr 193, Warszawa 2005.
 • Ryder N., The Financial Services Authority and credit unions -A New era in regulation, "Journal of Financial Regulation and Compliance" 2003, Vol 11, No 3.
 • Szczepańska O., Podstawowe przesłanki, założenia i struktura sieci bezpieczeństwa finansowego w świetle teorii i doświadczeń międzynarodowych, "Bezpieczny Bank" 2005, Nr 1.
 • Zdanowska В., Podstawowe dylematy i kryteria wyboru formuły systemu gwarantowania depozytów w świetle teorii i doświadczeń międzynarodowych, "Bezpieczny Bank" 2007, Nr 1.
 • Wydawnictwa zwarte
 • Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe charakterystyka, rozwój, otoczenie, Biblioteka kwartalnika naukowego "Pieniądze i Więź" Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych, Sopot 2007.
 • Szambelańczyk J., Banki spółdzielcze w Polsce w procesach zmian systemowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 • Materiały elektroniczne
 • Cuevas С., Findings from World Bank Global Survey of Cooperative Financial Institutions and Best Practices in Governance, Prezentacja na konferencji Banku Światowego Waszyngton 10-11 kwietnia 2007 r. http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ WBI/WBIPROGRAMS/FSLP/0"contentMDK:21130528~pagePK:64156158~piP- K:64152884~theSitePK:461005,00.html, dostęp 30 kwietnia 2009 r.
 • Guide to International Credit Union Legislation, WOCCU 2005, http://www.woccu.org/ bestpractices/legreg, dostęp 20 kwietnia 2009 r.
 • Model law for credit unions, Madison (USA) 2005 г., http://www.woccu.org/bestpracti- ces/legreg, dostęp 20 kwietnia 2009 r.
 • Przegląd zasad i praktyki działania wybranych systemów unii kredytowych i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2008, s. 3 http://www.knf.gov.pl/Images/skoki_17.10.08_tcm20-9110.pdf, dostęp 20 kwietnia 2009 r.
 • Światowe Stowarzyszenie Ubezpieczycieli Depozytów, http://www.iadi.org/List of Countries with a Deposit Insurance System/List_of_co- untries_with_a_DIS_MCC_l_May08_Final.pdf, dostęp 24 sierpnia 2008 r.
 • Walter J. R., Not Your Father 's Credit Union, Economic Quarterly, Federal Reserve Bank of Richmond, Volume 92/4, Fall 2006, s. 367 http://www.richmondfed.org/publications/economic_research/economic_quarterly/pdfs/fall2006/walter.pdf, dostęp 24 sierpnia 20008 r.
 • www.fiscalagents.com/newsitems/cd1c_depositprotect1on,html, dostęp 30 kwietnia 2009 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171201721

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.