PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 33 | 115--128
Tytuł artykułu

Wahania kursów walutowych a bezpieczeństwo działalności banków

Warianty tytułu
Foreign Exchange Fluctuations versus Security of Banks
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest oszacowanie oraz ocena związków między bezpieczeństwem banków komercyjnych a zmianami kursów podstawowych walut światowych. Podjęte badania w tym zakresie pozwolą sprawdzić, czy istnieje zależność statystyczna między współczynnikiem wypłacalności, odzwierciedlającym poziom bezpieczeństwa banku, oraz udziałem należności nieregularnych w wolumenie kredytów walutowych a zmianami kursów walutowych. Do analizy wybrano jeden z banków komercyjnych, działających w polskim sektorze bankowym. W opracowaniu wykorzystano dane miesięczne za okres 18 miesięcy, począwszy od grudnia 2007 r. do czerwca 2009 r. Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że między poziomem walutowych kredytów nieregularnych a kursami walutowymi występuje silny, prawie liniowy związek. Można zatem stwierdzić, że wraz ze wzrostem kursu zarówno euro, jak i dolara następuje zwiększenie kredytów niespłaconych z opóźnieniem około 3 miesięcy. W przypadku zmiennej - współczynnik wypłacalności, istotny wpływ miały kursy euro i dolara z opóźnieniem półrocznym, w korelacji ujemnej. Tak więc wzrost kursów walutowych powoduje spadek poziomu współczynnika wypłacalności analizowanego banku z opóźnieniem około 6 miesięcy i na odwrót. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is an attempt to estimate and evaluate the relationship between the security of commercial banks and fluctuations of the world's basic foreign exchange rates. The undertaken study will make it possible to verify whether there is a statistical dependence between the solvency rate reflecting a bank's security level alongside the share of irregular debts/receivables in the volume of foreign currency loans and exchange fluctuations. The analysis encompassed one of the commercial banks operating in the Polish banking sector. The author has used monthly data comprising a 18-month period starting at December 2007 ending at June 2009. On the basis of the study we can observe that there is a strong, almost linear, correlation between the level of irregular foreign currency loans and foreign exchange rates. Thus we can state that alongside an increase in the euro and dollar exchange rate there is a growing amount of loans outstanding around three months. In case of the solvency rate variable we could observe a strong statistical negative correlation with reference to the euro and dollar with a 6-month delay. Thus an increase in exchange rates brings about a decrease in the above-mentioned bank's solvency rate with a 6-month delay and vice versa. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
115--128
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
autor
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Arestis P., Baddeley M., McCombie J., What Global Economic Crisis?, Palgrave Macmillian, New York 2004.
 • Brzozowska K., Reperkusje kryzysu finansowego w USA w polskim systemie bankowym, w: K. Brzozowska, S. Flejterski, Finanse 2009 - Teoria i praktyka. Bankowość, Zeszyty Naukowe nr 548 "Ekonomiczne problemy usług" nr 38, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009.
 • Janik В., System rekompensat dla inwestorów giełdowych w Polsce na tle rozwiązań zagranicznych, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Poznań-Gdańsk, 2007.
 • Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 1997.
 • Komik D., Odpowiedzialność banku komercyjnego. Próba syntezy, Difin, Warszawa 2009.
 • Nawrot W., Globalny kryzys finansowy. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy, CeDeWu, Warszawa 2009.
 • Obal Т., Teoretyczne aspekty systemu ochrony depozytów, "Bezpieczny Bank" 2004, nr 2.
 • Stefański A., Rola kwalifikacji analityków w zarządzaniu ryzykiem kredytowym w bankach, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Poznań, 2006.
 • Szambelańczyk J., System gwarantowania depozytów a zachowania deponentów i banków (doświadczenia polskie i zagraniczne), "Bezpieczny Bank" 1998, nr 2/3.
 • Wysocki F., Lira J., Statystyka Opisowa, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 2003.
 • Zaleska M., Jurgowski A., Przyczyny i skutki, "Gazeta Bankowa" 2009, nr 4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171201723

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.