PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 33 | 145--172
Tytuł artykułu

System prognozowania inflacji i celowanie w prognozę w dobie kryzysu finansowego w wybranych krajach Europy Środkowej

Warianty tytułu
The Inflation Forecasting Systems and Inflation Forecast Targeting in the Era of the Financial Crisis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule opisano przypadki pięciu banków centralnych nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Narodowy Bank Czech, Narodowy Bank Polski, Narodowy Bank Rumunii i Narodowy Bank Węgier od kilku łat wdrażają strategię bezpośredniego celu inflacyjnego, sporządzają prognozy inflacji, publikują je i wykorzystują jako przesłankę w procesie decyzyjnym komitetów monetarnych. Narodowy Bank Słowacji robił to do końca 2008 r. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja zmian w systemach prognozowania inflacji, jakie zaszły w tych bankach centralnych w okresie od połowy 2007 r. do połowy 2009 r. Porównano zachowania banków centralnych na trzech płaszczyznach: zmiany w metodzie prognozowania i w sposobie prezentacji prognoz społeczeństwu oraz w znaczeniu prognoz jako przesłanki podejmowania decyzji przez komitety monetarne. Z przeprowadzonej analizy wynika, że część modyfikacji miała związek z kryzysem finansowym i gospodarczym, część nie. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper describes the cases of five central banks of new European Union member states. The Czech National Bank, the National Bank of Poland, the National Bank of Romania and the National Bank of Hungary have been implementing direct inflation targeting for few years now. Moreover they have been forecasting inflation and they have been publishing the forecasts on the regular basis. They have implemented inflation forecasts targeting as well. Also the National Bank of Slovakia was inflation targeter since the accession of Slovakia to the Eurozone. The purpose of this article is to describe the changes of the forecasting systems that took place between mid 2007 and mid 2009 - in the period of crisis development. The behaviour of these central banks was compared in three fields: changes in forecasting methodology, changes in publication of the message of the forecast and finally: changes of the forecasts' importance in the monetary committee discussions. The conclusion is that some of the changes have direct relation to growing volatility in the economic environment and some don't. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
145--172
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Borio С., Disyatat P., Unconventional monetary policies: an appraisal, BIS Working Papers No 292, 2009.
 • Brzoza-Brzezina M., Kot A., The Relativity Theory Revised: Is Publishing Interest Rates Forecast Really so Valuable?, National Bank of Poland Working Papers No. 052/2008.
 • Budnik K. et al., NECMOD Prezentacja nowego modelu prognostycznego, NBP, Warszawa 2008.
 • Chortareas G., Stasavage D., Sterne G., Does it Pay to Be Transparent? International Evidence form Central Bank Forecasts, The Federal Reserve Bank of St. Louis, St. Louis 2002.
 • CNB Monetary Strategy Document, CNB, April 1999, document internetowy: http:// www.cnb.cz/en/monetary_policy/strategic_documents/c_dms.html.
 • Debelle G., Masson P., Savastano M., Inflation Targeting as a Framework for Monetary Policy, Economic Issues No. 15, International Monetary Fund, Washington 1998.
 • Drop J., Wojtyna A., Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego: przesłanki teoretyczne i doświadczenia wybranych krajów, "Materiały i Studia" 2001, nr 118, NBP, Warszawa.
 • Duwendag D. et al., Teoria pieniądza i polityka pieniężna, Poltext, Warszawa 1996.
 • Eijffinger S.C., Geraats P.M. How Transparent Are Central Banks? Cambridge Working Papers in Economic No. 0411, Cambridge 2005.
 • Forecasting Framework at NBR, NBR, dokument internetowy: http://www.bnro.ro/Fore- casting-framework-at-NBR-3666.aspx.
 • Galatescu A., The Forecasting and Modelling Process at the National Bank of Roumania, NBR, Materiały zaprezentowane na konferencji Bułgarskiego Banku Narodowego Forecasting Models and Procedures of EU Central Banks, Sofia, 23 kwietnia 2008,
 • Geraats P.M., Transparency of Monetary Policy: Does the Institutional Framework Matter? University of Cambridge Spring Seminar, 2002.
 • Grabarek G., Kłos В., Utzig-Lenarczyk G., SOE-PL, model DSEG malej otwartej gospodarki estymowany na danych polskich. Metodologia, specyfikacja, wyniki estymacji i pierwsze zastosowania, "Materiały i Studia", nr 217, NBP, Warszawa 2007.
 • Grabarek G., Utzig-Lenarczyk G., Gospodarka polska w latach 1997-2006 widziana przez pryzmat modelu DSGE, "Bank i Kredyt" 2009, nr 2.
 • Inflation Report, CNB, Prague, z lat 2007-2009.
 • Inflation Report, NBR, Bucharest, z lat 2007-2009.
 • Khan G., Communicating a Policy Path: the Next Frontier in Central Bank Transparency? Federal Reserve Bank of Kansas City, Economic Review Q1 2007.
 • Koloch G., Stylizowany model DSEG malej gospodarki otwartej w niesymetrycznej unii walutowej - wnioski dla Polski, w: Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej, Projekty badawcze, część VIII, NBP, Warszawa 2008.
 • Kokoszczyński R., Stopyra J., Dylematy wyboru celów pośrednich i operacyjnych w polityce pieniężnej Narodowego Banku Polskiego, "Bank i Kredyt" 1996.
 • Kowalak M., Jakościowe aspekty polityki współczesnego banku centralnego, "Bank i Kredyt" 2006, nr 3, Bankowość centralna od A do Z.
 • Leitemo K., Open-Economy Inflation Forecast Targeting, "German Economic Review" 2006, Vol. 7.
 • Medium- term Forecast, NBS, Bratislava, z lat 2005-2009.
 • Monetary Policy in Hungary, NBH, Budapest 2002.
 • Monetary Programme of the NBS until the Year 2008, NBS, Bratislava 2004.
 • New Forecasting Model of the CNB, Forecasting and Policy Analysis, NBC, Prague 2008.
 • Pruski J., Działalność antykryzysowa banków centralnych w dobie globalnego kryzysu finansowego, w: Działalność antykryzysowa banków centralnych, Zeszyty BRE Bank - CASE, Warszawa 2009.
 • Przybylska-Kapuścińska W., Niestandardowe narzędzia polityki NBP w reakcji na kryzys finansowy, w: Podmioty sektora finansów publicznych wobec ryzyka i niepewności, red. B. Filipiak, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 26, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2009.
 • Przybylska-Kapuściska W., Polityka pieniężna w krajach UE-8 w okresie poakcesyjnym, w: Studia Europejskie. Nowe uwarunkowania funkcjonowania UE-27, red. E. Małuszyńska, Zeszyty Naukowe nr 119, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
 • Quarterly Report on Inflation, NBH, Budapest z lat 2007-2009.
 • Raport o inflacji, NBP, z lat 2004-2009 (wybrane pozycje).
 • Rzeszutek E., Polityka kursu złotego - dylematy okresu przedakcesyjnego, "Bank i Kredyt" 2000, nr 7-8.
 • Skorepa M., Kotlan V., Assessing Future Inflation in Inflation Targeting: Forecasts or Simulations, w: Monetary Policy in Changing Environment, BIS Paper No. 19, Basel 2003.
 • Szpunar P., Polityka pieniężna. Cele i warunki skuteczności, PWE, Warszawa 2000.
 • Szpunar P., Skuteczna strategia polityki pieniężnej w małej gospodarce otwartej - wybór dla Polski, w: "Bank i Kredyt" 2000, nr 7-8.
 • M. Szyszko, Polityka pieniężna w warunkach zwiększonego ryzyka na rynku finansowym, w: Podmioty sektora finansów publicznych wobec ryzyka i niepewności, red. B. Filipiak, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 26, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2009.
 • Szyszko M., Prognozowanie inflacji w polityce pieniężnej, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Szyszko M., Wybór między warunkową a bezwarunkową prognozą inflacji, w: Finanse 2009- Teoria i praktyka. Finanse publiczne II, red. B. Filipiak, B. Walczak, Zeszyty Naukowe nr 547 Ekonomiczne Problemy Usług, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
 • The CNB 's inflation target and changes in monetary policy communication, NBC, Prague 2007.
 • Wojtyna A., Szkice o polityce pieniężnej, PWE, Warszawa 2004.
 • Wojtyna A., Kontrowersje wokół skuteczności polityki pieniężnej, "Bank i Kredyt" 2000, nr 7-8.
 • Założenia polityki pieniężnej na rok 2005, RPP, NBP, Warszawa 2004.
 • Zeliaś A., Pawełek В., Wanat S., Prognozowanie ekonomiczne. Teoria. Przykłady. Zadania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171201729

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.