PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | Konkurencyjność i efektywność działania banku - podejście zasobowe | 15--42
Tytuł artykułu

Istota i źródła konkurencyjności banku

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opisano specyfikę konkurencji w sektorze bankowym, przedstawiono różne podejścia do kwestii konkurencyjności banku, podjęto próbę określenia relacji zachodzących między konkurencyjnością, efektywnością i wartością banku oraz dokonano identyfikacji źródeł przewagi konkurencyjnej w sektorze bankowym. (fragm. tekstu)
Twórcy
Bibliografia
 • Adam J.H.: Dictionary of Business English. Longman, New York 1989.
 • Amit R., Schoemaker P.J.: Strategic Assets and Organisational Rents. "Strategic Management Journal" 1993, Vol. 14, January.
 • Baka W.: Polski sektor bankowy na tle bankowości europejskiej - w kierunku podwyższania konkurencyjności. [w:] Integracja europejska a strategie banków komercyjnych. Red. W. Baka. Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów, Katowice 1998.
 • Bakier В., MeredykK.: Istota i mechanizm konkurencyjności. [w:] Konkurencyjność gospodarki polskiej a rola państwa przed akcesją do UE. Red. H. Podedworny, J. Grabowski, H. Wnorowski. Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2000.
 • Barney J.: Firm Ressources and Sustained Competitive Advantage. "Journal of Management" 1991.
 • Canals J.: Competitive Strategies in European Banking. "Marketing Management" 1993, Vol. 2.
 • Chen Т.: Critical Success Factors for Various Strategies in the Banking Industry. "International Journal of Bank Marketing" 1999, Vol. 17, No. 2.
 • Devlin J., Ennew Ch. Т.: Understanding Competitive Advantage in Retail Financial Services. "International Journal of Bank Marketing" 1997, No. 3.
 • Faulkner D., Bowman C.: Strategie konkurencji. Gebethner & Ska, Warszawa 1996.
 • Flejterski S.: Konkurencyjność a dylematy dywersyfikacji struktury bankowości w Polsce. [w:] Finanse i bankowość a wejście Polski do Unii Europejskiej. Część I. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa-Pułtusk 1999.
 • Flejterski S.: Różnicowanie struktur we współczesnej bankowości. Rozprawy i Studia. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1999, T. CDXV 341.
 • Gorynia M.: Poziomy analizy w naukach ekonomicznych. "Ekonomista" 1999, nr 4.
 • Haffer R.: Systemy zarządzania jakością w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2002.
 • Hamel G., Prahalad C.K.: Przewaga konkurencyjna jutra. Strategie przejmowania kontroli nad branżą i tworzenia rynków przyszłości. Business Press, Warszawa 1999.
 • Harasim J.: Strategie marketingowe w osiąganiu przewagi konkurencyjnej w bankowości detalicznej. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2003.
 • Harasim J.: Wpływ makrootoczenia na działania marketingowe banków detalicznych w Polsce. "Bank i Kredyt" 2000, nr 6.
 • Heffernan S.: Nowoczesna bankowość. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Hofer C.W., Schendel D.: Strategy Formulation: Analytical Concepts. West, St Paul 1978, MN.
 • Hunt S., Morgan R.: The Comparative Advantage Theory of Competition. "Journal of Marketing" 1995, No. 4.
 • Januszkiewicz W.: Konkurencyjność sfery usług a rola państwa przed akcesją Polski do UE. [w:] Konkurencyjność gospodarki polskiej a rola państwa przed akcesją do UE. Red. H. Podedworny, J. Grabowski, H. Wnorowski. Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2000.
 • Jasiewicz S.: Zmiana warunków konkurencyjności przedsiębiorstw. [w:] S. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska: Kapitał intelektualny. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Johnson E.P., Johnson R.D.: Commercial Bank Management. Dow-Jones-Irwin, Home-wood, IL 1985.
 • Jonas A.: Strategie konkurencji na rynku usług bankowych w Polsce. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2002.
 • Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C.: Ekonomia. Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność, Gdańsk 1992.
 • Kołodziejczyk C., Pawłowska M.: Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw po wejściu do Unii Europejskiej. Wyniki badania ankietowego. "Materiały i Studia". NBP, Warszawa 2006, z. 206.
 • Kosikowski C., Ławicki Т.: Ochrona prawna konkurencji i zwalczanie praktyk monopolistycznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 • Kosiński В.: Tendencje rozwojowe na rynku usług bankowych. [w:] Bankowość na świecie i w Polsce - stan obecny i tendencje rozwojowe. Red. L. Oręziak, B. Pietrzak. Instytut Naukowo-Wydawniczy OLYMPUS, Warszawa 2001.
 • Leksykon marketingu. Red. J. Altkorn i T. Kramer. PWE, Warszawa 1998.
 • Lisiecka K.: Przesłanki budowy przewagi konkurencyjnej firmy na rynkach międzynarodowych i krajowych. [w:] Jak budować przewagę konkurencyjną firmy. Red. K. Lisiecka. Wydawnictwo RWTUV, Katowice 2003.
 • Low J., Kalafut P.C.: Niematerialna wartość firmy. Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer, Kraków 2006.
 • Mathur S.S.: Talking Straight about Competitive Strategy. "Journal of Marketing Management" 1992, Vol. 8.
 • Michalczuk G.: Bilansowe aspekty ujęcia i wyceny wartości firmy. [w:] Harmonizacja rynków finansowych i finansów przedsiębiorstw w skali narodowej i europejskiej. Red. A. Bogus, M. Wypych. Difin, Warszawa 2007.
 • Miklaszewska E.: Deregulacja rynków finansowych a zmiany w strategiach banków komercyjnych. Akademia Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Noga A.: Dominacja a efektywna konkurencja. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1993.
 • Peteraf M.E.: The Cornestones of Competitive Advantage: a Resource-based Viev. "Strategic Management Journal" 1993, Vol. 14.
 • Pierścionek Z.: Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Pierścionek Z.: Strategie rozwoju firmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Pietrzak J.: Czynniki przewagi konkurencyjnej na rynku bankowych usług detalicznych. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2003.
 • Przybyciński J.: Konkurencja i ład rynkowy - przyczynek do teorii i polityki konkurencji. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.
 • Przybyciński Т.: Dylematy rozwoju konkurencji w sektorze bankowym w Polsce. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1998.
 • Schumpeter J.: Teoria rozwoju gospodarczego. PWN, Warszawa 1960.
 • Ślązak E.: Koncepcja przewagi konkurencyjnej w strategii banku. [w:] Instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej. Bankowość. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.
 • Solarz J.K.: Bank centralny wobec holdingów finansowych. "Bank i Kredyt" 1993, nr 12.
 • Stankiewicz M.J.: Konkurencyjność przedsiębiorstwa, budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2002.
 • Stępień K.: Efektywność jako jeden z aspektów konkurencyjności w sektorze bankowym. [w:] Bankowość. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.
 • Stępień K.: Konsolidacja a efektywność banków w Polsce. CeDeWu, Warszawa 2004.
 • Szpringer W.: Dostosowania strukturalne w gospodarce (konkurencja czy regulacja?). Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1994.
 • Szpringer W.: Ochrona konkurencji i konsumenta na rynku bankowym UE. [w:] Przekształcenia systemowe w okresie transformacji. Materiały i Prace. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1999, t. LXXVIII.
 • Wernerfelt В.: A Resource Based View of the Firm. "Strategic Management Journal" 1984, Vol. 5.
 • Współczesna gospodarka światowa. Red. A. Kisiel-Łowczyc. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1999.
 • Wysokińska Z.: Konkurencyjność polskiej gospodarki. [w:] Strategie konkurencji przedsiębiorstw - wybrane zagadnienia. Red. J. Szabłowski. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok 2004.
 • Young M.R.: Market Structure Analysis: A Foundation for Developing and Assessing Bank Strategy. "International Journal of Bank Marketing" 1999, No. 1.
 • Zielińska-Głębocka A.: Podstawowe założenia konkurencji. [w:] Konkurencja. Red. Z. Brodecki. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171202709

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.