PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | Konkurencyjność i efektywność działania banku - podejście zasobowe | 81--104
Tytuł artykułu

Zasoby niematerialne a konkurencyjność banku i jego efektywność

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Omówiono rolę zasobów w kształtowaniu konkurencyjności i efektywności przedsiębiorstwa, zasoby niematerialne jako podstawę przewagi konkurencyjnej banku. Przedstawiono także zasoby niematerialne w kontekście efektywności i konkurencyjności banku.
Twórcy
Bibliografia
 • Andriessen D.: Weightless Wealth - Four Modifications to Standard Intellectual Capital Theory. Paper presented at the 4-th World Congress on the Management of Intellectual Capital, 2001 January 17-19, Hamilton Ontario Canada.
 • Barney J.В.: Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. "Journal of Management" 1991, Vol. 17.
 • Bharadway S.G., Varadarajan P.R., Fahy J.: Sustainable Competitive Advantage in Service Industries: A Conceptual Model and Research Propositions. "Journal of Marketing" 1993, Vol. 57, October.
 • Boulton R., Libert В., Samek S.: Odczytując kod wartości. WIG-Press Warszawa 2001.
 • Bryan L.L., Zanini M.: Strategy in an Area of Global Giants. "The McKinsey Quarterly" 2005, No. 4.
 • Canals J.: Competitive Strategies in European Banking. "Marketing Management" 1993, Vol. 2.
 • Canals J.: Strategie konkurencyjne w europejskiej bankowości. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Capiga M.: Efektywność jako kryterium oceny banku. "Bank" 2002, nr 3.
 • Capiga M.: Kapitał klienta. Twigger, Warszawa 2005.
 • Coyne K.P., Hall S.J.D., Gorman Clifford P.: Is your Core Competence a Mirage? "The McKinsey Quarterly" 1997, No. 1.
 • Devlin J., Ennew C.T.: Understanding Competitive Advantage in Retail Financial Services. "International Journal of Bank Marketing" 1997, Vol. 15, No. 3.
 • Dobiegała-Korona В., Doligalski Т., Korona В.: Konkurowanie о klienta e-marketingiem. Difin, Warszawa 2004.
 • Dobija D.: Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 • Doyle P.: Marketing wartości. Felberg SJA, Warszawa 2003.
 • Dudycz Т.: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2005.
 • Efektywność marketingu. Red. W. Wrzosek. PWE, Warszawa 2005.
 • Farrance C.: Can Banks Succeed in the Current Marketplace? "The International Journal of Bank Marketing" 1993, Vol. 11, No. 2.
 • Fazlagić A.: Pomiar kompetencji rdzennych. "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2003, nr 11.
 • Filipek J.: Reputacja to kapitał. "Gazeta Bankowa" 2005, nr 24.
 • Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 1997.
 • Gołębiowski Т.: Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola. Difin, Warszawa 2001.
 • Guidelines for Managing and Reporting on Intangibles. Meritum Project TSER Programme, Madrid 2002.
 • Haffer R.: Systemy zarządzania jakością w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw. Uniwersytet M. Kopernika, Toruń 2003.
 • Harasim J.: Cena jako instrument marketingowy na rynku detalicznych usług bankowych. "Marketing i Rynek" 2004, nr 2.
 • Harasim J.: Cross-selling i zarządzanie wizerunkiem w konglomeratach finansowych. [w:] Konglomeraty finansowe. Red. M. Iwanicz-Drozdowska. PWE, Warszawa 2007.
 • Harasim J.: Strategie marketingowe w osiąganiu przewagi konkurencyjnej w bankowości detalicznej. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2003.
 • Hofer C., Schendel D.: Strategy Formulation: Analytical Concepts. West, St. Paul Minn. 1978.
 • Johnson E.P., Johnson R.D.: Commercial Bank Management. Dow-Jones-Irwin, Home-wood, IL 1985.
 • Kay J.: Podstawy sukcesu firmy. PWE, Warszawa 1996.
 • Lev В.: Intangibles. Management, Measurement and Reporting. Brookings Institution Press, Washington D.C. 2001.
 • Low J., Kalafut P.C.: Niematerialna wartość firmy. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Marcinkowska M.: Wartość banku. Kreowanie wartości i pomiar wyników działalności banku. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2003.
 • Marcinkowska M.: Wykorzystanie zasobów niematerialnych w tworzeniu wartości banków. [w:] Bankowość. Red. J. Węcławski. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.
 • Marcinkowska M.: Źródła wartości firmy. "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce", nr 39.
 • Michalczuk G.: Bilansowe aspekty pomiaru wartości niematerialnych. [w:] Finanse przedsiębiorstwa. Red. P. Karpuś. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.
 • Mikuła В., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A.: Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody. Difin, Warszawa 2003.
 • Mroziewski M.: Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju. Difin, Warszawa 2008.
 • Oliver Ch.: Sustainable Competitive Advantage: Combining Institutional and Resource-Based Views. "Strategic Management Journal" 1997, Vol. 18.
 • Penrose E.T.: The Theory of Growth of the Firm. [w:] Resources, Firms and Strategies. A Reader in the Resource-Based Perspective. Red. N.J. Foss. Oxford University Press, Oxford 1997.
 • Pietrzak J.: Czynniki przewagi konkurencyjnej na rynku bankowych usług detalicznych. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2003.
 • Podszywało A.: Wartości niematerialne i prawne. [w:] Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora. Poltext, Warszawa 2006.
 • Reilly R., Schweihs R.: Valuing Intangible Assets, McGraw Asstes. John Wiley & Sons, New York 2000.
 • Rogowski G.: Metody analizy i oceny działalności banku na potrzeby zarządzania strategicznego. Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 1998.
 • Rogowski W.: Kapitał intelektualny jako generator nowych czynników konkurencyjności. [w:] S. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska: Kapitał intelektualny. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Smith G., Parr R.: Valuation of Intellectual Property and Intangible Asstes. John Wiley & Sons, New York 2000.
 • Stępień K.: Konsolidacja a efektywność banków w Polsce. CeDeWu, Warszawa 2004.
 • Strategor: Zarządzanie firmą. PWE, Warszawa 1995.
 • Urbanek G.: Koncepcja kapitału marki. "Marketing i Rynek" 2000, nr 5.
 • Urbanek G.: Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2008.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U., nr 76, poz. 694 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171202713

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.