PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 10 Decyzje finansowe i inwestycyjne w gospodarce rynkowej : nowe wyzwania i możliwości | 75--91
Tytuł artykułu

Źródła finansowania decyzji inwestycyjnych w zakładach pracy chronionej w województwie śląskim

Warianty tytułu
Sources of Financing of Investment Decisions in Supported-Employment Enterprises in Silesian Province
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem opracowania pt. "Źródła finansowania decyzji inwestycyjnych w zakładach pracy chronionej w województwie śląskim" jest przedstawienie źródeł własnych i obcych w finansowaniu inwestycji rzeczowych w badanych zakładach, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki ich funkcjonowania i możliwości finansowania inwestycji z Zakładowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zakłady pracy chronionej odgrywają główną rolę w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Z racji niższej efektywności funkcjonowania otrzymują różne formy pomocy publicznej. Jednakże zmniejszający się pakiet instrumentów wsparcia zmusza do poszukiwania nowych źródeł finansowania działalności inwestycyjnej oraz optymalizacji wydatków ze zgromadzonych funduszy ZFRON. Nowelizacja ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych z dnia l stycznia 2011 roku wprowadziła obowiązek wykorzystania wszystkich środków ZFRON do końca 2011 roku, w przeciwnym wypadku środki te będzie trzeba zwrócić do PFRON. Przeprowadzone badanie ankietowe wśród losowo wybranych 200 zakładów pracy chronionej w województwie śląskim dotyczyło finansowania działalności inwestycyjnej. Wszystkie zakłady realizowały inwestycje w ujęciu szerokim w ciągu ostatnich dziesięciu lat, 78% w ciągu ostatnich 5 lat, niestety w 2010 roku już tylko 16%. Jest to wynik pogarszającej się sytuacji finansowej zakładów pracy chronionej będący konsekwencją polityki zmniejszania portfela instrumentów dofinansowania. Jako główne źródło finansowania działalności zakłady pracy chronionej wykazały kapitały własne oraz dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych SOD i środki z ZFRON (wszystkie badane podmioty korzystają z tych źródeł, przy czym 16 badanych zakładów miało wstrzymane dofinansowanie SOD na skutek własnych trudności finansowych). Ponad 86% badanych podmiotów wykazało korzystanie z kredytów bankowych, 62% z leasingu, a tylko 8% z funduszy strukturalnych. Jako przyczynę niskiego udziału w funduszach strukturalnych badane podmioty wykazały bariery wejścia, skomplikowane procedury i brak środków na wybranych programach. (abstrakt oryginalny)
EN
Supported-employment enterprises play a major role in disabled individuals occupational development. Their activity, as they are enterprises with lower efficiency, is supported by various forms of state aid. The majority of those funds flows to ZFRON, which is the source of financing of variety of disabled individuals rehabilitation. The analysis of results of the research, which examined sources funds of investment decisions. Efficient management of financial means in enterprises that obtained the status of supported-employment enterprises is a major condition of their existence and in situation where the set of financial instruments to support those enterprises is narrowed, it becomes even more important. As the situation of supported-employment enterprises in Poland deteriorates every year, while those enterprises employ about 80% of disabled individuals in the state, the development of optimal system of financial support for them must be seen as a priority. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Bartkowiak B., Flejterski S., Pluskota P., (2006), Fundusze i usługi pożyczkowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 • Caputa W., Szwajca D., (2008), Finanse we współczesnych procesach kreowania wartości, CeDeWu, Warszawa.
 • Dębski W., (2005), Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jajuga K., Jajuga T., (2008), Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa.
 • Jaworski J., (2010), Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa.
 • Kościelniak H., (2002), Ocena wykorzystania leasingu w finansowaniu inwestycji, [w:] Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych-teoria i praktyka, Kraków.
 • Machała R., (2004), Praktyczne zarządzanie finansami firmy, PWN, Warszawa.
 • Marcinek K., (1998), Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw, Wydawnictwo AE, Katowice.
 • Mikołajczyk B., Krawczyk M., (2007), Aniołowie biznesu w sektorze MSP, Difin, Warszawa.
 • Nahotko S., (2003) Stymulatory ekonomiczne procesów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza "AJG" Bydgoszcz.
 • Pawłowski J., (2004), Metodyka oceny efektywności finansowej przedsięwzięć gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Pluta W., (2004), Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 • Rogowski W., (2004), Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Oficyna Wydawnicza, Kraków.
 • Sierpińska M., Jachna T., (2009), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dz.U. 1997 Nr 776, poz. 123 z pózn. zm.
 • Walica H., (2007), Inwestycje i controlling w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu, Dąbrowa Górnicza.
 • Wielgórka D., (2010), Social Policy on Handicapped Persons of the State, [w:] Chosen Problems of Financial Management in Present-Day Economic Institutions. Part II. Chosen Problems of Financial Management in Public and Financial Institution. Red. Dariusz Wielgórka, Justyna Łukomska-Szarek. Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Zachorowska A., (2006), Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, PWN, Warszawa.
 • Zachorowska A., Łukomska-Szarek J., (2011), Działalność inwestycyjna przedsiębiorstw, [w:] Ekonomiczno-finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw. Praca zbiorowa pod red. M. Czapki, Wydawnictwo WSEiA, Bytom.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171204611

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.