PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 4/4 | 93--104
Tytuł artykułu

Darowizny w księgach rachunkowych organizacji pozarządowych

Warianty tytułu
Donations in Accounting Books of Non-governmental Organisations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Darowizny pieniężne i rzeczowe stanowią jedno z głównych źródeł finansowania działalności organizacji pozarządowych. Ich ewidencja stanowi często problem dla służb finansowo-księgowych, bowiem żadne przepisy prawne nie podają gotowych rozwiązań w tym zakresie dla organizacji non profit. Ze względu na specyfikę działalności tych organizacji, ewidencja darowizn przebiega nieco inaczej niż w jednostkach biznesowych. Celem artykułu jest przedstawienie istoty darowizn, zasad ich wyceny i ewidencji w księgach rachunkowych organizacji pozarządowych. Omówiono również wymogi sprawozdawcze, jakim musi sprostać obdarowana organizacja zgodnie z polskim prawem bilansowym i podatkowym. (abstrakt oryginalny)
EN
Financial and in-kind donations constitute one of the main financing sources of non-governmental organisations' activity. The recording of donations is often troublesome for financial and accounting personnel, because there are no regulations providing for the explicit method of their recording by non-profit organisations. With regard to the nature of such organisations' activity, donations shall be recorded differently than in business entities. The purpose of the present work is to present the essence of donations, principles of their valuation and recording in accounting books of non-governmental organisations. Reporting requirements provided for in the Polish accounting and fiscal law, which have to be met by an organisation who received a donation were also discussed. The issue in question is of vital importance as doubts regarding the classification of economic events related to donations may lead to the inadequateness of the accounting system in an organisation, errors in accounting books and annual financial statements, resulting in the non-reliability of the financial statements. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
93--104
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Bladowski B. (1988), Darowizna, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.
 • Brzeszczyńska S. (2002), Koszty w podatkach dochodowych, C.H. Beck, Warszawa.
 • Chaczykowska W. (2007), Zbiórka darów i żywności w ewidencji księgowej organizacji charytatywnej, "Rachunkowość Organizacji Non-Profit" nr 12(54).
 • Cioch H., Kidyba A. (2007), Ustawa o fundacjach. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Gackowska W. (2006), Ewidencja księgowa środków rzeczowych i pieniężnych pochodzących z zagranicy, "Rachunkowość Stowarzyszeń, Fundacji, Organizacji Non-Profit" nr 5 (35).
 • Inny słownik języka polskiego PWN (2000), tom l., WN PWN, Warszawa.
 • Kędziora A. (2006), Ewidencja darowizn rzeczowych, "Rachunkowość Stowarzyszeń, Fundacji, Organizacji Non-Profit" nr 8 (38).
 • Kędziora A. (2008), Ewidencja otrzymanego nieodpłatnie zadłużonego lokalu, "Rachunkowość Organizacji Non-Profit" nr 3 (57).
 • Kucypera U. (2007), Samochód od darczyńcy, "Rachunkowość Organizacji Non-Profit" nr 7 (49).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej, Dz.U. 2001 nr 137 póz. 1539 ze zm.
 • Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów (2005), PWN, Warszawa.
 • Słownik współczesnego języka polskiego (1996), WILGA, Warszawa.
 • Stecki L. (1998), Darowizna, TONiK, Toruń.
 • Stefańska H. (2010), Ewidencja przekazania darów rzeczowych, "Poradnik Organizacji Non Profit" nr 8 (86).
 • Suski P. (2005), Stowarzyszenia i fundacje, LexisNexis, Warszawa.
 • Takats G. (2007), Ewidencja otrzymanej darowizny w organizacjach non profit, "Rachunkowość Organizacji Non-Profit" nr 6 (48).
 • Takats G. (2009), Dary rzeczowe w księgach fundacji i stowarzyszeń, "Poradnik Organizacji Non Profit" nr 9 (75).
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jednolity: Dz.U. 2000 nr 54 póz. 654 ze zm.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tekst jednolity: Dz.U. 2004 nr 261 póz. 2603 ze zm.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Dz.U. 1964 nr 16 póz. 93 ze zm.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. 2003 nr 96 póz. 873 ze zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity: Dz.U. 2009 nr 152 póz. 1223 ze zm.
 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, tekst jednolity: Dz.U. 1991 nr 46 póz. 203 ze zm.
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach, tekst jednolity: Dz.U. 2001 nr 79 póz. 855 ze zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171205501

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.