PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 26 | 103--114
Tytuł artykułu

Ryzyko w gromadzeniu dochodów przez jednostki samorządu terytorialnego

Warianty tytułu
Risk Connected with Generating Inflows by Local Self-government Units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest identyfikacja istotnych czynników ryzyka związanego i gromadzeniem dochodów budżetowych przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce (uwzględniono system dochodów obowiązujących od 2004 r.). Występuje wiele czynników zewnętrznych i wewnętrznych wymienionego ryzyka. Są one zróżnicowane w przekroju szczebli samorządu terytorialnego, grup dochodów wchodzących w skład dochodów własnych i uzupełniających oraz w rocznych i wieloletnich przedziałach czasowych. Ze wskazanych względów badania związane z podjętym tematem są skomplikowane. Powinny one być szeroko rozwijane, przemawia za tym ważność wyników tych badań w zarządzaniu finansami jednostek samorządowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is the identification of significant risk factors connected with generating inflows by local self-government units in Poland (taking into account the system of inflows introduced in 2004). There are many external and internal factors of the aforementioned risk. They vary along the levels of the local self-government, the groups of inflows constituting own and complimentary inflows as well as annual and multi-annual periods. Therefore, research concerning the subject of the present article is complicated and should be widely developed, as the results of such research are crucial for the management of the finances of local self-government units. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
103--114
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • М. Kosek-Wojnar, Problem niewypłacalności jednostek samorządu terytorialnego, w: Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie. II Forum Samorządowe, red. B. Filipiak, A. Szewczuk, Z. Zychowicz, Zeszyty Naukowe US, nr 401, Szczecin 2005, s. 355-357.
 • M. Kosek-Wojnar, K. Surówka, Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, rozdz. 6.
 • D. Korenik, Ryzyko w sektorze finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem finansów samorządowych - kwestie wybrane, w: Finanse publiczne w warunkach akcesji do Unii Europejskiej, red. L. Patrzałek, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1148, Wrocław 2006, s. 41-42.
 • E. Berezowska, Zarządzanie ryzykiem finansowym przez samorząd województwa, w: Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie. II Forum Samorządowe, red. B. Filipiak, A. Szewczuk, Z. Zychowicz, Zeszyty Naukowe US, nr 401, Szczecin 2005, s. 42-45.
 • D. Korenik, Ryzyko w sektorze finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem finansów samorządowych kwestie wybrane, w: Finanse publiczne w warunkach akcesji. do Unii Europejskiej, red. L. Patrzałek, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1148, Wrocław 2006, s. 43.
 • E. Denek, Funkcje dochodów budżetowych samorządu terytorialnego jako kryterium oceny systemu dochodów, w: Finanse 2009 - teoria i praktyka. Finanse Publiczne II, red В Filipiak, В. Walczak, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 547 Szczecin 2009 s. 51
 • E. Denek, Płaszczyzny rozpatrywania samodzielności samorządu terytorialnego, w: Samodzielność samorządu terytorialnego w Polsce, red. E. Denek, Wyd. AE w Poznaniu, Zeszyty Naukowe AE, Poznań 2001, z. 7.
 • E. Denek, Stałość i elastyczność dochodów samorządu terytorialnego w okresie kryzysu (wybrane zagadnienia), w: Poszukiwanie efektywności finansów publicznych, red. S. Wieteski, M. Wypych, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 224 i n.
 • L. Etel, S. Presnarowicz, G. Dudar, Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny, Wyd. Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., Warszawa 2008, s. 61 i in.
 • K. Surówka, M. Winiarz, Kondycja ekonomiczna gmin w Polsce po 2003 roku, w: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość, t. II, red. B. Filipiak, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 530, Szczecin 2009, s. 137-138.
 • S. Kańduła, Dochody samorządu gminnego w świetle reformy z 2004 roku, w: Aktualne problemy finansów lokalnych i regionalnych w Polsce i innych krajach, red. E. Chojna-Duch, Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, Warszawa 2006, s. 316.
 • J. Mackiewicz-Łyziak, E. Malinowska-Misiąg, W. Misiąg, M. Tomalak, Wyrównywanie dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Możliwości wykorzystania w Polsce doświadczeń niemieckich krajów związkowych. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2008, s. 36.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171205645

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.