PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 26 | 125--136
Tytuł artykułu

Specyfika zarządzania ryzykiem w sektorze publicznym ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego

Warianty tytułu
Special Features of Risk Management in the Public Sector with Particular Regard to Local Authorities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest analiza specyfiki ryzyka związanego z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka finansowego, a także identyfikacja najważniejszych instrumentów zarządzania nim. W opracowaniu scharakteryzowano różne rodzaje ryzyka, charakterystyczne dla jednostek samorządu terytorialnego jako jednostek sektora publicznego (np. ryzyko rynkowe, operacyjne, płynności, inflacji, walutowe, kredytowe, ryzyko prawne, polityczne, ryzyko stopy procentowej, ryzyko niestabilnych dochodów, ryzyko związane z udzielonymi przez jednostkę samorządu terytorialnego poręczeniami i gwarancjami, ryzyko w procedurach przetargów publicznych, ryzyko dodatkowych zadań zleconych, ryzyko wystąpienia zdarzeń losowych, ryzyko komunikacji, ryzyko w procesie wykorzystania środków unijnych oraz ryzyko informatyczne). W opracowaniu opisano specyfikę zarządzania ryzykiem w sektorze publicznym. Wskazano również na najważniejsze instrumenty z tym związane, w tym kontrolę zarządczą, audyt wewnętrzny oraz instrumenty opierające się na transferze ryzyka jednostki samorządu terytorialnego na inne podmioty (np. ubezpieczenie ryzyka, sekurytyzacja czy też formuła partnerstwa publiczno-prywatnego). (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to analyse the specific nature of the risk associated with the functioning of local authorities, with particular emphasis on financial risk, and to identify the most important instruments for managing that risk. Various types of risk are described which are characteristic of local authorities as public sector entities (such as market risk, operating risk, liquidity risk, inflation risk, currency risk, credit risk, legal risk, political risk, interest rate risk, unstable revenue risk, risk associated with guarantees given by the local authority, risk in public tender procedures, risk of additional delegated tasks, risk of unforeseen events, communication risk, risk in the process of using European Union funds, and information technology risk). Special features of the management of risk in the public sector are described, with indication of the most important instruments used for this, including management inspection, internal audits, and instruments whereby risk is transferred from local authorities to other entities (including risk insurance, securitization and the public-private partnership formula). (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
125--136
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
  • В. Woźniak, Zmiany w strukturze jednostek sektora finansów publicznych, w: Porównanie ważniejszych regulacji projektowanej i obecnej ustawy o finansach publicznych, Druk sejmowy: 1181, "Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu" 2009, nr 4, s. 9.
  • Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. Omówienie, Rada Ministrów, Warszawa 2009, s. 452-456.
  • M. Poniatowicz, Dług publiczny w systemie finansowym jednostek samorządu terytorialnego (na przykładzie miast na prawach powiatu) Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005, s. 245-251.
  • F.H. Knight, Risk. Uncertainty und Profit, Cosimo Inc., New York 2005, s. 19-21.
  • M. Bywanis-Jodlińska, Kontrola i zarządzanie ryzykiem, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 2005, s. 10.
  • B. Jannison, Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym. Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce, publikacja Finansowana w ramach środków projektu UE Transition Facility 2004/016-829.01.08, Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2004, s. 7.
  • I. Kwiecień, Rola i miejsce ubezpieczenia w procesie zarządzania ryzykiem w działalności gospodarczej, w: Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń, red. M. Marcinkowska, S. Wieteska, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007, s. 554.
  • A. Kopańska, Ryzyko w projektach PPP, w: Partnerstwo publiczno-prywatne. Podmioty prywatne w realizacji zadań publicznych sektora wodno-kanalizacyjnego, CeDeWu, Warszawa 2008, s. 45-65.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171205649

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.