PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 205 | 262
Tytuł artykułu

Planowanie negocjacji w przedsiębiorstwie

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Negotiations Planning in a Company
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu skoncentrowano się na zarządczych aspektach omawianych negocjacji, z uwzględnieniem istotnych uwarunkowań ekonomicznych, a nie aspektach behawioralnych (takich jak analiza zachowań negocjatorów, ich komunikowanie się, dylematy etyczne i socjo-kulturowe uwarunkowania negocjacji itp.), jak to ma miejsce w dużej części literatury przedmiotu. Warstwę empiryczną pracy stanowi praktyczna egzemplifikacja proponowanej koncepcji teoretyczno-metodologicznej planowania negocjacji w różnych dziedzinach działalności firmy, ściślej jej weryfikacja dla wybranych rodzajów negocjacji, z zastosowaniem odpowiednio dobranych szczegółowych narzędzi ich planowania. (fragment tekstu)
EN
Negotiation competences become greatly progressive and change quickly. Summing up, it should be stressed that business negotiations are extremely complex and dynamic, in particular the process of planning them. Including the features of contemporary business negotiations described above, the general purpose of the study was specified as follows: to elaborate a complex and universal methodology of planning negotiations in an enterprise. This methodology is applicable to various types of negotiations occurring within typical company activities. Such methodology constitutes either a tool of negotiations identification (descriptive model) or a set of principles, strategies and techniques for negotiations planning (normative model). In order to achieve that purpose, three particular objectives of the research were undertaken: to create a theoretical framework for business negotiations, to elaborate the methodological concept of their planning, and to verify the usefulness of that concept, by applying it to selected types of negotiations in an enterprise. The layout of the book was designed according to the research purpose and objectives. The content comprises three parts reflecting those objectives while subsequent chapters focus on accomplishing detailed tasks. The first part consists of two chapters. Chapter 1 first presents the general theoretical concepts of the processes of planning (as a managerial function) and business negotiations, emphasising decision-making aspects of those two processes. Chapter 2 contains a complex and multidimensional model of such negotiations, which provides the theoretical background for their planning. In chapter 3, the process of negotiation identification is thoroughly characterised, with special attention paid to the issues of negotiations on stakeholder recognition, multiparty negotiations and the formation of coalitions, the analysis of crucial parameters and factors determining negotiation situations, and outlining the nature and consequences of potential links between different types of negotiations. Chapter 4 addresses key steps in the process of establishing the scope and strategy of negotiations. Chapter 5 examines the process of the operational planning of negotiations, providing the negotiations with necessary resources, primarily human ones. The third part of the dissertation presents empirical aspects of the study, aiming at testing and proving the usefulness of the negotiations planning methodology elaborated on the basis of theoretical research. In chapters 6 and 7 the author has inserted a series of practical presentations (case studies), which reflect the solutions to the most important problems that emerge in typical negotiation situations in selected companies. The final conclusions and recommendations of the study are summed up in the closing section of the dissertation. Generally speaking, the purpose and objectives of the research were accomplished to a satisfactory extent, one which substantially contributes to the enrichment of both management and negotiation theory, particularly concerning the process of their effective planning within an enterprise. (short original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Ackoff R.L. [1973], Zasady planowania w korporacjach, PWE, Warszawa.
 • Albrecht K., Albrecht S. [1993], Added Value Negotiating. The Breakthrough Method for Building Balanced Deals, Business One, Irwin, Homewood.
 • Alchian A.A., Demsetz H. [1972], Production, Information Costs, and Economic Organization, "The American Economic Review", vol. 62, nr 5.
 • Analiza systemowa. Podstawy i metodologia [1985], red. W. Findeisen, PWN, Warszawa.
 • Ansoff I. [1965], Corporate Strategy, McGraw-Hill Book Company, New York.
 • Antoszkiewicz J. [1990], Metody heurystyczne, PWE, Warszawa.
 • Antoszkiewicz J.D., Pawlak Z. [2000], Techniki menedżerskie. Skuteczne zarządzanie firmą, Poltext, Warszawa.
 • Armstrong M. [2000], Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 • Axelrod R. [1984], The Evolution of Cooperation, Basic Books Inc. Publishers, New York.
 • Bacharach S.B., Lawler E.J. [1981], Bargaining Power, Tactics and Outcomes, Jossey-Bass Publishers, London.
 • Barrett P. [1994], Tworzenie zespołu [w:] Praktyka kierowania. Jak kierować sobą, innymi i firmą, red. D.M. Stewart, PWE, Warszawa.
 • Barringer B.R., Harrison J.S. [2000], Walking a Tightrope: Creating Value through Inter-organizational Relationships, "Journal of Management", vol. 26, nr 3.
 • Bartos O.J. [1974], Process and Outcome of Negotiation, Columbia University Press, New York.
 • Bazerman M.H. [2002], Rational Authority Allocation to an Agent [w:] International Negotiation. Analysis, Approaches, Issues. A Publication of the Process of International Negotiations (PIN) Project, red. V.A. Kremenyuk, Jossey-Bass Publishers, San Francisco-Oxford.
 • Bazerman M.H., Lewicki R.J. [1985], Contemporary Research Directions in the Study of Negotiations in Organizations: A Selective Overview, "Journal of Occupational Behaviour", vol. 6.
 • Bazerman M.H., Neale M.A. [1997], Negocjując racjonalnie. Libra, Olsztyn.
 • Bazerman M.H., Neale M.A., Valley K.L., Zając E.J., Kim Y.M. [1992], The Effect of Agents and Mediators on Negotiation Outcomes, "Organizational Behavior and Human Decision Processes", vol. 53.
 • Behrens W., Hawranek P.M. [1993], Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility, UNIDO, Warszawa.
 • Beliczyński J. [1994], Analiza SWOT jako narzędzie określenia strategii działania firmy, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 430, Kraków.
 • Bellenger L. [1999], Negocjacje, Assimil Polska, Kraków.
 • Bengtsson M., Kock S. [1999], Cooperation and Competition in Relationships between Competitors in Business Networks, "The Journal of Business & Industrial Marketing", vol. 14, nr 3.
 • Berliński L., Penc-Pietrzak I. [2004], Inżynieria projektowania strategii przedsiębiorstwa. Konstrukcja i technologia, Difin, Warszawa.
 • Bernhut S. [2006], Po zawarciu transakcji. Cztery ważne rady dotyczące zarządzania partnerstwem [w:] Mistrzowskie negocjacje. Jak nawiązać trwałe relacje z partnerami biznesowymi, Studio Emka, Warszawa.
 • Bielski M. [2004], Podstawy teorii organizacji i zarządzania, CH. Beck, Warszawa.
 • Bieniok H. [2005], Sztuka komunikowania się, negocjacji i rozwiązywania konfliktów, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.
 • Bieniok H. i Zespół [1997], Metody sprawnego zarządzania. Planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Bittel L.R. [1989], Krótki kurs zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN-McGraw-Hill Book Company, Warszawa-Londyn.
 • Blake R.R., Mouton J.S. [1964], The Managerial Grid, Gulf Publishing, Houston.
 • Blake R.R., Mouton J.S. [2005], Pogodzić skłócone zespoły [w:] Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, Harvard Business Review, Helion, Gliwice.
 • Błoch H. [1985], Organizacja w otoczeniu. Sformułowanie problemu, "Problemy Organizacji", nr 1-2.
 • Bolesta-Kukułka K. [2003], Decyzje menedżerskie, PWE, Warszawa.
 • Borkowska S. [1997], Negocjacje zbiorowe, PWE, Warszawa.
 • Bottom W.P. [1998], Negotiator Risk: Sources of Uncertainty and the Impact of Reference Points on Negotiated Agreements, "Organizational Behavior and Human Decision Making", vol. 76, nr 2.
 • Boulding K. [1993], The Nature of Power [w:] R.J. Lewicki, J.A. Litterer, D.M. Saunders, J.W. Minton, Negotiation. Readings, Exercises, and Cases, 2nd ed., Irwin, Homewood, Boston.
 • Brandenburger A., Nalebuff B.J. [1997], Co-opelition: A Revolution Mindset that Combines Competition and Cooperation. The Game Theory Strategy that's Changing the Game of Business, Doubleday, New York.
 • Brilman J. [2002], Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Brooks J., Brooks E. [1979], The Role of Top Management in Negotiations, "MSU Business Topics", Summer.
 • Brooks E., Odiorne G.S. [1984], Managing by Negotiations, Van Nostrand Reinhold Company Inc., New York.
 • Brown R.V., Kahr A.S., Peterson C. [1974], Decision Analysis for the Manager, Holt, Rinehart & Winston, New York.
 • Butterfield K.D., Reed R., Lemak D.J. [2004], An Inductive Model of Collaboration from the Stakeholder's Perspective, "Business and Society", vol. 43, nr 2.
 • Cappelen A.W. [2004], Two Approaches to Stakeholder Identification, "Zeitschrift für Wirtschafts- und Unternehmensethik", vol. 5, nr 3.
 • Carnevale P.J., De Dreu C.K.W. [2006], Methods of Negotiation Research, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden-Boston.
 • Chapman G.B., Johnson E.J. [1999], Anchoring, Activation, and the Construction of Values, "Organizational Behavior and Human Decision Processes", vol. 79, nr 2.
 • Charan R., Freeman R.E. [1979], Stakeholder Negotiations: Building Bridges with Corporate Constituents, "Management Review", vol. 68, nr 11.
 • Chen Y. [2006], Multiple Criteria Decision Analysis: Classification Problems & Solutions, Ph.D. Thesis, University Of Waterloo, Waterloo, Ontario.
 • Chen Y., Kilgour D.M., Hipel K.W. [2005], A Case-based Distance Model for Bilateral Negotiations, "European Journal of Operational Research", nr 4.
 • Christopher E.M. [1998], Umiejętność negocjowania w biznesie, Zysk i S-ka, Warszawa.
 • Chrostowski A., Szczepankowski P. [1996], Planowanie [w:] Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Chwistecka-Dudek H. [2003], Fuzje i przejęcia - faza negocjacyjna, "Przegląd Organizacji", nr 7-8.
 • Chwistecka-Dudek H., Sroka W. [2000], Alianse strategiczne. Problemy teorii i dylematy praktyki, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 • Clarke T. [1998], The Stakeholder Corporation: A Business Philosophy for the Information Age, "Long Range Planning", vol. 31, nr 2.
 • Coase R.H. [1937], The Nature of the Firm, "Economica", vol. 4.
 • Coase R.H. [1988], The New Institutional Economics, "The American Economic Review", vol. 88,nr 2.
 • Cohen H. [2005], Negocjować możesz wszystko, Helion, Gliwice.
 • Cohen S.P. [2002], Negotiating Skills for Managers, McGraw-Hill Companies, New York.
 • Colosi T. [1993], The Role of the Mediator [w:] R.J. Lewicki, J.A. Litterer, D.M. Saunders, J.W. Minton, Negotiation. Readings, Exercises & Cases, Irwin, Homewood, Boston.
 • Cousins R.B., Benitz L.E. [1994], Every Supervisor Needs Mediation Skills, supervision" May.
 • Cramton P.C. [1991], Dynamic Bargaining with Transaction Costs, "Management Science", vol. 37, nr 10.
 • Cravens D.W., Shipp S.H. [1993], Analysis of Co-operative Interorganizational Relationships, Strategic Alliance Formation, and Strategic Alliance Effectiveness, "Journal of Strategic Marketing", nr 1.
 • Craver C.B. [2005], Aspirations, Anchoring, and Negotiation Results, "The Negotiator Magazine", October.
 • Cross J.G. [2002], Economic Perspective [w:] International Negotiation. Analysis, Approaches, Issues. A Publication of the Process of International Negotiations (PIN) Project, red. V.A. Kremenyuk, Jossey-Bass Publishers, San Francisco-Oxford.
 • Crump L. [2003], Multiparty Negotiation and the Management of Complexity, "International Negotiation", vol. 8, nr 1.
 • Crump L. [2006], Competitively Linked and Non-competitively Linked Negotiations: Bilateral Trade Policy Negotiations in Australia, Singapore and the United States, "International Negotiation Journal", vol. 11, November.
 • Crump L., Glendon A.I. [2003], Towards a Paradigm of Multiparty Negotiation, "International Negotiation", vol. 8, nr 2.
 • Cutcher-Gershenfeld J., Watkins M. [1999], Toward a Theory of Representation in Negotiation [w:] Negotiating on behalf of Others. Advice to Lawyers, Business Executives, Sports Agents, Diplomats, Politicians and Everybody Else, red. R.H. Mnookin, L.E. Susskind, P.C. Foster, Thousand Oaks, Sage Publications, California.
 • Cyfert S., Krzakiewicz K. [2002], Teoria stakeholders. Krytyka założeń [w:] Stan i perspektywy rozwoju teorii i praktyki zarządzania na progu XXI wieku, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 940, Wrocław.
 • Cygler J. [2002], Alianse strategiczne, Difin, Warszawa.
 • Czekaj J. [1975], Wykres Clarka w badaniu i usprawnianiu pracy administracyjnej metodą analizy wrażliwości, "Organizacja-Metody-Technika", nr 7.
 • Czekaj J. [2000], Metody zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 • Czubakowska K. [2004], Budżetowanie w controllingu, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 • Dąbrowski PJ. [1991], Praktyczna teoria negocjacji, Sorbog, Warszawa.
 • Daft R.L. [1991], Management, 2nd ed., The Dryden Press, Chicago.
 • Daszkowski J. [1989], Rola konfliktów w zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie", nr 3-4.
 • Dawson R. [1999], Sekrety udanych negocjacji, Zysk i S-ka, Poznań.
 • De Sttephen D. [ 1988], Mediating those Office Conflicts, "Management Solutions", nr 3.
 • Deutsch M. [1973], The Resolution of Conflict, Yale University Press, New Heaven.
 • Donaldson T, Preston L.E. [1995], The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications, "Academy of Management Review", vol. 20, nr 1.
 • Doskonalenie struktury organizacyjnej [1991], red. A. Stabryła, PWE, Warszawa.
 • Drury C. [1998], Rachunek kosztów. Wprowadzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • DuBrin AJ. [1986], Essentials of Management, South-Western Publishing Co., Cincinnati.
 • Dunlop J.T. [1984], Dispute Resolution. Negotiation and Consensus Building, Auburn House Publishing Company, Dover.
 • Dupont C. [1994], Coalition Theory. Using Power to Build Cooperation [w:] International Multilateral Negotiation. Approaches to the Management of Complexity, red. W.I. Zartman, Jossey-Bass Publishers, San Francisco.
 • Dupont C, Faure G.O. [2002], The Negotiation Process [w:] International Negotiation. Analysis, Approaches, Issues. A Publication of the Process of International Negotiations (PIN) Project, red. V.A. Kremenyuk, Jossey-Bass Publishers, San Francisco-Oxford.
 • Duraj J. [2004], Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Dwojacki P. [1995], Organizacja planowania strategicznego - rola naczelnego kierownictwa, "Przegląd Organizacji", nr 8.
 • Ebert R.J., Wall J.A. [1983], Voluntary Adoption of Negotiation Processes [w:] Negotiating in Organizations, red. M.H. Bazerman, R.J. Lewicki, Sage Publications, Beverly Hills.
 • Edmunds D., Wollenberg E. [2001], A Strategic Approach to Multistakeholder Negotiations, "Development and Change", vol. 32, nr 2.
 • Eisenhardt K.M. [1989], Agency Theory: An Assessment and Review, "Academy of Management Review", vol. 14, nr 1.
 • Eisenhardt K.M., Galunic D.Ch. [2000], Coevolving. At Last a Way to Make Synergies Work, "Harvard Business Review", January-February.
 • Elias A.A., Cavana R.Y., Jackson L.S. [2002], Stakeholder Analysis for R&D Project Management, "R&D Management", vol. 32, nr 4.
 • Ertel D. [1999], Turning Negotiations into a Corporate Capability, "Harvard Business Review", vol. 55, nr 2.
 • Gierszewska G., Romanowska M. [2003], Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Gillen T. [2002], Jak asertywnie wpływać na ludzi, Petit, Warszawa.
 • Gliński B. [1985], Zarządzanie w gospodarce socjalistycznej, PWE, Warszawa.
 • Gorynia M. [1999a], Przedsiębiorstwo w nowej ekonomii instytucjonalnej, "Ekonomista", nr 6.
 • Gorynia M. [1999b], Przedsiębiorstwo w różnych ujęciach teoretycznych, "Ekonomista", nr 4.
 • Gorynia M., Jankowska B., Owczarzak R. [2005], Zarządzanie strategiczne jako próba syntezy teorii przedsiębiorstwa, "Ekonomista", nr 5.
 • Gościński J. [1982], Sterowanie i planowanie. Ujęcie systemowe, PWE, Warszawa.
 • Gottlieb M., Healy W.J. [1990], Making Deals. The Business of Negotiating, New York Institute of Finance, New York.
 • Gray B. [1993], Collaboration: The Constructive Management of Differences [w:] R.J. Lewicki, J.A. Litterer, D.M. Saunders, J.W. Minton, Negotiation. Readings, Exercises, and Cases, 2nd ed., Irwin, Homewood, Boston.
 • Greenhalgh L. [1986], Managing Conflict, "Sloan Management Review", Summer.
 • Greenhalgh L. [2001], Managing Strategic Relationships: The Key to Business Success, The Free Press, New York.
 • Griffin R.W. [1996], Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 • Gruszecki T. [2002], Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hall R.H., Clark J.P, Giordano P.C., Johnson P.V., van Roekel M. [1977], Patterns of Interorganizational Relationships, "Administrative Science Quarterly", vol. 22.
 • Hamalainen R.P. [2004], Decisionarium - Aiding Decisions, Negotiating and Collecting Opinions on the Web, Helsinki University of Technology, Helsinki.
 • Hamilton R.H. [1989], Selecting & Training Your Loan Negotiating Team, "The Journal of Commercial Bank Lending", vol. 72.
 • Harrigan K.R., Newman W.H. [1990], Bases of Interorganizational Co-operation: Propensity, Power, Persistence, "Journal of Management Studies", vol. 27, nr 4.
 • Hart O., Moore J. [1999], Foundations of Incomplete Contracts, "Review of Economic Studies", vol. 66.
 • Hatch M.J. [2002], Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hiltrop J.M., Udali S. [1995], The Essence of Negotiation, Prentice Hall, London.
 • Hosseini J.C., Brenner S.N. [1992], The Stakeholder Theory of the Firm: A Methodology to Generate Value Matrix Weights, "Business Ethics Quarterly", vol. 2, nr 2.
 • Ikle F.C. [1964], How Nations Negotiate, Harper & Row, New York.
 • In H.P., Olson D. [2004], Requirements Negotiation Using Multi-criteria Preference Analysis, "Journal of Universal Computer Science", vol. 10, nr 4.
 • Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji [2005], red. A. Wojtyna, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 • International Multilateral Negotiation. Approaches to the Management of Complexity [1994], red. W.I. Zartman, Jossey-Bass Publishers, San Francisco.
 • International Negotiation. Analysis, Approaches, Issues. A Publication of the Process of International Negotiations (PIN) Project [2002], red. V.A. Kremenyuk, Jossey-Bass Publishers, San Francisco-Oxford.
 • Janis I.L., Mann L. [1977], Decision Making: A Psychological Analysis of Conflict, Choice, and Commitment, Free Press, New York.
 • Jaques D. [1992], Learning in Groups, Kogan Press, London.
 • Jensen M.C., Meckling W.H. [1976], Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Capital Structure, "Journal of Financial Economics", vol. 3, nr 4.
 • Jerzemowska M. [2002], Nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa.
 • Johnson G., Scholes K. [1999], Exploring Corporate Strategy. Text and Cases, Prentice Hall, London.
 • Johnston R.W. [1982], Negotiating Strategies: Different Strokes for Different Folks, "Per-sonnel", March-April.
 • Jones S.R.H. [1997], Transaction Costs and the Theory of the Firm: The Scope and Limitations of the New Institutional Approach, "Business History", vol. 39, nr 4.
 • Jones T.M., Wicks A.C. 11999], Convergent Stakeholder Theory, "Academy of Management Review", vol. 24, nr 2.
 • Kahn R.L. [2002], Organizational Theory [w:] International Negotiation. Analysis, Approaches, Issues. A Publication of the Process of International Negotiations (PIN) Project, red. V.A. Kremenyuk, Jossey-Bass Publishers, San Francisco-Oxford.
 • Kahneman D. [1992], Reference Points, Anchors, Norms, and Mixed Feelings, "Organiza-tional Behavior and Human Decision Processes", vol. 51.
 • Kahneman D., Tversky A. [1979], Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, "Econometrica", vol. 47.
 • Kaleta J. [1985], Gospodarka budżetowa, PWE, Warszawa.
 • Kamiński J. [2003], Negocjowanie. Techniki rozwiązywania konfliktów, Poltext, Warszawa.
 • Karras CL. [1984], Give & Take. The Complete Guide to Negotiating Strategies & Tactics, Thomas Y. Crowell Company, New York.
 • Kaufman S., Duncan G.T. [1988], Third-Party Intervention: A Theoretical Framework [w:] Managing Conflict. An Interdisciplinary Approach, red. M.A. Rahim, Praeger Press, New York.
 • Keeney R.L., Raiffa H. [1991], Structuring and Analyzing Values for Multiple-Issue Negotiation [w:] Negotiation Analysis, red. H.P Young, University of Michigan Press, Ann Arbour.
 • Kennedy G. [1998], Negocjator, Studio Emka, Warszawa.
 • Kennedy G. [1999], Negocjacje. Jak osiągnąć przewagę^ negocjacyjną, Business Press, Warszawa.
 • Kersten G.E. [2003], The Science and Engineering of e-Negotiation: An Introduction, School of Management, University of Ottawa, Ottawa.
 • Kersten G.E., Lo G. [2003], Aspire: An Integrated Negotiation Support System and Software Agents for E-Business Negotiation, "International Journal of Internet and Enterprise Management", vol. 1, nr 3.
 • Kettunen E., Hamalainen R.P, Ethamo H. [1998], Joint Gains - Negotiation Support in the Interet, Computer Software & Systems Analysis Laboratory, Helsinki University of Technology, Helsinki.
 • Key S. [1999], Toward a New Theory of the Firm: A Critique of Stakeholder Theory, "Management Decision", vol. 37, nr 4.
 • Khalil E.L. [1995], Institutional Theory of the Firm. Extension and Limitation, "Review of Political Economy", vol. 7, nr 1.
 • Kim P.H., Pinkley R.L., Fragale A.R. [2005], Power Dynamics in Negotiation, "Academy of Management Review", vol. 30, nr 4.
 • Kisielnicki J. 11986], Metody systemowe, PWE, Warszawa.
 • Kisielnicki J., Sroka H. [1999], Systemy informacyjne biznesu. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Kolb D.M. [1983], The Mediators, MIT Press, Cambridge.
 • Kolb D.M., Faure G.O. [1994], Organizational Theory. The Interface of Structure, Culture, Procedures, and Negotiation Processes [w:] International Multilateral Negotiation. Approaches to the Management of Complexity, red. W.I. Zartman, Jossey-Bass Publishers, San Francisco.
 • Komorowski J. [1997], Budżetowanie jako metoda zarządzania, PWN, Warszawa.
 • Koontz H. O'Donnell C, Weihrich H. [1984], Management, 8th ed., McGraw-Hill Book Co., New York.
 • Kopaliński W. [1990], Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Kozina A. [2001], Potencjał sprawnego negocjatora [w:] Kapitał intelektualny - dylematy i wyzwania, red. A. Pocztowski, WSB-NLU w Nowym Sączu, Nowy Sącz.
 • Kozina A. [2004a], Model oceny negocjacji gospodarczych [w:] Management Forum 2020. W kierunku uniwersalnego modelu zarządzania, red. J. Engelhardt, M. Brojak-Trza-skowska, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin-Międzyzdroje.
 • Kozina A. [2004b], Negocjacje w procesach fuzji i przeje/:, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4.
 • Kozina A. [2006], Analiza strategiczna w planowaniu negocjacji [w:] Wybory strategiczne firm. Nowe instrumenty analizy i wdrażania, red. P. Płoszajski, G. Bełz, SGH, Warszawa.
 • Kozina A. [2007a], Analiza interesariuszy w planowaniu negocjacji [w:] Planowanie strategiczne w warunkach niepewności, red. R. Krupski, Prace Naukowe WWSZiP, seria: Zarządzanie i Marketing, Wałbrzych.
 • Kozina A. [2007b], Strategie negocjacji wielostronnych [w:] Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach, red. A. Potocki, Difin, Warszawa.
 • Kozina A. [2007c], Teoria przedsiębiorstwa jako płaszczyzna charakterystyki negocjacji, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 753, Kraków.
 • Kozina A. [2008], Negocjacje jako narzędzie uczenia się_ organizacji [w:] Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, red. C.F. Hales, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii, Rzeszów.
 • Kozina A. [2009], Negocjacje w zarządzaniu projektami [w:] Determinanty rozwoju gospodarczego. Aspekty mikro- i makroekonomiczne, t. 2: Zarządzanie rozwojem organizacji, Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie, nr 2(13), Tarnów.
 • Kozina A., Draus M. [2001], Negocjacje w procesie restrukturyzacji firmy [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Transformacja przedsiębiorstw - problemy, metody, efekty, red. J. Skalik, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 916, Wrocław.
 • Kozina A., Zmuda M. [2004], Systemy wspomagania negocjacji [w:] Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, Materiały konferencji naukowej, red. A. Stabryła, AE w Krakowie, Kraków.
 • Koziński J. [2001], Planowanie jako funkcja zarządzania [w:] Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej, red. M. Przybyło, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kramer R.M. [1991], The More the Merrier? Social Psychological Aspects of Multiparty Negotiations in Organizations [w:] Research on Negotiation in Organizations, red. R.J. Bies, R.J. Lewicki, B.H. Sheppard, vol. 2, Greenwich.
 • Krattenmaker T. [2006], Zostań mistrzem negocjacji [w:] Mistrzowskie negocjacje. Jak nawiązać trwałe relacje z partnerami biznesowym, Studio Emka, Warszawa.
 • Kreikebaum H. [1996], Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kristensen H., Garling T. [1997], The Effects of Anchor Points and Reference Points on Negotiation Processes and Outcomes, "Göteborg Psychological Reports", vol. 27, nr 8.
 • Kulkami S.P., Heriot K.C. [1999], Transaction Costs and Information Costs as Determinants of the Organizational Form: A Conceptual Synthesis, "American Business Review", vol. 17, nr 2.
 • Kurtzberg T., Moore D., Valley K., Bazerman M.H. [1999], Agents in Negotiations. Toward Testable Propositions [w:] Negotiating on behalf of Others. Advice to Lawyers, Business Executives, Sports Agents, Diplomats, Politicians and Everybody Else, red. R.H. Mnookin, L.E. Susskind, P.C. Foster, Thousand Oaks, Sage Publications, California.
 • Laffont J.J., Martimort D. [1997], The Firm as a Multicontract Organization, "Journal of Economics & Management Strategy", vol. 6, nr 2.
 • Lau H.C., Soh G.L., Wan W.C. [2006], Dynamic Multi-linked Negotiations in Mulli--echelon Production Scheduling Networks, Proceedings of The IEEE/WIC/ACM International Conference on Intelligent Agent Technology, Hong Kong.
 • Lax D.A., Sebenius J.K. [1986], The Manager as Negotiator. Bargaining for Cooperation and Competitive Gain, The Free Press, New York.
 • Lax D.A., Sebenius J.K. [1991a], Negotiating through an Agent, "The Journal of Conflict Resolution", vol. 35, nr 3.
 • Lax D.A., Sebenius J.K. [1991b], Thinking Coalitionally: Party Arithmetic, Process Opportunism, and Strategic Sequencing [w:] Negotiation Analysis, red. H.P. Young, University of Michigan Press, Ann Arbour.
 • Lax D.A., Sebenius J.K. [2007], Negocjacje w trzech wymiarach. Jak wygrać najważniejsze gry negocjacyjne, MT Biznes, Warszawa.
 • Leksykon zarządzania [2004], Difin, Warszawa.
 • Lewicki R.J., Litterer J.A., Minton J.W., Saunders D.M. [1994], Negotiation, 2nd ed., Irwin, Homewood, Boston.
 • Lewicki R.J., Litterer J.A., Saunders D.M., Minton J.W. [1993], Negotiation. Readings, Exercises, and Cases, 2nd ed., Irwin, Homewood, Boston.
 • Lewicki R.J., Saunders D.M., Barry B., Minton J.W. [2005], Zasady negocjacji. Kompendium wiedzy dla trenerów i menedżerów, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań. Lewicki R.J., Weiss S.E., Lewin D. [1992], Models of Conflict, Negotiation and Third Party Intervention: A Review and Synthesis, "Journal of Organizational Behavior", vol. 13, nr 3.
 • Levinson H.M. [1966], Wage Determination under Collective Bargaining, John Wiley & Sons Inc., New York.
 • Lim L.H., Benbasat I. [1993], A Theoretical Perspective of Negotiation Support Systems, "Journal of Management Information Systems", vol. 9, nr 3.
 • Lindenfield G. [1999], Asertywność, czyli jak być otwartym, skutecznym i naturalnym, Ravi, Łódź.
 • Lisiński M. [2004], Metody planowania strategicznego, PWE, Warszawa.
 • Luce R.D., Raiffa H. [1964], Gry i decyzje, PWN, Warszawa.
 • Lunden B., Rosell L. [2003], Techniki negocjacji. Jak odnieść sukces w negocjacjach, BL Info Polska Sp. z o.o., Gdańsk.
 • Luo X., Slotcgraaf R.J., Pan X. [2006], Cross-functional "Coopetition": The Simultaneous Role of Cooperation and Competition within Firms, "Journal of Marketing", vol. 70, April.
 • Madanmohan T.R., Kersten G.E., Noronha S.J., Kersten M., Cray D. [2000], Inspire: Learning Negotiations with Web-based Systems: The Base of LIMB, Indian Institute of Management, Bungalore.
 • Malawski M., Wieczorek A., Sosnowska H. [1997], Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mannix EA. [2005], Strength in Numbers: Negotiating as a Team, "Harvard Business Review", May.
 • Mannix E.A. [2006], Three Keys to Navigating Multiparty Negotiations, "Harvard Business Review", February.
 • Mannix E.A., Thompson L.L., Bazerman M.H. [1989], Negotiation in Small Groups, "Journal of Applied Psychology", vol. 74, nr 3.
 • Mansfield P. [1994], Jak być asertywnym. Naucz się mówić NIE, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Martyniak Z. [1996], Metody organizowania procesów pracy, PWE, Warszawa.
 • Marżantowicz T. [1973], Systemowe cechy przedmiotowej organizacji kierownictwa, "Problemy Organizacji", nr 4.
 • Mastenbroek W. [1996], Negocjowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mastenbroek W. [2002], Development of Negotiating Skills [w:] International Negotiation. Analysis, Approaches, Issues. A Publication of the Process of International Negotiations (PIN) Project, red. V.A. Kremenyuk, Jossey-Bass Publishers, San Francisco-Oxford.
 • McCormack M. [1993], On Negotiating, BK Publishers Inc., San Francisco.
 • McManus J., Schlumberger S. [2002], The Influence of Stakeholder Values on Project Management, "Management Services", vol. 46, nr 6.
 • Mesjasz C. [1992a], Mediacje w konflikcie, "Przegląd Organizacji", nr 9.
 • Mesjasz C. [1992b], Skład zespołu negocjacyjnego, "Przegląd Organizacji", nr 2.
 • Mesjasz C. [1999], Mechanizmy nadzoru nad przedsiębiorstwem, "Przegląd Organizacji", nr 7-8.
 • Mesjasz C. [2000], Determinanty i modele procesów negocjacji kredytowych pomiędzy bankiem a przedsiębiorstwem, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 • Miedziński B. [1978], Negocjacje we współdziałaniu, "Doskonalenie Kadr Kierowniczych", nr 6.
 • Mikołajczyk Z. [1997], Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Milgrom P, Roberts J. [1987], Informational Assymetries, Strategie Behavior, and Industrial Organization, "The American Economic Review", vol. 77, nr 2.
 • Milgrom P., Roberts J. [1988], Economic Theories of the Firm: Past, Present, and Future, "Canadian Journal of Econcs", vol. 21, nr 3.
 • Mintzberg H. [1973], The Nature of Managerial Work, Harper & Row, New York.
 • Mistrzowskie negocjacje. Jak nawiązać trwałe relacje z partnerami biznesowymi [2006], Studio Emka, Warszawa.
 • Mitchell R.K., Agle B.R., Wood D.J. [1997], Towards a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts, "Academy of Management Review", vol. 22, nr 4.
 • Moore C. [1993], How Mediation Works [w:] R.J. Lewicki, J.A. Litterer, D.M. Saunders, J.W. Minton, Negotiation. Readings, Exercises & Cases, Irwin, Homewood, Boston.
 • Moore C.W. [1996], The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflicts, Jossey-Bass Publishers, San Francisco.
 • Moore M.C., Moore M.J. [1990], Cooperation, Hierarchy, and Structure [w:] Research on Negotiation in Organizations, red. B.H. Sheppard, M.H. Bazerman, R.J. Lewicki, A Biannual Research Series, JAI Press Inc., vol. 2, Greenwich.
 • Morgan G. [1997], Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Morrison W.F [1985], The Prenegotiation Planning Book, John Wiley & Sons Inc., New York.
 • Muller U.R. [1997], Szczupłe organizacje, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Myśliwiec G. [2007], Techniki i triki negocjacyjne, czyli jak negocjują, profesjonaliści, Difin, Warszawa.
 • Nadler J., Thompson L., Van Boven L. [2003], Learning Negotiations Skills: Four Models of Knowledge Creation and Transfer, "Managment Science", vol. 49, nr 4.
 • Nadzór korporacyjny. Perspektywa międzynarodowa [1999], Poltext, Warszawa.
 • Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego [1999], red. S. Rudolf, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Nahotko S. [2000], Negocjacje biznesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Aspekt ekonomiczny, Oficyna Wydawnicza OPO, Bydgoszcz.
 • Nalepka A., Kozina A. [2007], Podstawy badania struktury organizacyjnej, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 • Nash J.F. [1950], The Bargaining Problem, "Econometrica", vol. 18.
 • Nauta A., Sanders K. [2000], Interdepartamental Negotiation Behavior in Manufacturing Organizations, "The International Journal of Conflict Management", vol. 11, nr 2.
 • Neale M.A., Bazerman M.H. [1992], Negotiating Rationally: The Power and Impact of the Negotiator's Frame, "Academy of Management Executive", vol. 6, nr 3.
 • Neale M.A., Huber V.L., Northcraft G.B, [1987], The Framing of Negotiations: Contextual versus Task Frames, organizational Behavior and Human Decision Processes", vol. 39.
 • Negocjacje. Harvard Business Essentials [2003], MT Biznes Ltd., Konstancin-Jeziorna.
 • Negotiating in Organizations [1983], red. M.H. Bazerman, R.J. Lewicki, Sage Publications, Beverly Hills.
 • Negotiating on behalf of Others. Advice to Lawyers, Business Executives, Sports Agents, Diplomats, Politicians and Everybody Else [1999], red. R.H. Mnookin, L.E. Susskind, PC. Foster, Thousand Oaks, Sage Publications, California.
 • Negotiation Analysis [1991], red. H.R Young, The University of Michigan, Ann Arbour.
 • Neumann von J., Morgenstern O. [1944], Theory of Games and Economic Behavior, Princeton University Press, Princeton.
 • Nęcki Z. [2000], Negocjacje w biznesie, Antykwa, Kraków.
 • Nierenberg G.I. [1986], The Complete Negotiator, Nierenberg & Zeif Publishers, New York.
 • Nierenberg G.I. 11994], Sztuka negocjacji jako metoda osiągania celu, Studio Emka, Warszawa.
 • Noga A. [2009], Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Nogalski B. [2001], Planowanie [w:] A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz, Zarządzanie organizacjami, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń.
 • Nonaka L, Takeuchi H. [2000], Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa. O'Connor K.M. [1997], Groups and Solos in Context: The Effects of Accountability on Team Negotiation, ..Organizational Behavior and Human Decision Processes", vol. 72, nr 3.
 • O'Shaughnessy J. [1975], Metodologia decyzji, PWE, Warszawa.
 • Obłój K. [2007], Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
 • Olekalns M., Brett J.M., Weingart L.R. [2003], Phases, Transitions and Interruptions: Modeling Processes in Multi-party Negotiations, "The International Journal of Conflict Management", vol. 14, nr 3-4.
 • Oliver C. [1990], Determinants of Interorganizational Relationships: Integration and Future Directions, "Academy of Management Review", vol. 15, nr 2.
 • Perechuda K. [1999], Metody zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Perrotin R., Heusschen P. [1994], Kupić z zyskiem. Negocjacje handlowe, Poltext, Warszawa.
 • Peterson E., Thompson L. [1997], Negotiation Teamwork: The Impact of Information Distribution and Accountability on Performance Depends on the Relationship among Team Members, "Organizational Behavior and Human Decision Processes", vol. 72, nr 3.
 • Peterson R.M., Lucas G.H. [2001], Expanding the Antecedent Component of the Traditional Business Negotiation Model: Pre-negotiation Literature Review and Planning--preparation Propositions, "Journal of Marketing", Fall.
 • Pinkley R.L., Brittain J., Neale M.A., Northcraft G.B. [1995], Managerial Third-Party Dispute Intervention: An Inductive Analysis of Intervenor Strategy Selection, "Journal of Applied Psychology", vol. 80, nr 3.
 • Pitelis C.N. [1998], Transaction Costs and the Historical Evolution of the Capitalist Firm, "Journal of Economic Issues", vol. 32, nr 4.
 • Pocztowski A. [2007], Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, PWE, Kraków.
 • Podejście procesowe w zarządzaniu [2004], red. M. Romanowska, M. Trocki, SGH, Warszawa.
 • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie [2001], red. J. Lichtarski, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Podstawy zarządzania personelem [2006], red. A. Szatkowski, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 • Polzer J.T., Mannix E.A., Neale M.A. [1998], Interest Alignment and Coalitions in Multi-parly Negotiation, "Academy of Management Journal", vol. 41, nr 1.
 • Proctor T. [1998], Zarządzanie twórcze, Gebethner & S-ka, Warszawa.
 • Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania [1997], red. M. Cieślak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Pruitt D.G. [1983], Achieving Integrative Agreements [w:] Negotiating in Organizations, red. M.H. Bazerman, R.J. Lewicki, Sage Publications, Beverly Hills.
 • Pruitt D.G. [2002], Strategy in Negotiation [w:] International Negotiation. Analysis, Approaches, Issues. A Publication of the Process of International Negotiations (PIN) Project, red. V.A. Kremenyuk, Jossey-Bass Publishers, San Francisco-Oxford.
 • Pruitt D.G., Carnevale P.J. [1993], Negotiation in Social Conflict, Open University Press, Buckingham.
 • Pruitt D.G., Rubin J.Z. [1986], Social Conflict. Escalation, Stalemate, and Settlement, McGraw-Hill, Inc., New York.
 • Przedsiębiorstwo przyszłości [2000], red. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Difin, Warszawa.
 • Pszczołowski T. [1978], Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wroctaw-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
 • Putnam L.L. [1990], Reframing Integrative and Distributive Bargaining: A Process Perspective [w:] Research on Negotiation in Organizations, red. B.H. Sheppard, M.H. Bazerman, R.J. Lewicki, A Biannual Research Series, JAI Press Inc., vol. 2, Greenwich.
 • Quinn R.E. [1988], Beyond Rational Management: Mastering the Paradoxes and Competing Demands of High Performance, Jossey-Bass Publishers, San Francisco.
 • Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów [2002], red. G.K. Swiderska, Difin, Warszawa.
 • Rackham N., Carlisle J. [1978], The Effective Negotiator. The Behaviour of Successful Negotiators, "Journal of European Industrial Training", nr 6-7.
 • Rahim M.A. [1983], A Measure of Styles of Handling Interpersonal Conflict, "Academy of Management Journal", vol. 26.
 • Rahim M.A. [1986], Managing Conflict in Organizations, Praeger Publishers, New York.
 • Raiffa H. [1982], The Art and Science of Negotiation, Belknap Press, Cambridge.
 • Raiffa H., Richardson J., Metcalfe D. [2002], Negotiation Analysis. The Science and Art of Collaborative Decision Making, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge.
 • Ramundo B.A. [1994], Bargaining Manager: Enhancing Organizational Results through Effective Negotiation, Quorum Books, Westport, Conn.
 • Research on Negotiation in Organizations [1990], red. B.H. Sheppard, M.H. Bazerman, R.J. Lewicki, A Biannual Research Series, JAI Press Inc., vol. 2, Greenwich.
 • Ring P.S., Van de Ven A.H. [1994], Developmental Processes of Cooperative Interorgani-zational Relationships, "Academy of Management Review", vol. 19, nr 1.
 • Ross S.A. [1973], The Economic Theory of Agency. The Principals Problem, "The American Economic Review", vol. 63, nr 2.
 • Ross W.H., Conlon D.E., Lind E.A. [1990], The Mediator as Leader. Effects of Behavioral Style and Deadline Uncertainty on Negotiatior Behavior, "Group & Organization Studies", vol. 15, nr 1.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Dz.U. 2006, nr 87, poz. 605.
 • Rozwój firmy. Teoria przedsiębiorstwa - wprowadzenie [1997], red. R. Gajęcki, SGH, Warszawa.
 • Rubin J., Brown B. [1975], The Social Psychology of Bargaining and Negotiation, Academic Press, New York.
 • Rubin J.Z., Pruitt D.G., Kim S.H. [1994], Social Conflict. Escalation, Stalemate, and Settlement, McGraw-Hill Book Company, New York.
 • Rubin J.Z., Sander F.E.A. [1988], When Should we Use Agents? Direct versus Representative Negotiations, "Negotiation Journal", nr 7, October.
 • Rubin J.Z., Swap W.C. [1994], Small Group Theory. Forming Consensus through Group Processes [w:] International Multilateral Negotiation. Approaches to the Management of Complexity, red. W.I. Zartman, Jossey-Bass Publishers, San Francisco.
 • Rudolf S., Janusz T., Stos D., Urbanek P. [2002], Efektywny nadzór korporacyjny. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa.
 • Rządca R. [2003], Negocjacje w interesach, PWE, Warszawa.
 • Rządca R.A., Wujec P. [1998], Negocjacje, PWE, Warszawa.
 • Saaty T.L. [1993], How to Make a Decision: The Analytic Hierarchy Process, "European Journal of Operational Research", vol. 48.
 • Salancik G.R., Pfeffer J. [1977], Who Gets Power and How they Hold on It: A Strategic Contingency Model of Power, ..Organizational Dynamics", nr 5.
 • Samuelson W.F., Marks S.G. [1998], Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa.
 • Saunders R.M. [2006], Jak wynegocjować dobre warunki partnerstwa strategicznego, by móc spać spokojnie [w:] Mistrzowskie negocjacje. Jak nawiązać trwałe relacje Z partnerami biznesowym, Studio Emka, Warszawa.
 • Savage G.T., Blair J.D., Sorenson R.L. [1989], Consider Both Relationships and Substance when Negotiating Strategically, "The Academy of Management Executive", vol. 3, nr 1.
 • Savage G.T., Nix T.W., Whitehead C.J., Blair J.D. [1991], Strategies for Assessing and Managing Organizational Stakeholders, "Academy of Management Executive", vol. 5, nr 2.
 • Schelling T.C. [1960], The Strategy of Conflict, Harvard University Press, Cambridge.
 • Schmidt S.M., Kochan T.A. [1977], Interorganizational Relationships: Patterns and Motivations, "Administrative Science Quarterly", vol. 22.
 • Schmidt W.H., Tannenbaum R. [2005], Zarządzanie różnicami [w:] Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, Harvard Business Review, Helion, Gliwice.
 • Schmitz P.W. [2001], The Hold-up Problem and Incomplete Contracts: A Survey of Recent Topics in Contract Theory, "Bulletin of Economic Research", vol. 53, nr 1.
 • Schoonmaker A.N. [1989], Negotiate to Win. Gaining the Psychological End, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
 • Scott B. [1993], Preparing for Negotiations [w:] red. R.J. Lewicki, J.A. Litterer, D.M. Saunders, J.W. Minton, Negotiation. Readings, Exercises, and Cases, 2nd ed., Irwin, Homewood, Boston.
 • Sebenius J.K. [1992], Negotiation Analysis: A Characterization and Review, "Management Science", vol. 38, nr 1.
 • Sebenius J.K. [2004], Mapping Backward: Negotiating in the Right Sequence, "Harvard Business Review", June.
 • Sebenius J.K. [2006], Negotiation Design for Large, Multistakeholder Projects [w:] Negotiation, "Harvard Business Review", April.
 • Senge P.M. [1999], Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczącej siei, ABC--Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Sheppard B.H. [1983], Managers as Inquisitors. Some Lessons from the Law [w:] Negotiating in Organizations, red. M.H. Bazerman, R.J. Lewicki R.J., Sage Publications, Beverly Hills.
 • Sierpińska M., Niedbała B. [2003], Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Simon H.A. [1982], Podejmowanie decyzji kierowniczych. Nowe nurty, PWE, Warszawa.
 • Simons T., Tripp T.M. [1997], The Negotiation Checklist, "Hotel & Restaurant Administration Quarterly", February.
 • Słaboń A. [1995], Konflikt społeczny i negocjacje, AE w Krakowie, Kraków.
 • Sołtys S. [1983], Podejście sytuacyjne w nauce o organizacji i zarządzaniu - zarys ogólny, "Prakseologia", nr 1-2.
 • Sparks D.B. [1993], The Dynamics of Effective Negotiation. A Win-win Approach to Getting what You Want, Gulf Publishing Company, Houston.
 • Spector B.I. [1994], Decision Theory. Diagnosing Strategic Alternatives and Outcome Trade-offs [w:] International Multilateral Negotiation. Approaches to the Management of Complexity, red. W.I. Zartman, Jossey-Bass Publishers, San Francisco.
 • Spulber D.F. [2009], The Theory of the Firm. Microeconomics with Endogenous Entrepreneurs, Firms, Markets, and Organizations, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Stabryła A. [ 1984], Analiza systemowa procesu zarządzania, Ossolineum, Wrocław-War-szawa-Kraków-Gdańsk-Łódź.
 • Stabryła A. [1986], Podstawy procesu zarządzania [w:] Organizacja i zarządzanie. Zarys problematyki, red. A. Stabryła, J. Trzcieniecki, PWN, Warszawa.
 • Stabryła A. [1998], Podstawy zarządzania firmą, Antykwa, Kraków.
 • Stabryła A. [2000], Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 • Stabryła A. [2006], Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 • Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. [1997], Kierowanie, PWE, Warszawa.
 • Strategor [1995], Zarządzanie firmą. Strategie. Struktury. Decyzje. Tożsamość, PWE, Warszawa.
 • Sudoł S. [2006], Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 • Susskind L.E. [2004], Making the Most of Multiparty Negotiations [w:[ Negotiations, "Harvard Business Review", September.
 • Szaban J. [1986], Negocjacje jako jedna z technik zarządzania, "Doskonalenie Kadr Kierowniczych", nr 2.
 • Szapiro T. [1991], Podejście interaktywne we wspomaganiu podejmowania decyzji, "Monografie i Opracowania", nr 338, SGPiS, Warszawa.
 • Tenbrunsel A.E.., Wade-Benzoni K.A., Moag J., Bazerman M.H. [1999], The Negotiation Matching Process: Relationships and Partner Selection, "Organizational Behavior & Human Decision Processes", vol. 80, nr 3.
 • The Theory of the Firm. Critical Perspectives on Business and Management [1998], red. N.J. Foss, Routledge, Taylor & Francis Group, London-New York.
 • Theories of Corporate Governance. The Philosophical Foundations of Corporate Governance [2005], red. T. Clarke, Routledge, Taylor & Francis Group, London-New York.
 • Thomas KW. [1976], Conflict and Conflict Management [w:] Handbook of Industrial and Organizational Psychology, red. M.D. Dunette, Rand McNally, Chicago.
 • Thomas K.W. [1977], Toward Multi-dimensional Values in Teaching: The Example of Conflict Behaviors, "The Academy of Management Review", nr 2.
 • Thompson L.L. [2001], The Mind and Heart of The Negotiator, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
 • Trocki M. L1977], Metoda drzewa celów [w:] Nowe techniki organizatorskie, red. M. Stę- powski, PWN, Warszawa.
 • Trocki M., Grucza B., Ogonek K. [2003], Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa.
 • Tversky A., Kahneman D. [1974], Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases, "Science", vol. 185.
 • Tversky A., Kahneman D. [1981], The Framing of Decisions and the Psychology of Choice, "Science", vol. 211.
 • Tyrańska M., Kozina A. [2005], Negocjacje w zarządzaniu zasobami ludzkimi [w:] Innowacyjność we współczesnych organizacjach, red. A. Stabryła, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków. Tyszka T. [1986], Analiza decyzyjna i psychologia decyzji, PWN, Warszawa.
 • Ury W. [1995], Odchodząc od NIE. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji, PWE, Warszawa.
 • Ustawa Kodeks pracy z 26 czerwca 1974 r., Dz.U. 1998, nr 21, poz. 94 (z późn. zm.).
 • Ustawa Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r., Dz.U. 2006, nr 164, poz. 1163 (z późn. zm.).
 • Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz.U. 2003, nr 90, poz. 844 (z późn. zm.).
 • Valley K.L., White S.B., Neale M.A., Bazerman M.H. [1992], Agents as Information Brokers: The Effects of Information Disclosure on Negotiated Outcomes, "Organizational Behavior and Human Decision Processes", vol. 51.
 • Vanover M. [1993], Get Things Done through Coalitions [w:] R.J. Lewicki, J.A. Litterer, D.M. Saunders, J.W. Minton, Negotiation. Readings, Exercises, and Cases, 2nd ed., Irwin, Homewood, Boston.
 • Wachowicz T. [2006], E-negocjacje. Modelowanie, analiza i wspomaganie, Prace Naukowe AE im. K. Adamieckiego w Katowicach, Seria: Informatyka w badaniach operacyjnych, red. T. Trzaskalik, Katowice.
 • Walas-Trębacz J. [2004], Kooperacja zewnętrzna w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie, z. 5 - Prace z zakresu zarządzania, red. L. Kozioł, Tarnów.
 • Walker M.A., Harris G.L. [1995], Negotiations. Six Steps to Success, Prentice Hall, New Jersey.
 • Walton R.E., Dutton J.M. [1969a], The Management of Interdepartamental Conflict: A Model and Review, "Administrative Science Quarterly", vol. 14.
 • Walton R.E., Dutton J.M. [1969b], Organizational Context and Interdepartamental Conflict, "Administrative Science Quarterly", vol. 14.
 • Walton R.E., McKersie R.B. [1965], A Behavioral Theory of Labor Negotiations: An Analysis of A Social Interaction System, McGraw-Hill Book Company, New York.
 • Warschow T.A. [1980], Winning by Negotiation, McGraw-Hill Book Company, New York.
 • Watkins M. [2005], Sztuka negocjacji w biznesie. Innowacyjne podejście prowadzące do przełomu, Helion, Gliwice. Watkins M. [2008], Reguły negocjacji. Poradnik lidera, Helion, Gliwice.
 • Watkins M., Passow S. [1996], Analyzing Linked Systems of Negotiations, "Negoziation Journal", October.
 • Watson J. [2002], Strategia. Wprowadzenie do teorii gier, WNT, Warszawa.
 • Weeks T.T. [1985], Checklist for Negotiators (Notes), Harvard Business School, Boston.
 • Weiss D.H. [1993], Mediating between Warring Employees, "Supervisory Management", December.
 • Weiss J. [2006], Negocjacje jako proces handlowy [w:] Mistrzowskie negocjacje. Jak nawiązać trwałe relacje z partnerami biznesowym, Studio Emka, Warszawa.
 • Wheeler M. [2005], How to Handle Linked Negotiations, "Harvard Business Review", January.
 • White S.B., Neale M. [1994], The Role of Negotiator Aspirations and Settlement Expectancies on Bargaining Outcomes, organizational Behavior and Human Decision Processes", vol. 57.
 • Williamson O.E. [1998], Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wosińska W. [1985], Psychologiczne prawidłowości uzgadniania sprzecznych stanowisk w procesie negocjowania w przedsiębiorstwie, "Organizacja i Kierowanie", nr 1-2.
 • Wprowadzenie do zarządzania personelem [2000], red. A. Szatkowski, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 • Yukl G.A. [1981], Leadership in Organizations, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
 • Zartman W.I. [1994], Two's Company and Mores a Crowd. The Complexity of Multilateral Negotiation [w:] International Multilateral Negotiation. Approaches to the Management of Complexity, red. W.I. Zartman, Jossey-Bass Publishers, San Francisco.
 • Zartman W.I. [2002a], The Structure of Negotiation [w:] International Negotiation. Analysis, Approaches, Issues. A Publication of the Process of International Negotiations (PIN) Project, red. VA. Kremenyuk, Jossey-Bass Publishers, San Francisco-Oxford.
 • Zartman W.I. [2002b], What I Want to Know about Negotiations, "International Negotiation", vol. 7, nr 1.
 • Zartman W.I., Berman M. [1982], The Practical Negotiator, Yale University Press, New Haven.
 • Zarządzanie informacją i komunikacją [2000], red. Z. Martyniak, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody [2000), red. K. Perechuda, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Zarządzanie ryzykiem [2007], red. K. Jajuga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Zarządzanie strategiczne. Koncepcje - metody [2003], red. R. Krupski, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie [2005], red. K. Perechuda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Zbiegień-Maciąg L. [2001], Taktyki i techniki negocjacyjne, Wydawnictwa AGH, Kraków.
 • Zieleniewski J. [1976], Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, wyd. V, PWN, Warszawa.
 • Zimniewicz K. [1991], Techniki zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Zimniewicz K. [2003], O instrumentach zarządzania słów kilka [w:] Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie, red. K. Zimniewicz, Zeszyty Naukowe nr 36, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171206747

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.