PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 4/6 | 35--42
Tytuł artykułu

Rozważania nad celem strategicznym przedsiębiorstwa

Warianty tytułu
Maximization of Value, Or the Rise of Competitiveness? An Outline of Discussion on the Aim of Running the Enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zmiany w podejściu do zarządzania przedsiębiorstwem, spowodowane zmieniającym się otoczeniem gospodarczym sprowadzają się do określenia czynników wpływających na funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa, mogących spełniać zarówno rolę stymulującą jak i hamującą. Dlatego też niezbędne jest precyzyjne określenie celu funkcjonowania firmy - celu konkretnego, zorientowanego na przyszłość. Cele, jakie postawić może sobie przedsiębiorstwo ewoluowały. Współcześnie - w dobie rozwiniętych rynków kapitałowych, większych oczekiwań ze strony inwestorów - nadrzędnym celem staje się podnoszenie wartości przedsiębiorstwa w długim okresie. Celu tego nie da się jednak osiągnąć bez uwzględnienia celu nastawionego na wzrost konkurencyjności. Udowodnić można, że w niestabilnych gospodarczo czasach, zarówno cele pierwotne jak i zorientowane na przyszłość nie wystarczą do przetrwania przedsiębiorstwa. Być może należy traktować je jako spójne, uwzględniające różne czynniki rozwoju przedsiębiorstwa tak, jak samo przedsiębiorstwo trzeba traktować jako spójny system, osiągając efekt synergii. (abstrakt oryginalny)
EN
The changes in the approach of managing the enterprise, caused by the changing economic milieu lead to determining factors, which have influence on running and developing of the enterprise and can have both stimulating and inhibiting role. That is why it is essential to determine the future-oriented aim of running the company precisely. The aims of the enterprises have evolved. Nowadays, at the times of developed capital markets, increased investors' expectations, the superior aim is long-term rise of the value of the enterprise. That aim cannot be achieved without taking into account the one, which aims at increase of competitiveness. It can be proved that in the times of unstable economy, both primary and future-oriented aims are not enough for the survival of the enterprise. Perhaps they should be treated, as coherent aims, which include different factors of the development of the enterprise in the same way, as the enterprise should be treated - as coherent system, achieving the effect of synergy. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
35--42
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Adamkiewicz-Drwiłło H. (2002), Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 • Adamowicz M., Król J.(1998), Ochrona konkurencji a rynek rolny, Wyd. SGGW, Warszawa.
 • Cyrson E. (2000), Kompendium wiedzy o gospodarce, PWN, Warszawa-Poznań.
 • Daszyńska-Żygadło K. (2009), Ustalanie okresu wzrostu wartości - teoria i praktyka, [w:] Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, Bernaś B. (red.), Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 • Flejterski S. (1984), Istota i mierzenie konkurencyjności międzynarodowej, "Gospodarka Planowa" nr 9.
 • Gorynia M. (2002), Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Lubiński M. (1995), Konkurencyjność gospodarki. Pojęcia i sposób mierzenia, [w:] Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski - uwarunkowania i perspektywy, "Raporty, Studia nad konkurencyjnością", Wyd. IRiSS, Warszawa.
 • Opałka A. (2009), Koncepcja zarządzania wartością przedsiębiorstwa jako nowoczesna strategia prowadzenia działalności gospodarczej, [w:] Nowoczesne przedsiębiorstwo Tom II, Zeszyty Naukowe Nr 572, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 44, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Rappaport A. (1999), Wartość dla akcjonariuszy - poradnik menadżera i inwestora, WIG Press, Warszawa.
 • Scott B. R. (1985), U.S. Competitiveness: Concepts, Performance and Implications [w:] Competitiveness in the World Economy, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts.
 • Stankiewicz M. J. (2002), Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK, Toruń.
 • Szczepankowski P. (2007), Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 • Szymański W. (2009), Strategie podatkowe osób prawnych w Unii Europejskiej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171207587

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.