PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 4/6 | 77--88
Tytuł artykułu

Efekty wewnętrzne współpracy klastrowej jako źródło tworzenia wartości przedsiębiorstwa

Warianty tytułu
Internal Effects of Cluster Cooperation as a Source of Company Value Creation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Globalna gospodarka światowa, burzliwe i niestabilne otoczenie okołobiznesowe, wpływają na konieczność stosowania wyrafinowanych działań strategicznych zmierzających do generowania wartości przedsiębiorstwa i utrzymania długotrwałej pozycji konkurencyjnej. Coraz trudniejsze staje się wykorzystanie tradycyjnych instrumentów konkurowania. Wykorzystywane są wszelkie możliwości współpracy i sposoby zdobywania nowych rynków. Jedną z popularnych i coraz częściej wykorzystywanych przez polskie przedsiębiorstwa metod jest organizowanie się w grupy współpracy klastrowej. Podmioty skoncentrowane geograficznie, działające w wyspecjalizowanym sektorze, konkurujące ze sobą wykorzystują potencjał współpracy i jego wpływ na budowanie wartości przedsiębiorstwa. Celem poniższego opracowania jest analiza i systematyzacja potencjalnych efektów wewnętrznych współpracy klastrowej oraz określenie ich miejsca w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa. Opracowanie oparte jest o chronologiczny przegląd koncepcji efektów współpracy klastrowej z uwzględnieniem różnych dyscyplin nauk ekonomii: ekonomii międzynarodowej, ekonomii biznesu oraz geografii ekonomicznej. Ma ono charakter teoretyczny oraz stanowi punkt wyjścia do dyskusji na temat metodologii diagnozy efektów wewnętrznych współpracy klastrowej, która z kolei pozwoli na podjęcie dalszych badań empirycznych ugrupowań klastrowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The global world economy, turbulent and unstable business environment, affect the need for sophisticated strategic actions aimed at generating business value and sustain long-term competitive position. There are used all possibilities of cooperation and ways to reach new markets. One of the popular and increasingly used by Polish companies method is organizing cluster groups. The aim of this study is to analyze and systematize the potential internal effects of cluster cooperation and to determine their place in enterprise value creation. The paper is based on a chronological overview of the concepts of cluster cooperation and taking into account the various disciplines of economics: international economics, business economics and geographical economics. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
77--88
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Andersson T., Schwaag-Serger S., Sörvik J., Wise-Hansson E. (2004); The Clusters Policy Whitebook, International Organisation for Knowledge Economy and Enterprise Development, 2004.
 • Adamkiewicz H. G. (1999), Konkurencyjność przedsiębiorstwa, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 11.
 • Arrow K. J. (1962), The Economic Implications of Learning-by-Doing, Review of Economic Studies 29.
 • Asheim B.T, Isaksen A., Nauwelaers C. and Tödtling F. (2003), Regional innovation policy for small-medium enterprises, Edward Elgar, Celtenham.
 • Audretsch D. (1995), Innovation and Industry Evolution, MIT Press, Cambridge, MA.
 • Audretsch D. and Feldman M.P. (1995), R&D Spillovers and the Geography of Innovation and Production, American Economic Review 86(3).
 • Axelrod R. (1984), The Evolution of Cooperation, Basic Books, New York.
 • Bathelt (2005), Cluster Relations in the Media Industry: Exploring the "Distance Neighnbour" Paradox in Leipzig, Regional Studies, no 39.
 • Becattini G. (1987), Mercato e Forze Locali: il Distretto Industriale (ed.), Il Mulino, Bologna.
 • Becattini G. (1989), Modelli Locali di Sviluppo, Il Mulino, Bologna.
 • Sengenberger et al. (1990), The Reemergenceof Small Enterprises: Industriai Restructuring in Industrialised Countries, ILO, Geneva.
 • Best M. H. (1990), The New Competition: Institutions of Industrial Restructuring, First Harvard Press, Cambridge, MA.
 • Bossak J. (2004), Pozycja konkurencyjna, konkurencyjność i zdolność konkurencyjna przedsiębiorstwa, [w:] Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, Bossak J., Bieńkowski W., red., Warszawa.
 • Brodzicki T., Szultka S., Tamowicz P. (2004), Polityka wspierania klastrów. Najlepsze praktyki. Rekomendacje dla Polski, Niebieskie Księgi, Rekomendacje nr 11, Gdańsk.
 • Brusco S. (1982), The Emilian Model: Productive Decentralisation and Social Integration", Cambridge Journal of Economics 6, 167-84.
 • Brusco S. (1990), The idea of the industrial district: Its genesis in: Pyke, F., Sengenberger, W. and Becattini, G. (eds.), Industrial districts and inter-firm cooperation in Italy, International Labour Office, Geneva.
 • Callegati E., Grandi S. (2005), Cluster Dynamics and Innovation in SME-s: the Role of Culture, Universita di Torino, Working Papers no 03.
 • Camagni R. (1991), Innovation Networks, Belhaven Press, London.
 • Carlsson B. & Stankievicz R. (1991), On the Nature, Functions and Composition of Technological Systems, Journal of Evolutionary Economics 1.
 • Ciccione A. & Matsuyama K. (1996), Start-up Costs and Pecuniary Externalities as Barriers to Economic Development, Journal of Development Economics, no 49(1).
 • Cooke P. (1992), Regional Innovation Systems: Competitive Regulation in the New Europe, Geoforum 23.
 • Cooke P. and Morgan K. (1994), Growth Regions Under Duress: Renewal Strategies in Baden-Württemberg and Emilia Romagna [in:] Amin A. and Thrift N. (eds), Globalization, Institutions and Regional Development in Europe, Oxford University Press, Oxford.
 • Dahmén E. (1988), Development Blocks in Industrial Economics, Scandinavian Economic History Review 36.
 • Dei Ottani G. (1994), Cooperation and Competition in the Industrial District as an Organisational Model, European Plannign Studies 2, 463-83.
 • Dunning J. H. (1992), The Global Economy, Domestic Governance, Strategies and Transnational Corporations. Interaction and Policy Implications, [in:] Transnational Corporations, no 3.
 • Edquist C. (1997), Systems of Innovation: Technologies, Institutions and Organisations (ed.), Pinter Publishers, London.
 • Enright M. (1992), Why Local Clusters are the Way to Win the Game, World Link, 5, July/August.
 • Enright M. (1993), The Geographic Scope of Competitive Advantage, [in:] Dirven E., Groenewegen J. and van Hoof S. (eds), Stuck in the Region?: Changing Scales of Regional Identity, KNAG/ Netherlands Geographical Studies 155, Utrecht.
 • Etzkovitz H., Leydesdorff L. (2000), The Dynamics of Innovation: from National Systems and "Mode 2" to Triple Helix of university-industry-government relations; Research Policy Vol. 29, no 2.
 • Freeman C. (1987), Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan, Pinter, London.
 • Godziszewski B. (2001), Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, Toruń.
 • Gomez R. (1999), Social Capital and Local Economic Development, LEED Research Paper 4-1999E, OECD, Paris.
 • Goodman E., Bamford J. and Saynor P. (1989), Small Firms and Industrial Districts in Italy, Routledge, London.
 • Gorynia M., Jankowska B. (2008), Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Warszawa.
 • Gorynia M., Jankowska B. (2009), Klastry jako podstawa budowy stref wysokiej produktywności, materiały do wykładu.
 • Henry N., Pinch S. (2002), Spatializing Knowledge: Placing the Knowledge Community of Motor Sport Valley, [in:] Huff A.S., Jenkins M. (eds.), Mapping Strategic Knowledge, Sage, London.
 • Huber F. (2009), Do Clusters Really Matter for Innovation Practices in Information Technology? Questioning the Significance of Technological Knowledge Spillover, DRUID Working Papers, no 10-21.
 • Ibrahim, Fallah M.H., Reilly R.R. (2009), Localized Sources of Knowledge and the Effect of Knowledge Spillover: an Empirical Study of Inventors in the Telecommunications Industry, Journal of Economic Geography, no 9.
 • Kline S.J. and Rosenberg N. (1986), An Overview of Innovation, [in:] Landau R. and Rosenberg N. (eds.), The Positive Sum Strategy: Harnessing Technology for Economic Growth, National Academy Press, Washington.
 • Krugman P. (1991), Geography and Trade, MIT Press, Cambridge, MA.
 • Lundvall B.-Å. (1992), National Innovation Systems: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning (ed.), Pinter, London.
 • Maskell P., Malmberg A. (1997), Towards an explanation of regional specialization and industry agglomeration; European Planning Studies no 5.
 • Marshall A. (1890), Principles of Economics, Macmillan, London.
 • Nowak-Far A. (2000), Globalna konkurencja. Strategiczne zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach wielonarodowych, Warszawa-Poznań.
 • Perroux F. (1950), Economic Space, Theory and Applications, Quarterly Journal of Economics LXIV.
 • Porter M.E. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Pyke F., Sengenberger W. and Becattini G. (1990), Industrial Districts and Inter-Firm Cooperation in Italy (eds.),International Labour Office, Geneva.
 • Rodriges - Clare A. (2005), Clusters and Comparative Advantage: Implications for Industrial Policy, Inter-American Development Bank, Working Paper no 523, Washington.
 • Roelandt T. J. A. & den Hertog P. (1999), Cluster Analysis and Cluster-Based Policy Making: The State of The Art, [in:] Boosting Innovation: The Cluster Approach, OECD, Paris.
 • Rosenthal S.S. & Strange W.C. (2003), Evidence on the Nature and Sources of Agglomeration Economies, Handbook of Urban and Regional Economies, vol. 4, Amsterdam.
 • Siegel D., Waldman D. and Link A. (2003), Assessing the Impact of Organizational Practices on the Productivity of University Technology Transfer Offices: An Exploratory Study, Research Policy 32(1).
 • Weber A. (1909), Theory of the Location of Industries, University of Chicago Press, Chicago.
 • Wolfe & Gertler (2004), Clusters form the Inside and Out: Local Dynamics and Global Linkages, Urban Studies, no 41.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171207627

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.