PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 4/6 | 129--139
Tytuł artykułu

Controlling w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Autorzy
Warianty tytułu
Personnel Controlling in Human Resources Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zatrudniony personel uważany jest za strategiczny zasób organizacji, którego umiejętności i motywacja mają coraz większy wpływ na wyniki ekonomiczne. Mimo tego menedżerowie, podejmujący decyzje w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi mają niepełne informacje na temat zmian zachodzących w strukturze zatrudnienia, ponoszonych kosztów pracy, efektywności działań czy skuteczności podejmowanych decyzji personalnych. Brak pełnych informacji na temat zasobów ludzkich zauważalny jest również w przypadku interesariuszy zewnętrznych, takich jak inwestorzy, klienci, kontrahenci. Istniejąca luka informacyjna może być wypełniona dzięki wykorzystaniu nowego narzędzia zarządzania, czyli controllingu personalnego. Nowe narzędzie umożliwia również określenie stopnia realizacji celów zawartych w strategii przedsiębiorstwa oraz strategii zarządzania zasobami ludzkimi, a także, w razie potrzeby, wskazuje na konieczność podjęcia działań korygujących. Uwzględniając podane informacje dotyczące controllingu personalnego można stwierdzić iż jest to narzędzie, którego zastosowanie może wpłynąć na podniesienie efektywności zarządzania. (abstrakt oryginalny)
EN
The staff employed is considered the strategic resource of an organization. Their skills and motivation have more and more influence on economic results. However, the human resources managers have insufficient information about changes in the structure of employment, costs of labour, the effectiveness of actions and personnel decisions. Lack of comprehensive information in human resources is also observed in the case of investors, clients and contractors. The existing information gap can be filled thanks to a new management tool which is personnel controlling. The new tool will describe the degree of completing the objectives included in the strategy of an organization and in the strategy of human resources management. Moreover, if needed, it indicates the necessity of taking up corrective measures. Taking into consideration the information about personnel controlling, it can be claimed that it is a tool whose application may influence the growth in management efficiency. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
129--139
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Grudzewski W.M., Zach I., Zabielska B. (2001), Controlling instrumentem nowoczesnego zarządzania, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa".
 • Kowalczyk S. (2002), Kontrola funkcji personalnej, [w:] Zarządzanie kadrami, Listwan T. (red.), Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa.
 • Nowak E. (red.) (2004), Controlling w działalności przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Oleksyn T. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, kanony, realia, kontrowersje, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 • Pocztowski A. (1994), Controlling w zarządzaniu zasobami ludzkimi, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa".
 • Pocztowski A. (1998), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Antykwa, Kraków.
 • Pocztowski A. (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Strategie - procesy - metody, PWE, Warszawa.
 • Pocztowski A. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Strategie - procesy - metody, PWE, Warszawa.
 • Pocztowski A., Purgał-Popiela J. (2004), Controlling personalny, [w:] Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, Sierpińska M. (red.), Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Sekuła Z. (1999), Controlling personalny (część I), Istota i przedmiot controllingu personalnego, TNOiK i Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 • Sierpińska M., Niedbała B. (2003), Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sikorski A. (2001), Controlling personalny, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi".
 • Stabryła A. (2000), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 • Williams R.S. (2000), Performance Management, International Thomson Business Press, London.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171207721

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.