PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 31 | 83--97
Tytuł artykułu

Triada zależności przyczynowo-skutkowych : rozwój lokalny i regionalny - nowe zarządzanie publiczne - partycypacja obywatelska

Autorzy
Warianty tytułu
Cause and Effect Triangle : Local and Regional Development - New Public Management - Civic Participation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Transformacja systemowa w naszym kraju w ocenie społeczności lokalnych powinna umożliwiać realizację procesów dotyczących między innymi: szybkiego tempa w odrabianiu zaległości dotyczących rozwoju lokalnego i regionalnego (mając na uwadze poziom osiągnięty przez państwa Europy Zachodniej), stworzenia przyjaznych warunków dla udziału społeczności lokalnych w zarządzaniu publicznym, zmian w funkcjonowaniu jednostek sektora publicznego i podwyższenia efektywności gospodarowania środkami budżetowymi przy realizacji zadań publicznych. W praktyce te trzy wyróżnione obszary są ściśle ze sobą powiązane. Pełna harmonia we wzajemnych relacjach służy rozwojowi lokalnemu i regionalnemu oraz tworzy korzystne warunki dla funkcjonowania samorządu terytorialnego, a także innych jednostek sektora publicznego - stosownie do oczekiwań wspólnot samorządowych. Wszelkie zakłócenia we wzajemnych interakcjach utrudniają rozwój lokalny i regionalny oraz realizację celów publicznych, przyczyniając się do obniżania efektywności w gospodarowaniu środkami budżetowymi. Zagadnienia te powinny być stale monitorowane i stanowić interesujący zakres dla badań naukowych. (abstrakt oryginalny)
EN
In the assessment of local communities, the system transformation in our country should enable the implementation of processes, including: a rapid dynamic of catching up well developed countries at local and regional tier (taking into account the level achieved by Western European countries), creating a friendly environment for the participation of local communities in the public management process, changes in the activity of public sector entities and increasing efficiency of management of public sources while implementing of public tasks. In practice, three above mentioned areas are closely related. Complete harmony of interactive relations supports local and regional development and create perfect conditions for the activity of self government and other public sector entities according to the expectations of local communities. Every disturbance in mutual interactions may limit local and regional development and implementation of public purposes contributing to reduction of efficiency of budgetary resources management. These issues should be continually monitored and an might be interesting as a field of research. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
83--97
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • В. Filipiak, М. Kogut, A. Szewczuk, М. Zioło, Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury, Wyd. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 10.
 • D. Czykier-Wierzba, Korzyści ekonomiczne i społeczne członkostwa Polski w Unii Europejskiej, w: Dylematy i wyzwania finansów publicznych, red. T. Juja, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu" 2010, nr 141, s. 29-39.
 • T. Domański, Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy, Agencja Rozwoju Komunalnego, Warszawa 2000, s. 14.
 • L. Patrzałek, Finanse samorządu terytorialnego, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu' Wrocław 2004, s. 40-41.
 • Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, red. K. Kuciński, Difin, Warszawa 2010, s. 30-35.
 • A. Szewczuk, M. Zioło, Zarys ekonomiki sektora publicznego, WN US, Szczecin 2008, s. 355-363.
 • Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, SGH, Warszawa 2005, s. 7.
 • Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, red. H. Sochacka-Krysiak, SGH, Warszawa 2005, s. 22.
 • Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność, red. T. Lubińska, Difin, Warszawa 2009, s. 9.
 • Regulowana gospodarka rynkowa, red. U. Kalina-Prasznic, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2003, s. 26-29.
 • K. Brzozowska, Partnerstwo publiczno prywatne w Europie. Cele, uwarunkowania, efekty, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 227 242.
 • D.R. Kijowski, Partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych - zagadnienia ogólne. "Samorząd Terytorialny" 2010, nr 1-2, s. 9.
 • В. Wankiewicz, Zasoby finansowe a rozwój samorządności lokalnej. Obszary rozwoju rozwiązania modelowe, CeDeWu, Warszawa 2009, s. 40-41.
 • G. Kula, Samorząd dobrem publicznym - problem percepcji, w: Samorząd lokalny - dobro publiczne, red. J. Kleer, CeDeWu, Warszawa 2008, s. 193-194.
 • P. Swianiewicz, U. Klimska, A. Mielczarek, Nierówne koalicje - liderzy miejscy w poszukiwaniu nowego modelu zarządzania rozwojem. Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa 2004, s. 41.
 • A. Miruć, Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, "Samorząd Terytorialny" 2010, nr 1-2, s. 31-38.
 • D.J. Kościuk, Udział organizacji społecznych w samorządowych infrastrukturalnych procesach decyzyjnych, "Samorząd Terytorialny" 2010, nr 12, s. 73-83.
 • A. Suławko-Karetko, Udział społeczeństwa w kształtowaniu przestrzeni publicznej w kontekście reklamy zewnętrznej, "Samorząd Terytorialny" 2010, nr 1-2, s. 111-118.
 • B. Cybulski, Nieprawidłowości w zakresie gospodarki budżetowej jednostek samorządu terytorialnego stwierdzane przez regionalne izby obrachunkowe, w: Gospodarka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, red. W. Miemiec, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, Wrocław 2006, s. 299 -322.
 • L. Lipiec-Warzecha, Egzekwowanie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Wybrane problemy, "Finanse Komunalne" 2007, nr 9, s. 5-12.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171207777

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.