PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 4/6 | 227--236
Tytuł artykułu

Nadwyżkowa stopa zwrotu z kapitału własnego w spółkach z udziałem menedżerów

Warianty tytułu
Surplus Rate of Return on Equity in the Companies with Managers' Participation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest próba ukazania wpływu własności menedżerskiej na kształtowanie się nadwyżkowej stopy zwrotu z kapitału własnego i jej syntetycznych czynników (na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie). Badaniami objęto spółki, w których menedżerowie posiadają co najmniej 5% ogólnej liczby głosów. Zostały one wyodrębnione ze zbiorowości 124 spółek nie finansowych, których akcje były notowane na GPW w Warszawie w latach 2004-2008. Ustalono, że nadwyżkowa (ponadprzeciętna) stopa zwrotu z kapitału własnego przyjmowała w badanych spółkach wartości ujemne, co należy uznać za zjawisko niekorzystne z perspektywy interesów akcjonariuszy. Stopa zwrotu z kapitału własnego spółek giełdowych kształtowała się na znacznie niższym poziomie niż minimalna stopa zwrotu oczekiwana przez akcjonariuszy. Spółki z udziałem menedżerów wyróżniały się - na tle innych spółek - relatywnie wyższym poziomem nadwyżkowej stopy zwrotu z kapitału własnego. Do czynników rozstrzygających o wyższym poziomie badanego wskaźnika w spółkach z udziałem menedżerów należały: z jednej strony - wyższa rentowność aktywów, potwierdzająca wyższą efektywność wykorzystania majątku, a z drugiej strony - niższy poziom kosztu kapitału własnego, a tym samym indeksu ryzyka beta, odzwierciedlającego ryzyko systematyczne. Natomiast struktura kapitałowa, wyrażona za pomocą wskaźnika zadłużenia ogólnego, nie wywierała znaczącego wpływu na zróżnicowanie nadwyżkowej stopy zwrotu z kapitału własnego w badanych grupach spółek. (abstrakt oryginalny)
EN
This study is an attempt to show the impact of the managers' ownership on the development of the surplus rate of return on equity and its synthetic factors (based on the examples of the companies quoted in the Warsaw Stock Exchange). It was found that a surplus (above average) rate of return on equity assumed negative values in the analysed companies which is considered to be a negative phenomenon from the shareholders' interest perspective. The companies with managers' participation were different from other companies in that they achieved a relatively higher level of the surplus rate of return on equity. It arose from the higher profitability of assets and the lower level of the cost of equity in the companies with managers' participation. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
227--236
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Aluchna M., Mechanizmy corporate governance w spółkach giełdowych, SGH, Warszawa 2007.
 • Bhagat S., Bolton B. (2008), Corporate governance and firm performance, "Journal of Corporate Finance" nr 14, s. 257-273.
 • Bohdanowicz L., Jeżak J. (2009), Własność menedżerska a wyniki finansowe polskich spółek publicznych, [w:] Zarządzanie finansami. Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością, Zarzecki D. (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Seria: Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia, Szczecin nr 534.
 • Dudycz T. (2001), Co środowiska akademickie zarzucają ekonomicznej wartości dodanej, [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu, Wyd. CeDeWu, Warszawa.
 • Florackis Ch., Kostakis A., Ozkan A. (2009), Managerial ownership and performance, "Journal of Business Research" nr 62.
 • Herman A. (2008), Globalne kryzysy i ich wpływ na postrzeganie wartości przedsiębiorstwa , [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych, Bieliński J., Czerwińska M. (red.),Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 • Kasiewicz S. (2009), Zarządzanie w warunkach ryzyka - strategiczna umiejętność przedsiębiorstwa, http://www.sgh.waw.p1/katedry/kzs/Konferencja/5.%20Stanislaw%20Kasiewicz.pdf, dostęp 30.12.2009.
 • Kwiecień A., Mucha B. (2005), Nowoczesne mierniki wartości kreowanej przez przedsiębiorstwo, [w:] Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, Dudycz T. (red.), AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Pawłowicz L. (2008), Nowy wymiar globalnego kryzysu finansowego, [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych, Bieliński J., Czerwińska M. (red.),Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 • Sierpińska M., Jachna T. (2004), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa.
 • Skoczylas W. (2005), Formuła obliczania ekonomicznej wartości dodanej zagrożeniem czy szansą w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 397.
 • Skoczylas W., Niemiec A. (2007), Mierniki monitorowania wartości przedsiębiorstwa, [w:] Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw, Skoczylas W. (red.), PWE, Warszawa, s. 40-68.
 • Szewc-Rogalska A. (2010), Corporate governance impact on valuation and financial performance of businesses, [w:] Contemporary trends in management and finance. Theory and practice, Sierpińska M., Szczepankowski P. (red.), University of Finance and Management in Warsaw, Warsaw.
 • Szewc-Rogalska A. (2011), Udział członków rady nadzorczej we własności a kreacja wartości dla akcjonariuszy, [w:] Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, Bernaś B., Kopiński A. (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 158, Wrocław.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171208163

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.