PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 31 | 257--271
Tytuł artykułu

Wzajemne relacje podmiotów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego - wybrane zagadnienia prawne

Warianty tytułu
Mutual Relations Between Actors within the PPP - Some Legal Issues
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Realizacja zadań publicznych zazwyczaj kosztownych - jest niezwykle ważnym obowiązkiem, który ciąży na organach państwa i samorządu. Nawiązywanie współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym zmierza przede wszystkim do liberalizacji funkcjonowania podmiotów prywatnych, ale także przeniesienia znacznych kosztów, wynikających z inwestycji, we wrażliwe sektory gospodarki, takie jak ochrona środowiska, gospodarka wodno-ściekowa, transport, drogi czy ochrona socjalna, energetyka i telekomunikacja. Tym samym pojawia się ekspektatywa przeniesienia ryzyka inwestycyjnego w dużej mierze na podmioty prywatne. Na domiar wszystkiego ważnym zagadnieniem jest także racjonalizacja wydatków. Inwestor prywatny będzie zmuszony do wprowadzania takiego systemu zarządzania, aby w rezultacie inwestycja przynajmniej się bilansowała, ale jednocześnie prowadząc swoją działalność, będzie zmierzał do osiągnięcia jak najwyższego zysku, jednakże musi w tych zabiegach uwzględnić zasobność społeczności lokalnych. W tym kontekście powstawanie związków publiczno-prywatnych na podstawie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym stanowi doskonałe rozwiązanie, które w Polsce zyskuje coraz szersze grono zwolenników, a zmiany ustawowe, co prawda dokonywane zbyt ostrożnie, idą w dobrym kierunku. (abstrakt oryginalny)
EN
The implementation of public tasks is extremely important, and above all cost-task that is incumbent on state and local government bodies. Relationships between public and private sectors primarily seeks to liberalize the operation of private entities, but also the transfer of significant costs associated with investments in sensitive sectors such as environmental protection, waste water-sewage, transportation, roads, or social protection, and energy, telecommunications. Thus, there is the prospect of a transfer of investment risk to a large extent on private individuals. On top of all important issue is the rationalization of expenditure. A private investor will be forced to introduce such a system of governance so as to result in the least been an investment, but at the same time pursuing its activities will be aimed to achieve the highest profit, but these treatments must take into account the abundance of local communities. In this context, the formation of associations of public-private, based on the Law on Public-Private Partnership is the perfect solution, which in Poland is gaining ever wider circle of supporters, and changes in laws, what is true and too carefully made, but going in the right direction. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
257--271
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
  • B.P. Korbus, M. Strawiński, Partnerstwo publiczno-prywatne. Nowa forma realizacji zadań publicznych, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2009, s. 42-43
  • M. Wenclik, Sfera publiczna i prywatna - interakcje, w: Partnerstwo publiczno-prywatne. Zagadnienia teorii i praktyki, red. M. Perkowski, Temida 2, Białystok 2007, s. 28-29.
  • M. Moszoro, Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze użyteczności publicznej, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 210.
  • P. Telenga, Postępowanie rozpoznawcze, w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. A. Jakubecki, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008, s. 101-102.
  • J. Zysnarski, Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze usług komunalnych, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2007, s. 7.
  • E. Kowlaczyk, Partnerstwo publiczno-prywatne. Komentarz do ustawy z przykładami klauzul umownych, s. 14-15.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171208711

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.