PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 203 Przedsiębiorstwa a rozwój gospodarki | 69--87
Tytuł artykułu

Bariery kredytowania małych przedsiębiorstw

Warianty tytułu
Barriers of Crediting Small Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem prezentowanego tekstu jest przedstawienie opinii - zarówno banków, jak i przedsiębiorców, ubiegających się o kredyty - na temat barier (kredytowania małych firm. W artykule przyjęto założenie, że banki pomimo Konkurowania o obsługę finansową małych firm, nadal stwarzają im wiele ograniczeń w dostępie do kredytów. (fragment tekstu)
EN
Accessibility to banks' credits for many small enterprises is limited in considerable degree. The main aim of the article is to perform opinions of both the banks as well as firms applying about credits resulting from analyses and researches about barriers of giving credits to small firms. In the article accepted foundation, that banks although competing about financial service of small firms, they create them many limitations in access to credits still. Both banks as well as businessmen perceive that credit limitations in our economy still exist, which are relating to six main categories: the guarantee, cost of credit, economical-financial situation of enterprises, complicated procedures, sociological-psychological barriers as well as credit frauds. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Gadomski W., Pieniądz dla małych, "Gazeta Bankowa" 1991, nr 13, s. 21.
 • Zalewska M., Kiedy małe i średnie firmy mogą liczyć na kredyt?, "Bank", 13.03. www.bankier.pl.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1999-2000, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 2001, s. 271.
 • Szymczak P., Męki z kredytem: przedsiębiorstwa mają duże trudności z pozyskaniem zaufania banku, "Bank" 2003, nr 4 (127), s. 17.
 • Ciupek B. Leasing czy kredyt, "Gazeta Bankowa" 1991, nr 10, s. 10.
 • Orzechwa-Maliszewska E., Źródła finansowania działalności małych przedsiębiorstw - wy¬brane problemy, [w:] E. Orzechwa-Maliszewska, A. Kopczuk (red.), Finansowe aspekty funk¬cjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok 2003, s. 104-105.
 • Domański Cz., Uwarunkowania tworzenia małych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwer¬sytetu Łódzkiego, Łódź 1992, s. 84.
 • Kredyt i spółka gwarancyjna, "Życie Gospodarcze" 1992, nr 44, s. 23.
 • Szubański P., Potrzebny złoty środek, "Gazeta Bankowa" 2003, nr 25, s. 14.
 • Filipowicz O., Banki stawiają na usługi dla MSP, firmy narzekają na trudny dostęp do kapitału, "Nowy Przemysł", 21.10.2003, s. 6.
 • Głowacki K., Mały dla małych, duży dla dużych, "Bank" 1997, nr 9, s. 71.
 • Zaręba J., Kapitał na Unię, "Bankier" 2003, nr 3, s. 9.
 • Świderska E., Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw z bankiem, III Między-narodowa Konferencja Naukowa, Politechnika Łódzka, Łódź 1996.
 • Blajer P., Mam zyski, ale nie mam zdolności kredytowej, "Rzeczpospolita", 28.05.2004, s. F10.
 • Żuławik B., Dla Kowalskiego i firmy, "Gazeta Bankowa" 1994, nr 21, s. 5.
 • Łuczka T., Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie - wybrane aspekty mikro- i makroekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2001, s. 34.
 • Szyszko L., Szczepański J., Finansowanie przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, s. 269.
 • Strużycki M. (red.), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Uwarunkowania europejskie, Difin, Warszawa 2002, s. 236.
 • Kuczowic J., Postrzeganie kredytu bankowego przez drobnych przedsiębiorców, [w:] E. Orzechwa-Maliszewska, A. Kopczuk (red.), Finansowe aspekty funk¬cjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok 2003, s. 195.
 • Skowronek-Mielczarek A., Wybory źródeł finansowania w małych i średnich przedsiębiors¬twach, [w:] E. Orzechwa-Maliszewska, A. Kopczuk (red.), Finansowe aspekty funk¬cjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok 2003, s. 89.
 • Jaworski W. L., Karpiński P., Czynniki ograniczające rozwój sektora małych przedsię-biorstw w świetle wyników badań rynkowych, [w:] A. Kopczuk (red.), Kapitał w rozwoju przedsiębiorstw i regionu, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok 2003, s. 13-14.
 • Łupińska E., Marketing bankowy a potrzeby i oczekiwania małych i średnich przedsię-biorstw, [w:] E. Orzechwa-Maliszewska, A. Kopczuk (red.), Finansowe aspekty funk-cjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok 2003, s. 252.
 • Zaleskiewicz T., Pieniądze, ryzyko i emocje, "Charaktery" 2002, nr 12, s. 43-44.
 • Frasunkiewicz D., Psychologiczne uwarunkowania decyzji finansowych właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw a kultura wysokiej tolerancji niepewności, [w:] E. Orzechwa-Maliszewska, A. Kopczuk (red.), Finansowe aspekty funk¬cjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok 2003, s. 145-146.
 • Dębniewska M., Sołoma A., Psychospołeczne uwarunkowania decyzji właścicieli małych firm o zaciąganiu kredytów bankowych (na podstawie badań w województwie warmińsko-mazurskim), [w:] E. Orzechwa-Maliszewska, A. Kopczuk (red.), Finansowe aspekty funk¬cjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok 2003, s. 188.
 • Próchniak J., Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku depozytowo-kredytowym, [w:] L. Pawłowicz (red.), Zewnętrzne uwarunkowania strategii rozwoju banków komercyjnych w Polsce do roku 2004, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2000, s. 265.
 • Sytuacja ekonomiczna MSP w oceń przedsiębiorców, wykonywane w latach 1998, 1999, 2000 oraz badanie Fundacji Edukacji i Badań Naukowych Centrum Badań Marketingowych - Indicator z września 2000 r.
 • Balcerowicz E. (red.), Mikroprzedsiębiorstwa, sytuacja ekonomiczna, finansowanie, właściciele, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2002, s. 137.
 • Blajer P., Kredyt drogi, niedostępny i zbyt ryzykowny, "Rzeczpospolita", 12.11.2002, www.rzeczpospolita.pl.
 • Gołębiowski G., Preferencje małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie źródeł finan-sowania a ich dostępność, [w:] E. Orzechwa-Maliszewska, A. Kopczuk (red.), Finansowe aspekty funk¬cjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok 2003, s. 109.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2000-2001, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2002, www.parp.gov.pl.
 • Skowronek Cz., Zapasy w majątku obrotowym przedsiębiorstw, "Bank i Kredyt" 1992, nr 7-8.
 • Balcerak D., Gwarancja dla małych, "Życie Gospodarcze" 1993, nr 18, s. 14.
 • Tarasiuk W., Kredytowanie małych i średnich przedsiębiorstw - perspektywa banku, [w:] E. Orzechwa-Maliszewska, A. Kopczuk (red.), Finansowe aspekty funk¬cjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok 2003, s. 199.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171209765

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.