PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | R. 10, nr 4, cz. 1 | 331--347
Tytuł artykułu

Teoretyczne aspekty funkcjonowania nadzoru korporacyjnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Theoretical Aspects of Corporate Governance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zainteresowanie nadzorem korporacyjnym wzrasta w obecnym czasie na całym świecie. Jest to efektem postępujących procesów globalizacji jak również trwającego kryzysu finansowego, a tym samym narastania zależności międzynarodowych, które prowadzą do powstania ogólnoświatowego systemu ekonomicznego. Przenoszenie działalności poza granice jednego kraju, powstawanie coraz bardziej złożonych podmiotów gospodarczych, jak również inne czynniki przyczyniły się do uregulowania prawnie funkcjonowania przedsiębiorstw, a także ich kontrolowania. Jednym z rozwiązań, które ma zapewnić lepsze funkcjonowanie podmiotów gospodarczych jest efektywny nadzór korporacyjny. Zbyt duża różnica w rozwoju rynków finansowych w poszczególnych krajach, odmienne uwarunkowania polityczne i historyczne, koncentracja własności sprawiły, że wykształciły się bardzo zróżnicowane modele oraz systemy nadzoru korporacyjnego. Celem artykułu jest przedstawienie istoty i specyfiki nadzoru korporacyjnego. Dla realizacji tego celu analizie poddana zostanie geneza, ewolucja rozwoju nadzoru korporacyjnego, pojęcie, różne definicje ładu korporacyjnego, funkcje oraz modele. (abstrakt oryginalny)
EN
Interesting in corporate governance is growing at the present time in the world. This is due to the advancing processes of globalization as well as the ongoing financial crisis, and thus the rise of international dependence, which leads to a global economic system. Moving business activities beyond borders of one country, the emergence of increasingly complex businesses, as well as other factors contributed to the legal regulation of business, also to control them. One solution, which is to ensure better functioning of economic entities is effective corporate governance. Too much difference in the development of financial markets in different countries, different political and historical conditions, the concentration of ownership meant that have developed very different models and systems of corporate governance. This article aims to present the essence and the importance of corporate governance. To achieve this goal will examine the genesis, evolution of corporate development, concept, various definitions of corporate governance, functions and models. (original abstract)
Rocznik
Strony
331--347
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Berle'a A.A., Meansa G. C, (1969), "The Modern Corporation and Private Property".
 • Czerniawski R., (2007), Pomiędzy prawem a finansami: poradnik członka rady nadzorczej spółki akcyjnej, Wolters Kluwer, Kraków.
 • Dobija D., Koładkiewicz I., (2011), Ład korporacyjny, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Dunlop A., (1998), Corporate Governance and Control, CIMA Publishing, Kogan Page, London.
 • Herda A., (2007), Przesłanki i warunki funkcjonowania nadzoru korporacyjnego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, Bochnia.
 • Herdan A., Stuss M. M., Krasodomska J., (2009), Audyt wewnętrzny, jako narzędzie wspomagające efektywny nadzór korporacyjny w spółkach akcyjnych, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/baza-wiedzy/o-csr/encyklopediacsr.html?id=762 dostęp dnia 12.03.2012 r.
 • Jerzemowska M., (2002), Nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa.
 • Jeżak J., (2010), Ład korporacyjny. Doświadczenia oraz kierunki rozwojowe, C.H. Beck, Warszawa
 • Kwaśnicki R. L., Nowe zasady Corporate Governance w spółkach publicznych, "Monitor Prawniczy", 24/2007.
 • Lis K., Sterniczuk H., (2005), Nadzór korporacyjny, Oficyna Ekonomiczna.
 • Majewski J., (2006), Rynki finansowe a nadzór nad korporacją w Japonii, Trio, Warszawa.
 • Mesjasz Cz., (2010), Analiza instrumentów motywacyjnych naczelnych organów nadzoru i zarządzania w spółkach handlowych, [w:] Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem, (red.) A. Stabryła, Mfiles.pl, Kraków.
 • Mintzberg H., (1983), Power In and Around Organisation, Prentice Hall, Engelewood Cliffs, NJ.
 • Monks R., Minnow N., (1995), Corporate Governance, Blackwell Publishers, Cambridge.
 • Paliwoda-Matiolańska A., (2009), Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C. H. Beck, Warszawa.
 • Raport odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2011, (2012), Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 • Rudolf S., Urbanek P., Janusz T., Stos D., (2002), Efektywny nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa.
 • Samborski A., (2011), Nadzór korporacyjny a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, [w:] Dynamika zmian w polskim przemyśle i usługach, (red. J. Pyka), Katowice.Szajkowski A., (2005) [w:] A. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz do KSH, t. II, wyd. 2, Warszawa.
 • Simon H.A., (2002), Compensation of Executives, "Sociometry" 1957.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171210199

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.