PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | Marketing produktów systemowych/sieciowych : podstawy teoretyczne, zarys metodyki badań | 69--101
Tytuł artykułu

Konkurencja i współdziałanie banków detalicznych w kształtowaniu i komunikowaniu wartości dla klientów docelowych : pola i zarys metodyki badań

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pierwszej części rozdziału skoncentrowano się na przybliżeniu pola badawczego związanego z identyfikacją obszarów rywalizacji i współdziałania banków z innymi podmiotami rynkowymi w procesie kształtowania i komunikowania wartości dla klientów. Druga część poświęcona jest podstawom metodycznym, z uwzględnieniem istoty paradygmatu, jego rodzajom oraz skutkom, jakie powoduje przyjęcie danej odmiany dla metodyki badań. W tej części podjęto też kwestie kompozycji metod ilościowych i jakościowych w badaniach oraz dokonano krótkiej charakterystyki badań jakościowych. Przedstawiono także założenia doboru obiektów do badań oraz główne założenia badawcze i ramowe zagadnienia, które planuje się zawrzeć w kwestionariuszu wywiadu. (fragm. tekstu)
Twórcy
Bibliografia
 • Alians dwóch gigantów. "Puls Biznesu" z 15.02.2005 r.
 • Analiza rynku. Red. H. Mruk. PWE, Warszawa 2003.
 • Badania marketingowe. Od teorii do praktyki. Red. D. Maison, A. Noga-Bogomilski. GWP, Gdańsk 2007.
 • Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań. Red. K. Mazurek-Łopacińska. AE, Wrocław 1998.
 • Badania rynkowe i marketingowe. Red. J. Kramer. PWE, Warszawa 1994.
 • Bazarnik J., Grabiński T., Kąciak E., Mynarski S., Sagan A.: Badania marketingowe. Metody i oprogramowanie komputerowe. Fogra, Kraków 1992.
 • Canals J.: Strategie konkurencyjne w europejskiej bankowości. PWN, Warszawa 1997.
 • Dittmer B., Gostomski E.: Rynek pośrednictwa kredytowego w Polsce w świetle badań ankietowych. [w:] Perspektywy rozwoju bankowości detalicznej w Polsce w okresie najbliższych pięciu lat. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2003.
 • Dłubak M.: Na kredyt tylko u nas. "Home & Market" 2002, nr 2.
 • Duliniec E.: Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa 1995.
 • Harasim J.: Bankowość detaliczna w Polsce. CeDeWu, Warszawa 2005.
 • Kaczmarczyk S.: Badania marketingowe. Metody i techniki. PWE, Warszawa 1991.
 • Kędzior Z., Karcz K.: Badania marketingowe w praktyce. PWE, Warszawa 1996.
 • Kosiński B.: Bank komercyjny. Organizacja, polityka, strategia. Poltext, Warszawa 1995.
 • Kostera M.: Postmodernizm w zarządzaniu. PWE, Warszawa 1996.
 • Kotarbiński T.: Traktat o dobrej robocie. Ossolineum, Wrocław 1982.
 • Kowalski T.: Banki w Polsce a perspektywa członkostwa w UE. "Bank" 2002, nr 4.
 • Maison D.: Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych. PWN, Warszawa 2001.
 • Marketingowe testowanie produktów. Red. S. Sudoł, J. Szymczak, M. Haffer. PWE, Warszawa 2000.
 • Miklaszewska E.: Wpływ konkurencji na rynku bankowym na strategie banków komercyjnych. "Bank i Kredyt" 1996, nr 11.
 • Mynarski S.: Badania rynkowe w warunkach konkurencji. Fogra, Kraków 1995.
 • Mynarski S.: Praktyczne metody analizy danych rynkowych i marketingowych. Zakamycze, Kraków 2000.
 • Nalepka A.: Zarys problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw. Antykwa, Kraków 1998.
 • Nikodemska-Wołowik A.M.: Jakościowe badania marketingowe. PWE, Warszawa 1999.
 • Pierścionek Z.: Strategie rozwoju firmy. PWN, Warszawa 1997.
 • Porter M.E.: Strategia konkurencji. PWE, Warszawa 1996.
 • Rogowski G.: Metody analiz i oceny działalności banku na potrzeby zarządzania strategicznego. WSB, Poznań 1998.
 • Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002-2003. NBP, Warszawa 2004, www.nbp.pl.
 • Różkiewicz M.: Metody ilościowe w badaniach marketingowych. PWN, Warszawa 2002.
 • Solarz J.K.: W poszukiwaniu modelu systemu bankowego dla Polski. NBP, Warszawa 1994.
 • Solarz J.K.: Zarządzanie strategiczne w bankach. Poltext, Warszawa 1997.
 • Trocki M.: Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej. PWE, Warszawa 2001.
 • Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody. Red. R. Krupski. AE, Wrocław 1999.
 • Żabiński L.: Paradygmaty współczesnego marketingu a ich inspiracje w naukach ekonomicznych i psychologii oraz w podejściach metodologicznych nauk społecznych. [w:] Modele strategii marketingowych. Wybrane ujęcia paradygmatyczne i sektorowe. AE, Katowice 2000.
 • Żabiński L.: Podstawy ogólnej metodologii badań zarządzania marketingowego. [w:] Marketing strategiczny i relacyjny. Wybrane kierunki i metodyka badań. AE, Katowice 2004.
 • Żabiński L.: Węzłowe aspekty badań jakościowych praktyk zarządzania marketingowego na przykładzie case study/research. [w:] Koncepcje marketingu a praktyki zarządzania. Aspekty teoretyczne i badawcze. Red. T. Żabińska i L. Żabiński. AE, Katowice 2007.
 • www.cbmtest.pl/e4u.php/ModePages/ShowPage/44.
 • www.pentor.pl/12110.xml.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171210893

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.