PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 15 | nr 2 | 5--29
Tytuł artykułu

European Union Entrepreneurship and Innovativeness Support Policy for Businesses

Warianty tytułu
Polityka Unii Europejskiej wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności na rzecz przedsiębiorstw
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The development of entrepreneurship as well as research and innovation have direct impact on growth in the level of economic development as well as the prosperity of individual citizens and society in general. The primary goal of policies involving research and technological development is establishing the European Union as a leading knowledge-based economy. Innovativeness is also the main factor in improving the competitiveness of companies. The key to improving the economic situation in Poland is the strengthening of innovative attitudes among entrepreneurs. An efficiently running institutional system guaranteeing effective support instruments for entrepreneurs and the scientific-research sphere as well as guaranteeing the unhindered transfer of knowledge should prove helpful. As the main factor in improving the competitiveness of companies, innovativeness is mainly the result of the development of collaboration between the spheres of science and business as well as the use of patent achievements in companies. The drive behind future growth in the European Union will be sectors based on knowledge and innovation. However, these require a solid industrial network and resources allowing the utilization of new technologies. To a great extent, growth in entrepreneurship and innovativeness as significant factors in the economic development of Europe and Poland is dependent on the elimination of administrative barriers for companies and the introduction of the facilitating of information and communication (ICT) as needed for them to function. (original abstract)
Rozwój przedsiębiorczości oraz badania i innowacje bezpośrednio przyczyniają się do wzrostu poziomu rozwoju gospodarczego oraz dobrobytu poszczególnych obywateli i ogółu społeczeństwa. Głównym celem polityki w zakresie badań i rozwoju technologicznego jest ustanowienie Unii Europejskiej jako wiodącej gospodarki opartej na wiedzy. Innowacyjność jest też głównym czynnikiem poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw. Kluczowe dla poprawy sytuacji gospodarczej w Polsce jest wzmocnienie postaw innowacyjnych wśród przedsiębiorców. Pomóc może w tym sprawnie działający system instytucjonalny, który zapewni efektywne instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców i sfery naukowo-badawczej oraz zagwarantuje swobodny transfer wiedzy. Innowacyjność jako główny czynnik poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw wynika głównie z rozwoju współpracy między sferą nauki i biznesu oraz z wykorzystywania osiągnięć patentowych w firmach. Motorem przyszłego wzrostu w UE będą sektory oparte na wiedzy i innowacjach, wymagające jednak solidnej sieci przemysłowej i środków pozwalających na wykorzystanie nowych technologii. Wzrost przedsiębiorczości i innowacyjności jako istotnych czynników rozwoju gospodarczego w Europie i w Polsce zależą w dużym stopniu od znoszenia barier administracyjnych dla przedsiębiorstw i wprowadzania ułatwień informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) dla ich funkcjonowania. (skrócony abstrakt oryginalny)
Rocznik
Tom
15
Numer
Strony
5--29
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • Bache J. (2006), The Europeanization of Higher Education: Markets, Politics or Learning? 'Journal of Common Market Studies,' Volume 44, Number 2.
 • COM (86) 445 J. O. CE C287 of November 14, 1986, as cited in Enterprise Policy in the European Economic Community, Commission of the European Communities, Brussels, 1990.
 • Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Industrial Policy: Reinforcing Competitiveness, European Commission, Brussels, October 14, 2011; COM(2011) 642 final; pp.4-5.
 • Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Industrial Policy: Reinforcing Competitiveness, European Commission, Brussels, October 14, 2011, COM(2011) 642 final, pp. 4-5.; compare also Overview of Competitiveness in 27 Member States, MEMO/11/702; Brussels, October 14, 2011.
 • Council and the European Parliament, Commission of the European Communities, Brussels, May 21, 2002.
 • Global Entrepreneurship Monitor Report 2007, European Commission, Brussels, 2007.
 • http://cordis.europa.eu/fp7/home_pl.html
 • http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.php
 • http://ec.europa.eu/cip/eip/index_en.htm
 • http://ec.europa.eu/cip/ict-psp/index_en.htm
 • http://ec.europa.eu/cip/iee/index_en.htm
 • http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm
 • http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc62_en.htm
 • http://ec.europa.eu/information_society/tl/research/innov/index_pl.htm
 • http://europa.eu/pol/enter/index_pl.htm
 • http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/592&format=HTML& aged=0&language=EN&guiLanguage=fr; also compare with Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, "A New Partnership for the Modernization of Universities: The EU Forum for University Business Dialogue," COM(2009) 158 final, April 2, 2009
 • http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1287&format=HTML& aged=0&language=PL&guiLanguage=en
 • http://www.create2009.europa.eu/
 • http://www.create2009.europa.eu/
 • http://www.mg.gov.pl/NR/exeres/6FD36BE7-5ABB-4DDF- 8B9299A91DA51814,frameless.htm?NRMODE=Published
 • Internationalization of European Higher Education: An EUA/ACA Handbook, RAABE - Dr. Josef RaabeVerlag, 2009
 • Krajowy Program Reform na lata 2008-2011 [National Reform Program for the Years 2008- 2011], www.mg.gov.pl, economics section.
 • Lisbon Strategy, http://europa.eu.int/comm/lisbon_strategy/intro_en.html
 • Making a European Area of Lifelong Learning a Reality, Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, COM (2001) 678 final, November 21, 2001
 • OECD Small and Medium Enterprise Outlook, OECD, Paris, 2002
 • Przedsiębiorczość w Polsce 2008 [Entrepreneurship in Poland 2008], report of the Ministry of the Economy, September 10, 2008 version, http://www.mg.gov.pl/NR/ rdonlyres/7121FF59-AE29- 456D-A96D-DE64F089444A/48017/Przedsiebiorczość_w_ Polsce1.pdf
 • Summary Report: The Public Debate following the Green Paper "Entrepreneurship in Europe," Commission of the European Communities, Brussels, October 19, 2003, www.europa.eu.int
 • Technological Initiative I is an initiative of the Minister of Science and Higher Education aimed at the development of new products and technologies based on Polish scientific and technical achievements. The novel element of this program is that it is addressed to entrepreneurs, especially to those managing small- and medium-sized companies as well as to those research teams that are directly linked to industrial activity
 • The European Charter for Small Enterprises, www.europa.eu.int
 • Towards Enterprise Europe: Work Program for Enterprise Policy 2000-2005, Activities of the European Union, www.europa.eu.int
 • Witkowska J., Wysokińska Z. (2005), Internationalization of small and medium sized enterprises and the European integration process -Umiędzynarodowienie małych i średnich przedsiębiorstw a procesy Integracji Europejskiej. Aspekty teoretyczne i empiryczne, Wyd. Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Wysokińska Z. (2001), Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami [Competitiveness in international and global technology trading], PWN, Warsaw, I and II.
 • Wysokińska Z., Witkowska J. (2004), Integracja Europejska. Dostosowania w Polsce w dziedzinie polityk [European integration: Adaptation in Poland in the area of policies], PWE, Warsaw.
 • Wysokinska Z., Witkowska J. (2004), Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171211465

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.