PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 15 | nr 2 | 79--99
Tytuł artykułu

Differences in the Development and Investment in Human Capital in the Member States of the European Union

Warianty tytułu
Zróżnicowanie poziomu rozwoju i kierunków inwestycji kapitału ludzkiego w krajach Unii Europejskiej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Human capital and knowledge are most important factors of current development processes, contributing to the innovativeness and competitiveness of the economies. The important role of these factors was underlined also in Europe 2020 Strategy. However, due to immaterial character of investment in human capital and because of the high level of decentralization of human capital development policy, these actions are characterized by a relatively low efficiency. Thus, the aim of this paper is firstly to identify the importance of human capital development policy within EU policies. Secondly, it is to identify and conduct a comparative analysis of national differences in human capital development and to identify points of reference for key measures of the development in question. Thirdly, this paper is to specify models of human capital development policy from the perspective of how much involved local authorities are in its implementation and efficiency. (original abstract)
Kapitał ludzki i wiedza są dziś najważniejszymi czynnikami rozwoju decydującymi o innowacyjności i konkurencyjności gospodarek. Rola tych czynników została również podkreślona w dokumencie Europa 2020. Jednak z uwagi na niematerialny charakter inwestycji we wzrost wartości kapitału ludzkiego w połączeniu z dużym stopniem centralizacji polityki rozwoju kapitału ludzkiego działania te odznaczają się stosunkowo niskim stopniem efektywności. Stąd celem pracy jest po pierwsze zidentyfikowanie rangi polityki rozwoju kapitału ludzkiego w strategiach UE. Po drugie identyfikacja i analiza porównawcza między krajowych zróżnicowań rozwoju kapitału ludzkiego, wraz ze wskazaniem punktów odniesienia w zakresie kluczowych miar tego rozwoju. Po trzecie natomiast celem pracy jest wskazanie modeli polityki rozwoju kapitału ludzkiego z perspektywy oceny zaangażowania władz samorządowych w jej realizację i efektywność. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Tom
15
Numer
Strony
79--99
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • Budzyńska A., Duszczyk M., Gancarz M., Gieroczyńska E., Jatczak M., Wójcik K. (2002), Strategia Lizbońska. Droga do sukcesu zjednoczonej Europy, Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.
 • Council conclusions of 12 May 2009 on a strategic framework for European cooperation in education and training ("ET 2020"), 2009/C 119/02.
 • Council conclusions on benchmark for learning mobility 2011/C 372/08, Annex: A reference level of European average performance (European benchmark) in the field of learning mobility.
 • Council Conclusions on the role of education and training in the implementation of the "Europe 2020" strategy, 2011/C 70/01.
 • Council Recommendation of 28 June 2011 on policies to reduce early school leaving, 2011/C 191/01.
 • Decision No 2241/2004/EC of The European Parliament And of The Council, of 15 December 2004 on a single Community framework for the transparency of qualifications and competences (Europass), L 390/6.
 • Decision No. 1720/2006/of the European Parliament and of the Council of 15 November 2006 establishing an action programme for lifelong learning, Official Journal of the European Union, L 327/45, in the following period the programme was continued under the title "An Agenda for new skills and jobs".
 • Delivering On The Modernisation Agenda For Universities: Education, Research And Innovation, Communication From The Commission To The Council And The European Parliament, COM(2006) 208 final, Brussels, 10.5.2006.
 • Education and training in a smart, sustainable and inclusive Europe, COM(2011) 902 final.
 • Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Communication of the European Commission, Brussels, 3.3.2010, COM(2010) 2020 final.
 • Lucas R. E. (1988), On the mechanics of economic development, University of Chicago, Journal of Monetary Economics.
 • Nelson R., Phelps E. (1966), Investment in humans, technological diffusion, and economic growth. The American Economic Review, Vol. 56, No. 1/2, American Economic Association.
 • Nowakowska A. (2010), Zdolności innowacyjne polskich regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Nowakowska A. (2011), Regionalny wymiar procesów innowacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Nowakowska A., Przygodzki Z., Sokołowicz M. (2011), Region w gospodarce opartej na wiedzy. Kapitał ludzki - innowacje - korporacje transnarodowe, Difin, Warszawa.
 • Opinion of the Committee of the Regions "European cooperation in vocational education and training to support the Europe 2020 strategy, 2011/C 42/07,
 • Pietrzyk I. (2000), Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, PWN, Warszawa 2000.
 • Presidency conclusions - Brussels, 22& 23March 2005, European Council, Brussels, 23 March 2005 [CONCL 1 7619/05].
 • Presidency conclusions, 23-24 March 2006, European Council, Brussels, 24 March 2006 [CONCL 1 7775/06].
 • Recommendation of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning, 2008 / C 111/01.
 • Romer P. (1990), Endogenous technological change, 'Journal of Political Economy', Vol. 98, No. 5, Part 2 The University of Chicago Press.
 • Supporting growth and jobs - an agenda for the modernisation of Europe's higher education systems, COM(2011) 567 final.
 • Szymańska A. (2004), Efektywność wykorzystania zasobów ludzkich jako priorytet Strategii Lizbońskiej [in:] M. Klamut i E. Pancer-Cybulska (red.) Polska w rozszerzonej Unii Europejskiej - uwarunkowania i perspektywy rozwoju, tom 1, red. M. Klamut i E. Pancer-Cybulska, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu Nr 1031, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Tackling early school leaving: A key contribution to the Europe 2020 Agenda, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Brussels, 31.1.2011, COM(2011) 18 final.
 • The Lisbon strategy for growth and employment, Report from the High Level Group chaired by Wim Kok, European Communities 2004.
 • Thieme J. K. (2009), Szkolnictwo wyższe. Wyzwania XXI wieku. Polska, Europa, USA, Difin, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171211595

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.