PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 208 | 414--424
Tytuł artykułu

Reputacja zakładów ubezpieczeń w ocenie klientów indywidualnych i instytucjonalnych

Warianty tytułu
Reputation in the Assessment of Insurance Consumers and Institutional
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na rynku usług finansowych w ostatnich latach zaobserwować można procesy globalizacji, powodujące głębokie przeobrażenia. Deregulacja i liberalizacja zasad działania na rynku zapoczątkowała rozwój konkurencyjnych form działania instytucji finansowych, w tym również zakładów ubezpieczeń. Dla zakładów ubezpieczeń działających w oparciu o zaufanie opinii publicznej, nie powinny być obce takie pojęcia jak reputacja czy wizerunek. W sytuacji zachodzących zmian na rynku, zagęszczania się na nim produktów i usług, rola reputacji jest niezwykle istotna, albowiem jest ona źródłem przewagi konkurencyjnej. Firma ubezpieczeniowa o nieskazitelnej reputacji cieszy się niekwestionowanym uznaniem i stanowi wzór (idealny przykład) do porównywania jej z innymi, poprzez wskazywanie cech społecznie ważnych. Ponadto, firma z uznaną reputacją staje się podmiotem wiarygodnym i zaufanym dla jej interesariuszy: pracowników, klientów, dostawców, inwestorów i wielu innych grup społecznych. W Polsce nadal odczuwalny jest kryzys społecznego zaufania w stosunku do instytucji ubezpieczeniowych, którego przezwyciężenie wymaga konsekwentnych wysiłków w dłuższym okresie oraz wprowadzania wysokich standardów pracy, podnoszących wizerunek całego sektora ubezpieczeniowego. W niniejszym opracowaniu przedstawiono istotę i znaczenie reputacji w działalności majątkowych zakładów ubezpieczeń w ocenie klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Zaprezentowane badania własne mają na celu identyfikację czynników określających reputację zakładów ubezpieczeń, wskazanie znaczenia reputacji w ich działalności oraz ustalenia różnic/podobieństw pomiędzy badanymi grupami: klientami instytucjonalnymi i indywidualnymi. (abstrakt oryginalny)
EN
In the last years globalization processes can be observed in the market for financial services, resulting in deep transformation. Deregulation and liberalization of market rules has started the development of competing forms of financial institutions, including insurance companies. For example, insurance companies operating on the basis of public confidence, should be aware of concepts such as reputation or image. In case of market change, compacting it to the products and services, the role of reputation is extremely important, as it is a source of competitive advantage. The insurance company of impeccable reputation enjoys an undisputed recognition and pattern (perfect example) to compare it with others, by identifying the characteristics socially important. In addition, a company with a reputation becomes the subject of a reliable and trusted for its stakeholders: employees, customers, suppliers, investors, and many other social groups. In Poland, social crisis of confidence is still present in the insurance business. This requires a sustained effort to overcome it in the long run and the introduction of high labor standards, improving the image of the whole insurance sector. This paper presents the nature and importance of reputation in the business of property insurance in the assessment of individual and institutional customers. Presented research aimed at identifying factors that determine the reputation of insurance companies, an indication of the importance of reputation in their business and determine the differences and similarities between two groups: institutional clients and individual. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
414--424
Opis fizyczny
Twórcy
 • Compensa TU S.A. VIG, Oddział w Poznaniu, Filia w Lesznie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Bibliografia
 • Altkorn, J., 2000, Wprowadzenie na rynek nowych produktów, w: Altkorn, J. (red.), Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków.
 • Biedermann, M., Urbaniak, M., 1998, Image - czynnikiem sukcesu firmy, Marketing i Rynek, nr 11.
 • Dąbrowski, T., 2010, Reputacja przedsiębiorstwa. Tworzenie kapitału zaufania, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 • Dietl. J., 1981, Marketing, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Dubisz, S. (red.), 2003, Uniwersalny słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Garbarski, L., Rutkowski, I., Wrzosek, W., 1996, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Inny słownik języka polskiego, 2000, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mendel, T., Pszeniczka, I, 2000, Badanie i ocena wiarygodności partnera gospodarczego, czyli jak zbadać wiarygodność kredytobiorcy, leasingobiorcy, kontrahenta handlowego, Materiały Dydaktyczne nr 110, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Paliwoda-Matiolańska, A., 2009, Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Penc, J., 1998, Rynkowy wizerunek firmy, Marketing Serwis, nr 4.
 • O reputacji, http://www.premiumbrand.pl/spolki_reputacja [dostęp: 06.01.2012].
 • Słownik języka polskiego, 1985, t. 3, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171211857

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.