PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 267
Tytuł artykułu

Myślenie systemowe w zarządzaniu organizacjami

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono genezę myślenia systemowego, zasady systemowe wymiary systemów oraz model systemu społeczno-kulturowego i różne konteksty zastosowań myślenia systemowego. Dokonano systematyzacji metodologii zorientowanych na sposoby osiągania celów. Poruszono problematykę interaktywnego projektowania wywodzącego się z koncepcji R. Ackoffa i miękkiego myślenia systemowego. Zaprezentowano krytyczną heurystykę systemową oraz holistyczne myślenie systemowe.
Rocznik
Strony
267
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Ackoff R.L. (1974), Redesigning the Future. John Wiley & Sons, New York.
 • Ackoff R.L. (1978), The Art of Problem Solving. John Wiley & Sons, New York.
 • Ackoff R.L. (1981), Creating the Corporate Future. John Wiley & Sons, New York.
 • Ackoff R.L. (1982), On the hard headedness and soft heartedness of M.C. Jackson. "Journal of Applied Systems Analysis" 9, 1.
 • Ackoff R.L. (1994), Democratic Corporation. Oxford University Press, New York.
 • Ackoff R.L. (1999a), Ackoff s Best: his Classic Writings on Management. John Wiley & Sons, New York.
 • Ackoff R.L. (1999b), Re-creating the Corporation: A Design of Organizations for the 21s1 Century. Oxford University Press, New York.
 • Ackoff R.L., Emery F. (1972), On Purposeful Systems: An Interdisciplinary Analysis of Individual and Social Behavior as a System of Purposeful Events. Tavistock Publishers, London.
 • Alvesson M., Deetz S. (1996), Critical theory and postmodernist approaches to organizational studies, w: S.R. Clegg, C. Hardy, W.R. Nord (red.), Handbook of Organizational Studies. Sage, London.
 • Argyris C. (1957), Personality and Organization, Harper & Row, New York.
 • Ashby W.R. (1956), An Introduction to Cybernetics. Methuen, London.
 • Barnard C.I. (1938), The Function of the Executive. Harvard University Press, Cambridge MA.
 • von Bertalanffy L. (1968), General System Theory. Penguin Books, Harmondsworth, UK.
 • Bartlett C.A. (1983), Get off the reorganization merry-go-round. Harvard Business Review, March-April.
 • Beer S. (1966), Cybernetyka a zarządzanie. PWN, Warszawa.
 • Beer S. (1972), Brain of the Firm. Penguin Press, Harmondsworth.
 • Beer S. (1975), Platforms of Change. John Wiley & Sons, New York.
 • Beer S. (1979),The Heart of Enterprise. John Wiley & Sons, New York.
 • Bion W.R. (1961), Experiences in Groups, and Other Papers. Tavistock Publications, London.
 • Boulding K.E (1981), Ecodynamics: A New Theory of Societal Evolution. Sage, Bevery Hills.
 • Bratnicki M. (2011), Nieokreśloność i nieciągłość w badaniu przedsiębiorczości organizacyjnej, w: J. Rokita (red.), Nauki o zarządzaniu wobec nieprzewidywalności i złożoności zmian. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice.
 • Brocklesby J. (1997), Becoming multimethodology literature: an assessment of the cognitive difficulties of working across paradigms, w: J. Mingers, A. Gill (red.), Multimethodology: The Theory and Practice of Combining Management Science Methodologies. John Wiley & Sons, Chichester, UK.
 • Burns T., Stalker G.M. (1961), The Management of Innovation. Tavistock, London. Burrell G., Morgan G. (1979), Sociological Paradigms and Organizational Analysis. Heinemann, London.
 • Charan R. (1991), How networks reshape organizations - for results. "Harvard Business Review" 69 (5), September-October.
 • Checkland P.B. (1976), Towards a system-based methodology for real-world problem-solving, w: J. Beishon, G. Peters (red.), Systems Behaviour. Harper & Row, London.
 • Checkland P.B. (1981), Systems Thinking, Systems Practice. John Wiley & Sons, Chichester, UK.
 • Checkland P.B. (1983), OR and the systems movement: Mapping and conflicts. "Journal of the Operational Research Society" 9.
 • Checkland P.B. (1987), The application of systems thinking in real-world problem-situations: The emergence of soft systems methodology, w: M.C. Jackson, P. Keys (red.), New Directions in Management Science. Gower, Aldershot, UK.
 • Checkland P.B., Scholes P. (1990), Soft, Systems Methodology in Action. John Wiley & Sons, Chichester, UK.
 • Checkland P.B., Holwell S. (1998), Information, Systems and Information Systems: John Wiley & Sons, Chichester, UK.
 • Checkland P.B. (1999), Systems Thinking, Systems Practice (New edition, Including a 30-year retrospective). John Wiley & Sons, Chichester, UK.
 • Checkland P.B. (1990), Systemy jako rzeczy i jako idee, w: W. Gasparski. D. Miller (red.), Projektowanie i systemy. T. XII. Ossolineum, Wrocław.
 • Child J. (1984), Organization. Harper & Row, London.
 • Cohen M.D., March J.G., Ohlsen J.P. (1972), A garbage can model of organizational choice. Administrative Science", Vol. 17.
 • Collingridge D. (1980), The Social Control of Technology. St. Martin's Press, New York.
 • Czerska M., Szpitter A. (2010), Koncepcje zarządzania. CH. Beck, Warszawa.
 • Ćwiklicki M., Jabłoński M., Włodarek T. (2010), Samoorganizacja w zarządzaniu projektami metodą Serum. M-Files, Kraków.
 • Dutton J.E. (1988), Understanding Strategic Agenda Building and Its Implications for Managing Change, w: Managing Ambiquity and Change. L.R. Pondy, J.R. Boland, H. Thomas (red.). John Wiley & Sons, Chichester, UK.
 • Dynamika zarządzania organizacjami. Paradygmaty - Metody - Zastosowanie (2007), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Flood R.L. (1995), Solving Problem Solving. John Wiley & Sons, Chichester, UK.
 • Flood R.L., Jackson M.C. (199la), Creative Problem Solving: Total Systems Intervention. John Wiley & Sons, Chichester, UK.
 • Flood R.L., Jackson M.C. (1991b), Critical Systems Thinking: Directed Readings. John Wiley & Sons, Chichester, UK.
 • Forrester J.W. (1961), Industrial Dynamics. Productivity Press, Portland, OR.
 • Forrester J.W. (1968), Principles of Systems. Productivity Press, Portland, OR.
 • Forrester J.W. (1973), World Dynamics. Productivity Press, Cambridge.
 • Fryer P. (2003), Complexity - A case study: Humberside Training and Enterprise Council, w: D. Kernick (red.), Complexity and Health Care Organisation. Radcliffe Medical Press, London.
 • Gharajedaghi J. (1985), Towards a Systems Theory of Organization. Intersystems Publications, Seaside, CA.
 • Gharajedaghi J. (2006), Systems Thinking. Managing Chaos and Complexity: A Platform for Designing Business Architecture. Buterworth-Heinemann, Amsterdam.
 • Gharajedaghi J., Ackoff R.L. (1984), Mechanisms, Organisms and Social Systems. "Strategie Management Journal", Vol. 5.
 • Gharajedaghi J., Ackoff R.L. (1986), A Prologue to National Development Planning. Greenwood Press, Newport, CT.
 • Gibbard G.S., Hartman J.J., Mann R.D. (red.) (1974), Analysis of Groups. Jossey-Bass, San Francisco.
 • Gleick J. (1987), Chaos: Making a New Science. Abacus, London, wyd. polskie: Gleick J. (1996), Chaos. Narodziny nowej nauki. Zysk i S-ka, Poznań.
 • Gościński J. (1968), Elementy cybernetyki w zarządzaniu. PWN, Warszawa.
 • Gościński J. (1971), Projektowanie systemów zarządzania. PWN, Warszawa.
 • Gregory W.J. (1996), Discordant pluralism: A New Strategy for Critical Systems Thinking? "Systems Practice" 9.
 • Greiner L.E., Schein V.E. (1988), Power and organization development. Mobilizing power to implement change. Addison-Wesley, Reading.
 • Grove A.S. (1996), Only Paranoid Survive. Doubleday, New York.
 • Habermas J. (1970), Knowledge and interest, w: D. Emmet, A. Maclntyre (red.), Sociological Theory and Philosophical Analysis, Macmillan, London.
 • Habermas J. (1975), Legitimation Crisis. Beacon Press, Boston.
 • Habermas J. (1984), Reason and the Rationalization of Society. Beacon Press, Boston.
 • Habermas J. (1999), Teoria działania komunikacyjnego. Racjonalność działania a racjonalność społeczna. T. 1. PWN, Warszawa.
 • Hofstede G. (1981), Management control of public and not-for-profit activities. "Accounting Organizations and Society", Vol. 6, No. 3.
 • Jackson M.C. (1982), Verifying Social Systems Theory in Practice: A Critique, w: L. Tróncale (red.), A General Survey of Systems Methodology Society for General Systems Research. Louisville, KY.
 • Jackson M.C. (1985), Social Systems Theory in Practice: The Need for a Critical Approach. "International Journal of General Systems" 10.
 • Jackson M.C. (1991), Systems Methodology for the Management Sciences. Plenum, New York.
 • Jackson M.C. (1993), The System of Systems Methodologies: A Guide to Researches^ "Journal of the Operational Research Society" 44.
 • Jackson M.C. (2000), Systems Approaches to Management. Kluwer/Plenum, New York.
 • Jackson M.C. (2003), Systems Thinking: Creative Holism for Managers. John Wiley & Sons, New York.
 • Jackson M.C, Keys P. (1984), Towards a System of Systems Methodologies. "Journal of the Operational Research Society" 35.
 • Jenkins G.M. (1972), The Systems Approach, w: J. Beishon, G. Peters (red.), Systems Behaviour. Open University Press, London.
 • Jędralska K. (red.) (2007), Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu. Księga jubileuszowa z okazji 50-łecia pracy naukowej dydaktycznej profesora Jerzego Rokity. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice.
 • Kauffman S. (1995), At Home in the Universe. Oxford University Press, New York.
 • Kets de Vries M. (1980), Organizational Paradoxes: Clinical Approaches to Management. Tavistock/Methnen, London, New York.
 • Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D. (2011), Rozwój teorii organizacji. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Krupski R. (2010), Kontekst chaosu w planowaniu strategicznym. "Przegląd Organizacji" 3.
 • Krupski R. (201 Oa), Krawędź chaosu jako stan organizacji, w: J. Rokita (red.), Problemy zarządzania organizacjami w warunkach nieprzewidywalności zmian. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice.
 • Krzakiewicz K. (2010), Kreatywna sieć i nowe zadania menedżerów, w: J. Rokita (red.), Problemy zarządzania organizacjami w warunkach nieprzewidywalności zmian. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice.
 • Krzyżanowski L. (1992), Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu. PWN, Warszawa.
 • Krzyżanowski L. (1999), O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, metafory, modele, filozofia, metodologia, dylematy, trendy. PWN, Warszawa.
 • Laszlo E. (1972), The Systems View of the Word. A Holistic Vision of Our Time. George Braziller, New York.
 • Leeman J.E. (2002), Applying Interactive Planning at DuPont. "Systems Practice and Action Research" 15.
 • Lewin K. (1951), Field Theory in Social Science. Harper & Brother, New York.
 • Lindblom L. (1959), The Science of "Muddling Through". "Public Administration Review" 19, 2.
 • Linstone HA. (1984), Multiple Perspectives for Decision Marking. North-Holland, New York.
 • Łukaszewicz R. (1975), Dynamika systemów zarządzania. PWN, Warszawa.
 • Maani K.E., Cavana R.I. (2000), Systems Thinking and Modelling. Pearson Education, Auckland, New Zealand.
 • Mesjasz C. (2004), Organizacja jako system złożony. Zeszyty Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 652.
 • Midgley G. (1996), Evaluating Services for People with Disabilities: A Critical Systems Perspective. "Evaluation" 2.
 • Miller D. (1990), The Icarus Paradox: How Excellent Organizations Can Bring About Their Own Downfall. Harper Business, New York.
 • Mills T.M. (1964), Group Transformation: An Analysis of a Learning Group. Englewood Cliffs, Prentice Hall, New York.
 • Mingers J.C., Brocklesby J.C. (1996), Multimethodology: Towards a Framework for Mixing Methodology, "Omega" 25.
 • Mingers J.C, Gill A. (red.) (1997), Multimethodology - The Theory and Practice of Combining Management Science Methodologies. John Wiley & Sons, Chichester, UK.
 • Mintzberg H., Theoret A., Rainsinghani P. (1976), The Structure of Unstructured Decision Making Process. "Administrative Science Quarterly" 21.
 • Miser H.J. (1995), Handbook of Systems Analysis: Case. Johon Wiley & Sons, New York.
 • Miser H.J., Quade E.S. (1985), Handbook of Systems Analysis: Overview of Uses, Procedures, Applications and Practice. John Wiley & Sons, New York.
 • Miser H.J., Quade E.S. (1998), Handbook of Systems Analysis: Craft Issues and Procedural Choices. Johon Wiley & Sons, New York.
 • Morgan G. (1997), Obrazy organizacji. PWN, Warszawa.
 • Morgan G. (2001), Wyobraźnia organizacyjna. PWN, Warszawa.
 • Mueller R.K. (1986), Corporate Networking: Building Channels for Information and Influence. The Free Press, New York.
 • Nogalski B., Srednicka J. (2011), Dyfuzja logiki sieci i jej znaczenie w warunkach niepewności i nieciągłości współczesnej gospodarki, w: Rokita J. (red.), Nauki o zarządzaniu wobec nieprzewidywalności i złożoności zmian. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice.
 • Nonaka J. (1991), The Knowledge Creating Company. "Harvard Business Review" 69, November-December.
 • Ouichi W. (1981), Theory Z: How American Business Can Meet the Japanese Challenge. Addison-Wesley, Reading, MA.
 • Pascale R.T. (1990), Managing on the Edge: How Successful Companies Use Conflict to Stay Ahead. Viking Penguin, London.
 • Peters T.J. (1988), Thriving on Chaos. Macmillan, London.
 • Peters T.J., Waterman R.H. (1982), In Search of Excellence. New York.
 • Piekarczyk A., Zimniewicz K. (2010), Myślenie sieciowe w teorii i praktyce. PWE, Warszawa.
 • Prigogine I., Stengers I. (1984), Order out of Chaos: Man's new dialogue with nature. Bantam Books, New York.
 • Quinn J.B. (1980), Strategies for Change: Logical Incrementalism. R.D. Irwin, Homewood.
 • Rapaport A. (1965), Prisoner's Dilemma. University of Michigan Press.
 • Richmond B. (2001), An Introduction to Systems Thinking (ithink software). High Performance Systems, Inc.
 • Rokita J. (2003), Organizacja ucząca się. AE, Katowice.
 • Rokita J. (red.) (2008), Ku nowym paradygmatom nauk o zarządzaniu. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice.
 • Rokita J. (red.) (2009), Zarządzanie w warunkach nieprzewidywalności zmian. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice.
 • Rokita J. (red.) (2010), Problemy zarządzania organizacjami w warunkach nieprzewidywalności zmian. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice.
 • Rokita J. (red.) (2011), Nauki o zarządzaniu wobec nieprzewidywalności i złożoności zmian. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice.
 • Schon D. (1990), Projektowanie, świat i typy, w: W. Gasparski, D. Miller (red.), Projektowanie i systemy. T. XII. Ossolineum, Wrocław.
 • Senge P. (1990), The Fifth Discipline. The Art and Practice of the Learning Organization. Random House, London, wyd. polskie: Senge P. (1998), Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczącej się. Oficyna Wydawnicza, Kraków.
 • Senge P., Kleiner A., Roberts C, Ross R., Smith B. (1994), The Fifth Discipline. Field-book Century Business, London.
 • Senge P., Sterman J.D. (1994), Systems Thinking and Organizational Learning: Acting Locally and Thinking Globally in the Organization of the Future, w: Morecroft J.D.W., Sterman J.D. (red.), Modelling for Learning Organizations Productvity Press. Portland, OR.
 • Simon H.A. (1977), The New Science of Management Decision. Englewood Cliffs, New Jersey, wyd. polskie: Simon H.A. (1982), Podejmowanie decyzji kierowniczych. Nowe Nurty. Wyd. uzupełnione. PWE, Warszawa.
 • Simon H.A. (1982), Model of Bounded Rationality and Other Topics in Economic Theory, MIT Press, Cambridge.
 • Stacey R.D. (1990), Dynamic Strategic Management for the 1990. Kogan Page, London.
 • Stacey R.D. (1991), The Chaos Frontier: Creative Strategic Control for Business. Butterworth-Heinemann, Oxford.
 • Stacey R.D. (1992), Managing Chaos. Kogan Page, London.
 • Stacey R.D. (1993), Strategic Management and Organizational Dynamics. Pitman, London.
 • Stacey R.D. (1996), Complexity and Creativity in Organizations. Berett-Koehler Publishers, San Francisco.
 • Stacey R.D. (2001), Complex Responsive Process in Organizations: Learning and Knowledge Creation. Routledge, London, New York.
 • Stacey R.D. (2005), Experiencing Emergence in Organizations: Local Interaction and the Emergence of Global Pattern. Routledge, London, New York.
 • Stacey R.D., Griffin D. (2005), A Complexity Perspective on Researching Organizations. Taking Experience Seriously. Routledge, London, New York.
 • Stacey R.D., Griffin D. (2005a), Complexity and the Experience of Leading Organizations. Routledge, London, New York.
 • Sterman J. (2000), Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World. McGraw Hill, Homewood, IL.
 • Sułkowski Ł. (2011), Struktura teorii naukowej w zarządzaniu, w: W. Czakon (red.) Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Taleb N. (2006), Ślepy traf. Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Turton R. (1991), Behaviour in a Business Context. Chapman Hall, London.
 • Ulrich W. (1983), Critical Heuristics of Social Planning. Haupt, Berlin.
 • Vickers G. (1970), Freedom in a Rocking Boat. Allen Lane, London.
 • Weick K. (1979), The Social Psychology of Organizing Reading. Addison-Wesley, MA.
 • Wiener N. (1948), Cybernetics. John Wiley & Sons, New York.
 • Wolfram S. (2002), New Kind of Science. Wolfram Media Inc., Canada.
 • Zimniewicz K. (2011), Linearność a holizm w nauce i zarządzaniu, w: J. Rokita (red.), Nauki o zarządzaniu wobec nieprzewidywalności i złożoności zmian. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171211921

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.