PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 111
Tytuł artykułu

Zestawienie zmian w kapitale własnym według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono problematykę identyfikowania kapitału własnego podmiotu gospodarczego, zwłaszcza z punktu widzenia rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Zaprezentowano zestawienie zmian w kapitale własnym, czyli układ i zawartość merytoryczną podstawowego sprawozdania finansowego. Omówiono także międzynarodowe standardy sporządzenia zestawienia zmian w kapitale własnym.
Rocznik
Strony
111
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Adamczyk J.: Zamknięcie roku 2006. "Rachunkowość" 2006.
 • Alfredson K., Leo K., Picker R., Pacter P., Radford J.: Applying International Accounting Standards. Wiley, Australia 2005.
 • Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Tom 1. Red. L. Bednarski, T. Waśniewski. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.
 • Anthony R.N., Hawkins D.F., Merchant K.A.: Accounting. Text & Cases. 11th ed. McGraw-Hill, Irwin 2004.
 • Bednarski L.: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 1994.
 • Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśniewski T, Wersty B.: Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. AE, Wrocław 1993.
 • Brealey R., Myers S.C.: Podstawy finansów przedsiębiorstw. Tom II. PWN, Warszawa 1999.
 • Brigham E.E: Fundamentals of financial management. The Dryden Press, Chicago 1989.
 • Bryłowski A.: Kapitały własne - ewidencja i sprawozdawczość. "Prawo Przedsiębiorcy" 2003, nr 16.
 • Budżetowanie kapitałów. Red. W. Pluta. PWE, Warszawa 2000.
 • Buk H.: Analiza zyskowności zaangażowanych kapitałów w przedsiębiorstwie. "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce" 1995, nr 32.
 • Buk H.: Kształtowanie struktury kapitału przedsiębiorstwa. "Przegląd Organizacji" 1994, nr 6.
 • Buk H.: Nowoczesne zarządzanie finansami. Planowanie i kontrola. C.H. Beck, Warszawa 2006.
 • Condo J.T.: ROI & ROE. Actuarial Resources Corporation. Southeastern Actuaries Conference, USA, 2001. Źródło: www.actuary.com/seac/meeting_program_spring2001.pdf
 • Dębska-Rup A.: Rachunkowość finansowa spółek kapitałowych. Profesjonalna Szkoła Biznesu, Kraków 1999.
 • Dobbins R., Frąckowiak W., Witt S.F.: Praktyczne zarządzanie kapitałami firmy. Paanpol, Poznań 1992.
 • Duliniec A.: Finansowanie przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2007.
 • Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem. Red. W. Szczęsny. C.H. Beck, Warszawa 2003.
 • Gierusz J.: Plan kont z komentarzem. ODDK, Gdańsk 2009.
 • Gierusz J.: Prawo bilansowe 2009 - komentarz do zmian, przepisy wykonawcze. ODDK, Gdańsk 2009.
 • Golat R.: Opodatkowanie obrotu udziałami w spółkach z o.o. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
 • Gos W.: Kapitał zakładowy w spółce z o.o. Wolters Kluwer Polska (serwis Vademecum Głównego Księgowego wersja Platinum nr ABC 73128-73131), Warszawa 2008.
 • Gos W., Honko S., Szczypa P.: ABC sprawozdań finansowych. Jak je czytać, interpretować i analizować. CeDeWu, Warszawa 2010.
 • Helin A.: Sprawozdanie finansowe według MSSF. Zasady sporządzania i prezentacji. BDO, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 • Hendriksen E.A., van Breda M.: Teoria rachunkowości. PWN, Warszawa 2000.
 • Ignatowski R.: Przewodnik po konsolidacji sprawozdań finansowych. Teoria. Zastosowania praktyczne. Regulacje. ODDK, Gdańsk, 2003.
 • Kalwat T: Konsolidacja sprawozdań finansowych metodą pełną. Poradnik praktyczny. Difin, Warszawa 2004.
 • Kidyba A.: Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom I i II. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
 • Kidyba A.: Komentarz do art. 260 kodeksu spółek handlowych (Dz.U. 00.94.1037). W: A. Kidyba: Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom I i II. System Informacji Prawnej Lex Omega.
 • Kirk R.J.: International Financial Reporting Standards in Depth. Vol. 2. Solutions. Elsevier 2005.
 • Kołaczyk Z.: Księgowość zarobkowa. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2008.
 • Krynicki J., Trzemżalski T: Rachunkowość, wdrożenie zmian. ODDK, Gdańsk 2009.
 • Litwińska M.: Kodeks spółek handlowych. C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Machała R.: Zarządzanie finansami i wycena firmy. Unimex, Wrocław 2008.
 • Meritum. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa. Red. E. Walińska. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2009.
 • Messner Z., Pfaff J.: Rachunkowość finansowa. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2009.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. International Accounting Standards Board. Warszawa, 2007.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej - przykładowe skonsolidowane sprawozdanie finansowe MSSF 2009. Pricewaterhou-seCoopers 2010.
 • MSR 1. Prezentacja sprawozdań finansowych. Red. K. Winiarska. Difin, Warszawa 2007.
 • Olchowicz I., Tłaczała A.: Sprawozdawczość Finansowa. Difin, Warszawa 2009.
 • Olchowicz I., Tłaczała A.: Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów. Difin, Warszawa 2009.
 • Orechwa-Maliszewska E., Kopczuk A.: Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw. WSFiZ, Białystok 2003.
 • Ostaszewski J.: Nowoczesne zarządzanie finansami firmy. Interfart, Łódź 2000.
 • Piątek E.: Metody konsolidacji grupy kapitałowej. CeDeWu, Warszawa 2007.
 • Podstawy rachunkowości. Red. S. Sojak, J. Stankiewicz, Dom Organizatora, Toruń 2008.
 • Pokojska A., Standardy międzynarodowe w rachunkowości. "Gazeta Prawna" z 8 marca 2011.
 • Pruchnicka-Grabias I., Szelągowska A.: Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce. CeDeWu, Warszawa 2006.
 • Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF. Red. Z. Messner. PWN, Warszawa 2007.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1274/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 1. Dz.U. UE L 339/5.
 • Rutkowski A.: Zarządzanie finansami. PWE, Warszawa 2003.
 • Siewierska J., Kołosowski M.: Sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR i ustawy o rachunkowości. ODDK, Gdańsk 2010.
 • Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J.: Kodeks spółek handlowych. Tom II. Komentarz do artykułów 151-300. Warszawa 2001.
 • Sołtysiński S., Szumański A., Szwaja J.: Kodeks spółek handlowych. Komentarz. CH. Beck, Warszawa 2009.
 • Sprawozdawczość i analiza finansowa przedsiębiorstwa. Red. H. Buk. AE, Katowice 2005.
 • Stanisławski J.: Wielki słownik angielsko-polski. The Great English-Polish Dictionary A-N. Philip Wilson, Warszawa 1999.
 • Stickney CP, Weil R.L., Schipper K., Francis J.: Financial Accounting. An Introduction to Concepts, Methods, and Uses. Cengage Learning 2010.
 • Świderska G.K.: Kapitał (fundusz) własny. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym. W: Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości. Red. G.K. Świderska, W. Więcław. Difin. Warszawa 2009.
 • Traub E.: Using ROE to analyze stocks. "American Association of Individual Investors Journal", June 2001.
 • Turyna J.: Standardy sprawozdawczości finansowej. Difin, Warszawa 2006.
 • Uchwała SN z 28 września 1995 r. III CZP 124/95, OSNC, 1996, nr 1, poz. 10.
 • Ustawa Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. Dz.U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. Dz.U. 2000 r., nr 54, poz. 654 z późn. zm.
 • Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Dz.U. 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.
 • Vademecum samodzielnego księgowego. Red. W. Gos. Polska Akademia Rachunkowości, Łódź 2005.
 • Walica H.: Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie. Triada, Dąbrowa Górnicza 1999.
 • Walińska E.: Ramy konceptualne Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. W: Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej. Red. E. Walińska. Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.
 • Woytowicz-Neymann M., Kozierkiewicz R., Puławski M.: English-Polish Business Dictionary. PWE, Warszawa 1991.
 • www.gofin.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171211931

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.