PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 249
Tytuł artykułu

Restrukturyzacja przemysłu i przemiany regionalne : wykorzystanie doświadczeń przemysłu węgla kamiennego i wybranych krajów Europy Zachodniej w planowaniu restrukturyzacji w Polsce

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zaprezentowano cele i instrumenty interwencji państwa w politykę przemysłową kraju., rodzaje i metody restrukturyzacji przemysłowej, elementy i metody analizy otoczenia przedsiębiorstwa oraz planowanie procesu restrukturyzacji przemysłu i regionów. Opisano przebieg realizacji restrukturyzacji przemysłu górniczego na Górnym Śląsku w latach 1989-2008. Zaprezentowano charakterystykę geograficzną, administracyjną i gospodarczą Polski. Przedstawiono role państwa, metody i środki osłon socjalnych pracowników objętych restrukturyzacją. Zanalizowano etapy zaawansowania programu restrukturyzacji przemysłu węgla kamiennego w Polsce. Zaprezentowano niektóre przykłady zastosowania rozwiązań zachodnich w procesie rekonwersji regionalnej tkanki gospodarczej Górnego Śląska. Zaproponowano również rozwiązania, które powinny być zastosowane w procesie restrukturyzacji innych branż gospodarki narodowej.
Rocznik
Strony
249
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Actipole. Materiały informacyjne. 1995.
 • AFNOR: Management de projets. Principes et pratique. Afnor, Paris 1994.
 • Annuaire Statistique de la France. Edition 2000, INSEE, Paris.
 • Annuaire Statistique de la France 1963. Paris 1963.
 • Barański M.: Gmina jako lokalny system polityczny. W: Polityczne życie lokalne. Red. Jacek Wódz. Śląsk, Katowice 1994.
 • Bąk K.P.: Chcą do kopalni. "Polska Dziennik Zachodni" (28.03.2008).
 • Bcgg D., Fischer St., Dornbusch R.: Ekonomia. T. 1. PWE, Warszawa 1995.
 • Benio M., Bober J., Hausner J. (red.), Kołdras S., Kudłacz T., Mamica Ł.: Programowanie rozwoju regionalnego. Poradnik dla samorządów województwa. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE, Kraków 1999.
 • Bielsko-Biała miastem przedsiębiorczości. Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego, Bielsko-Biała 2008.
 • Bieniok H. i zespół: Metody sprawnego zarządzania - planowanie, motywowanie, organizowanie, kontrola. Placet, Warszawa 2004.
 • Biuletyn statystyczny województwa śląskiego. Urząd Statystyczny, Katowice 2010.
 • Bombor J., Król A.: Górnictwo na skraju upadku. "Polska Dziennik Zachodni" 2009, nr 142.
 • Bombor J.: Gigant zaciska pasa. "Polska Dziennik Zachodni" 2009, nr 13.
 • Bombor J.: Wydobywcze huśtawki. "Polska Dziennik Zachodni" 2009, nr 142.
 • Borowiecki R.: Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1996.
 • Bowman E.H, SinghH.: Corporate Restructuring: Reconfiguring the Firm. "Strategic Management Journal" 1993, Vol. 14, Special Issue.
 • Boutinet J.-P.: Anthropologie du projet. Puf, Paris 1990.
 • Boyer L.: Le projet d'entreprise. Les éditions d'organisation, Paris 1986.
 • Brandenburg H.: Animacja i rozwijanie przedsięwzięć biznesowych - analiza ryzyka przeinwestowania. W: Nowoczesność przemysłu i usług - przedsiębiorczość i innowacje. Uwarunkowania i czynniki rozwoju. Red. J. Pyka. TNOiK, Katowice 2007.
 • Brandenburg H.: Elaboration de projets de développement dans les collectivités locales, prise en compte des risques et pilotage de ces projets. Institut National Polytechnique de Lorraine, Nancy 1998.
 • Brandenburg H.: Politique industrielle et mutations régionales. Restructuration de l'industrie minière en Pologne - les expériences de la Haute Silésie. Ecole des Mines de Nancy, Centre d'Etudes Supérieures pour le Traitement des Evolutions et Mutations Industrielles, Nancy 2009.
 • Brandenburg H.: Projekt przemysłowy, przedsiębiorstwa, rozwoju lokalnego. Różnice i cechy wspólne. W: Nowoczesność przemysłu i usług w regionie: materiały konferencyjne. Red. J. Pyka. TNOiK, Katowice 1998.
 • Brandenburg H.: Projekty restrukturyzacyjne - planowanie i realizacja. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2010.
 • Brandenburg H.: Projekty rozwoju gospodarczego w samorządach lokalnych. Konferencja Project management. Profesjonalizm. Stowarzyszenie Project Management Polska, Jelenia Góra 2000.
 • Brandenburg H.: Projet de développement local - caractéristique et conduite. Université de Valenciennes et du Hainaut - Cambrais. Cahiers scientifiques de l'Institut de Développement et de la Prospective - Equipe de Recherche Universitaire sur le Développement et l'Industrie. ERUDÌ IDP EA 1384, Valenciennes 2007.
 • Brandenburg H.: Realizacja projektów: produktu, przedsiębiorstwa a projektów lokalnego rozwoju - zbieżności i różnice. W: Współczesne problemy zarządzania organizacjami gospodarczymi. Red. J. Lewandowski. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2005.
 • Brandenburg H. : Restructuration de i 'industrie et Reconversion des Régions Industrielles -facteurs cle de développement régional et local. Les expériences de la Haute Silésie. Université de Valenciennes et du Hainaut - Cambrais. Cahiers scientifiques de l'Institut de Développement et de la Prospective - Equipe de Recherche Universitaire sur le Développement et l'Industrie. ERUDÌ IDP EA 1384, Valenciennes 2005.
 • Brandenburg H.: Restructuration des Régions Industrielles Concepts, méthodes et pratiques. Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nancy, Nancy 2003.
 • Brandenburg H.: Restructuration des Regions Industrielles Concepts, méthodes et pratiques. Les expërienes de la Haunte Silësie dans le domaine de mutation industrielle et le programme de restructuration de l'industrie minière en Pologne pour les années 2007-2015. Deuxième edition, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nancy, Nancy 2007.
 • Brandenburg H.: Restrukturyzacja regionów przemysłowych. Możliwości zastosowania doświadczeń francuskich i hiszpańskich w warunkach polskich. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1998.
 • Brandenburg H.: Rôle des pouvoirs publics dans le processus de mutations des régions industrielles. 5eme journée Franco - Québécoise. LARIME, le CECH et le l'IAE de Valenciennes. Valenciennes 2005.
 • Brandenburg H: Rozwój hipermarketów a kondycja małych rodzinnych firm handlowych w Sosnowcu na przykładzie hipermarketu Auchan. W: Polityka społeczna w życiu społeczno-gospodarczym kraju. Red. A. Rączaszek, W. Koczur. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007.
 • Brandenburg H.: Un bassin polonais - la Haute Silesie. Światowa konferencja "FAprescharbon", Lille 1997.
 • Brandenburg H.: Uwzględnienie ryzyka w projektach lokalnego rozwoju. W: Gospodarka w przestrzeni polskich miast. Red. T. Marszał. Biuletyn KPZK PAN, z. 216. PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2005.
 • Brandenburg H.: Wykorzystanie osłon socjalnych restrukturyzowanego górnictwa węgla kamiennego w Polsce na przykładzie kopalni "X". W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w warunkach globalizacji. Red. J. Lewandowski. Elipsa, Łódź 2000.
 • Brandenburg IŁ: Zarządzanie projektami. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002.
 • Bridier M.-L., Michailof S.: Guide pratique d'analyse de projets. Analyse économique et financière de projets dans les pays en voie de développement. Economica, Paris 1980.
 • Broszkiewicz R.: Podstawy gospodarki miejskiej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1997.
 • CERRM. Dossier de présentation. Longwy 1996.
 • Chambre de Commerce et d'Industrie de Saint-Etienne/Montbrison. informations Economiques" 1995, nr 207.
 • "Charbonnages de France: Le Journal d'entreprise de Charbonnages de France" 2007, No. 187.
 • Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z.: Region i jego rozwój w warunkach globalizacji. CeDeWu, Warszawa 2007.
 • Chvidchenko I., Chevalier J.: Gestion des grands projets. Cépadues, Paris 1991.
 • Davidson Frame J.J.: Zarządzanie projektami w organizacjach, czyli jak sprostać wymaganiom klienta na czas, nie przekraczając budżetu. WIG-Press, Warszawa 2001, s. 2.
 • Dąbrowska M., Wilk J.: Restrukturyzacja majątkowa na przykładzie Rudzkiej Spółki Węglowej S.A. Praca licencjacka. Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli, Chorzów 2002.
 • Dąbrowski Z., Tomidajewicz J., Wojtasiewicz L.: Polityka ekonomiczna i planowanie gospodarki narodowej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1987.
 • Der Kohlebergbau in der Energiewirtschaft der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 2008. Statistik der Kohlewirtschaft e.V., Essen-Köln 2009.
 • Dictionnaire Le micro - Robert. Dictionnares Le Robert, Paris 1991.
 • Doroznik L.: Restrukturyzacja ekonomiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2006.
 • Dowżycki A., Sobolewski H., Tłuchowski W.: Restrukturyzacja, prywatyzacja i wycena przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2004.
 • Drobniak A., Frenkiel W.: Planowanie portfela projektów w skali lokalnej. W: Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym. Red. A. Klasik, F. Kuźnik. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2001.
 • Drobniak A.: Zastosowanie analizy kosztów i korzyści w ocenie projektów publicznych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002.
 • Duchene M. : Economie de l'entreprise minière. Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, Paris 1993.
 • Duda S., Mamcarz H., Pakuła A.: Ekonomia. Morpol, Lublin 1998.
 • Durlikl.: Restrukturyzacja procesów gospodarczych. Reengineering, teoria i praktyka. Placet, Warszawa 1998.
 • Dźwigoł H.: Model restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstwa górnictwa węgla kamiennego. Difin, Warszawa 2007.
 • Ebel J.-C: Analyse des facteurs de développement économique en Haute Silésie. Górnośląska Agencja Rozwoju i Promocji S.A., Katowice 1994.
 • Economic Directory and Guide for Foreign Investors. Promotion and Development Agency for Upper Silesia, Katowice 1994.
 • Egeman M.E.: Restrukturyzacja i kierowanie zatrudnieniem. Poltex, Warszawa 1999.
 • "Ekonomika i Organizacja przedsiębiorstwa" 2002, nr 11.
 • Filip M.: Analiza sytuacji strategicznej miasta na przykładzie Bielska-Białej. Praca magisterska. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2000.
 • Formanek E., Machnik-Słomka J.: Reindustrializacja regionów przemysłowych w świetle uwarunkowań tworzenia i rozwoju parków przemysłowych, technologicznych W: Nowoczesność przemysłu i usług - uwarunkowania regionalne. Red. J. Pyka. TNOiK, PAN Oddz. w Katowicach, AE w Katowicach, Politechnika Śląska, Katowice-Wisła 1999.
 • Fornalczyk A., Choroszczal J., Mikulec J.: Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego - programy, bariery, efektywność, pomoc publiczna. Poltext, Warszawa 2008.
 • Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. Red. W. Frąckowiak. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Gabruscwicz W.: Restrukturyzacja przedsiębiorstw i metody oceny jej efektów. "Przegląd Organizacji" 1999, nr 3.
 • Gacki G.: Restrukturyzacja górnictwa, http://www.polska.pl.
 • Galetti C: Joint venture. De la conception a la réalisation. Les éditions d'organisation, Paris 1991.
 • Garstka M.: Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Podział przez wydzielenie. CeDeWu, Warszawa 2006.
 • Gavaillcs i zespół: Méthodes de management de programme. Teknea, Toulouse--Barcelone-Marseille 1991.
 • Gazon J.: Politique industrielle et industrie. Volume 1. Controverse théoriques, aspects légaux et méthodologie. Edition Ouvertures Economiques. De Boeck Université, Bruxelles 1995.
 • Giard V.: Gestion de projets. Económica, Paris 1991.
 • Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2004.
 • Głuch-Juszkiewicz K: Śląsk się wyludnia. "Śląsk" 2008, nr 1.
 • Goch St. : Eine Region im Kampf mit dem Sirukturwandel. Klartex Verlag, Essen 2002.
 • Gospodarka przestrzenna XII. T. 1. Red. St. Korenik, Z. Przybyła. Stowarzyszenie na rzecz promocji Dolnego Śląska, Wrocław 2009.
 • Gościński J.W.: Cykl życia organizacji. PWE, Warszawa 1989.
 • Gray CF., Larson E.W.: Management de projets. Chenelićre éducation, Montreal 2003.
 • Gray CF., Larson E.W.: Management de projet. Adaptation française de Yves Langevin. Chenelière éducation, Montreal 2003.
 • Grelik M., Wawrzyniak B.: Metodyka usprawnień organizacyjnych. PWE, Warszawa 1982.
 • GrifFin W.R.: Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.: Zarządzanie wartością firmy. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Zarządzanie organizacjami gospodarczymi". Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1998.
 • Gudowski J.: Wybrane zagadnienia transformacji społeczno-ekonomicznej. W: Rozwój w dobie globalizacji. Red. A. Bąkiewicz, U. Żuławska. PWE, Warszawa 2010.
 • Hołuj A., Korecki D.: Uwarunkowania rozwoju regionalnego w Polsce. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Bochnia 2008.
 • IMPIVA: Política de innovation tecnológica de la Comunidad Valenciana. Impiva, Valencia 1995.
 • Iniciativas para el desarrollo profesional, programas de formation 1996. Aidico-Impiva, Valencia 1996.
 • Informacja o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w październiku oraz w okresie styczeń-październik 2008 r. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2008.
 • Informacja o realizacji w 2007 roku zadań określonych w "Strategii działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015" (po badaniu sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów). Warszawa 2008.
 • Ingram M.: Cele i techniki restrukturyzacji przedsiębiorstw. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002.
 • Jabłoński B.: Przedsiębiorczość a restrukturyzacja naprawcza jako proces eliminowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw produkcyjnych. "Górnośląskie Studia Przedsiębiorczości". T. 6. Chorzów 2007.
 • Jakubecki A., Zedler F.: Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Zakamycze, Kraków 2003.
 • Jarczyński J.: Próba oceny procesów prywatyzacji. W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi: (procesy, transformacja, efektywność). Red. J. Lewandowski. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1998.
 • Jewtuchowicz A.: Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
 • Jewtuchowicz A., Pietrzyk I.: Rozwój terytorialny. Teoria a polska rzeczywistość (przykład regionu łódzkiego). W: Zarządzanie rozwojem terytorialnym w kontekście integracji europejskiej. Red. A. Klasik. Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Chorzowie i Instytutu Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw Promotor, Katowice-Chorzów 2003.
 • Jędrychowski S.: Społeczne problemy restrukturyzacji z krajowego punktu widzenia. Materiały konferencyjne "Węgiel polski w Europie". Centrum Energii Unii Europejskiej, Główny Instytut Górnictwa, Katowice 8-10 października 1996.
 • Joly M., Muller J.-L.: De la gestión de projet au management par projet. Afnor, Paris 1994.
 • Kaczmarek J., Krzemińska P., Litwa P., Szymla W.: Procesy zmian w okresie transformacji systemowej. Prywatyzacja, restrukturyzacja, rynek kapitałowy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2005.
 • Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C: Ekonomia. Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność, Gdańsk 1991.
 • Karbownik A.: Ochrona środowiska w górnictwie węgla kamiennego w latach 1990-94. "Wiadomości Górnicze" 1995, nr 6.
 • Kerzner H.: Project Management: a System Approach to Planning, Scheduling and Control. Van Nostrand Reinhod, New York 1989.
 • Kicłczewski S.: Polityka przemysłowa Polski w okresie transformacji systemowej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1997.
 • Kiescwetter FI.: Region und Industrie in Europa 1815-1995. Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2000.
 • Klasik A.: Zarządzanie rozwojem lokalnym. W: Zarządzanie rozwojem gminy w zespołach miejsko-przemysłowych. Materiały konferencyjne. Red. F. Kuźnik. Akademia Ekonomiczna, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Katowice 1996.
 • Kopalnie węgla kamiennego. Rocznik statystyczny 1990. COIG, Katowice 1991.
 • Kopalnie węgla kamiennego. Rocznik statystyczny 1995. Państwowa Agencja Przemysłu Górniczego, Katowice 1996.
 • Korenik S.: Kształtowanie się nowej gospodarki a współczesny region. W: Gospodarka przestrzenna. Red. S. Korenik, Z. Przybyła. Stowarzyszenie na rzecz promocji Dolnego Śląska, Wrocław 2009.
 • Kosicradzki W.: Korzyści z metodyki project management w administracji państwowej. Konferencja Project management. Profesjonalizm. Stowarzyszenie Project Management Polska, Jelenia Góra 2000.
 • Kotler Ph.: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Gebethner i Ska, Warszawa 1994.
 • Kotler Ph.: Marketing. Felberg, Warszawa 1999.
 • Kośmider R., Malik K: Ekonomiczno-ekologiczna efektywność restrukturyzacji. W: Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie. Red. R. Borowiecki. TNOiK, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1998.
 • Krugman P.R., Obstfeld M.: Economie Internationale. De Boeck-Université, Bruxelles 1993.
 • Kuźnik F.: Koncepcje stabilnego rozwoju lokalnego (możliwości aplikacji w regionach restrukturyzacji gospodarczej). W: Gospodarka przestrzenna miast polskich w okresie transformacji. Red. T. Markowski, T. Marszał. KPZK PAN, Warszawa 1998.
 • Kuźnik F.: Wpływ restrukturyzowanych sektorów na konkurencyjność regionów (na przykładzie sektora węglowego). W: Województwo Śląskie - Integracja, konkurencyjność, nowe inicjatywy. Red. A. Klasik. GWSP, Katowice-Chorzów 2001.
 • Kuźnik F.: Wpływ otoczenia lokalnego i regionalnego na restrukturyzację przedsiębiorstwa. W: Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej. Red. H. Dźwigoł. Instytut Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw Promotor, Katowice-Chorzów 2004.
 • Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A.: Restrukturyzacja organizacji i zasobów kadrowych przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2005.
 • Le Duff R., Papillon J-C: Gestión public. Vuibert, Paris 1984.
 • Lepetit Larousse. Grand format, Paris 1997.
 • Lis A.: Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Analiza komparatywna istoty zjawiska restrukturyzacji w ujęciu wybranych koncepcji amerykańskich i polskich. "Przegląd Organizacji" 2003, nr 9.
 • Markowski A., Pawelec R.: Słownik wyrazów obcych i trudnych. Wilga, Warszawa 2001.
 • Majorczyk A.: Ulgi i zwolnienia podatkowe zachętą do podejmowania inwestycji bezpośrednich na przykładzie Tyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W: Diagnoza i perspektywy procesów inwestycyjnych w krajach Europy Środkowej. Red. H. Henzel. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2003.
 • Majorczyk A., Walica H.: Ocena skutkowania stymulantem inwestowania na przykładzie Tyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. Red. W. Karaszewski. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003.
 • Majorczyk A.: Katowicka specjalna strefa ekonomiczna jako instrument polityki regionalnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2010.
 • Malara Z., Plaszczak J.: Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstwa. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2001, nr 4.
 • Mallcy J.: Strukturwandel, Tertiarisierung, Entwicklungspotential und Slruklur-politik. Regionen im Vergleich: Ruhrgebiet, Pittsburgh, Luxemburg, Lille. Eine Veranstaltung der Friedrich-Ebert-Stiftung Bonn in Zusammenarbeit mit der University of Pittsburgh/USA und dem Centre d'Etudes de Popula-tion, de Pauvrete et de Politiques Socio-Economiques Differdan-ges/Luxembourg vom 23 Bis 25 August in Duisburg, Bonn 2001.
 • Manual for the preparation of Industrial Feasibility Studies. United Nations Industrial Dcvelopment Organization, Vienna 1986.
 • Marasek K: Polityka przemysłowa ofensywna państwa - studium przypadku miasta Bielsko-Biała. Praca zaliczeniowa Studium Doktoranckiego Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008.
 • Mączyńska E.: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej. DiG, Warszawa 2001.
 • Memoria Actividades y Económica. Borrador sujeto a aprobatión de la Asamblea. CEEI, Alcoy 1996.
 • Ministerstwo Gospodarki: Informacja o realizacji w 2007 r. zgodnie określonym w "Strategii działania górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015" (po badaniach sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów). Warszawa, Grudzień 2008.
 • Misztal J. : Człowiek w organizacji. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006.
 • Mrówka M.: Uwarunkowania i ocena skutków restrukturyzacji w polskich przedsiębiorstwach na tle doświadczeń wybranych krajów europejskich. Praca doktorska. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2010.
 • Muster R.: Struktura społeczno-demograficzna województwa śląskiego. Ciągłość i zmiana w perspektywie socjologicznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009.
 • Nalepka A.: Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Zarys problematyki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 • Nalepka A.: Zarys problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw. Antykwa, Kraków 1998.
 • Niemczykiewicz B.: Metody analizy mikrootoczenia. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 • Nogalski B., Wójcik-Karpacz A., Karpacz J.: Relacje średnich przedsiębiorstw z podmiotami otoczenia biznesu. W: Nowoczesność przemysłu i usług - konkurencja i kooperacja w strategiach zarządzania organizacjami. Red. J. Pyka. TNOiK, Katowice 2009.
 • Noisette P., Vallerugo F. : Le marketing des villes. Les ćditions d'organisation, Paris 1996.
 • Nowoczesność przemysłu i usług - uwarunkowania regionalne. Materiały konferencyjne. Red. J. Pyka. TNOiK, PAN Oddz. w Katowicach, AE w Katowicach, Politechnika Śląska, Katowice-Wisła 1999.
 • Nowoczesność przemysłu i usług - konkurencja i kooperacja w strategiach zarządzania organizacjami. Red. J. Pyka. OPT, Katowice 2009.
 • Obłój K: Strategia organizacji. PWE, Warszawa 2001.
 • Ogiełło J.: Integracja województwa śląskiego z uwzględnieniem jego subregionów. W: Województwo śląskie - integracja, konkurencyjność, nowe inicjatywy. Red. A. Klasik. Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Katowice-Chorzów 2001.
 • Parysek J.J.: Podstawy gospodarki lokalnej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu A. Mickiewicza, Poznań 1997.
 • Paszcza H., Białas M., Zębala J.: Pomoc państwa dla sektora górnictwa węgla kamiennego w świetle Komunikatu Komisji Europejskiej. Stosowanie Rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002. Polityka energetyczna. Tom 10, 2007, zeszyt specjalny 2. Pełka B.: Restrukturyzacja przedsiębiorstwa przemysłowego. T. 1. Orgmasz, Warszawa 1994.
 • Penc J.: Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa. Zasady działania. Warunki sukcesu. Placet, Warszawa 1999.
 • Penc J.: Sztuka skutecznego zarządzania, kierowanie firmą z myślą o jutrze i procesach integracji z Unią Europejską. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Penc J.: Strategie zarządzania. Placet, Warszawa 1999.
 • Petzina D.: Wirtschaft und Arbeit 1945-1985. W: Ruhrgebiet im Industriezeitalter, T. 1. Schwann im Pathmos Verlag, Düsseldorf 1990.
 • Petzina D: Wirtschaft Und Staat im Jahrzenhnt der Reformen 1965-1975. W: Strukturwandel Und Strukturpolitik in Nodrhein-Westfalen. Aschendorf Verlag, Münster 2004.
 • Polak E.: Małe i średnie przedsiębiorstwa źródłem miejsc pracy w województwie śląskim. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Katowice 2000.
 • Pôle Européen de Développement. Dossier de présentation, 1995.
 • Pomykalski A.: Zarządzanie innowacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Pomykalski A.: Zarządzanie i planowanie marketingowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Przestrzenne zróżnicowanie procesów transformacji społeczno-gospodarczej w regionie łódzkim. Red. A. Jewtuchowicz, A. Suliborski. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
 • Profil de l'économie lorraine en 1994. Materiały informacyjne regionu Lotaryngii. Nancy 1995.
 • Program likwidacji i zagospodarowania kopalń Bytomskiej Spółki Węglowej SA. Raport końcowy dla Banku Światowego. CITEC SA, Katowice 1999.
 • Program restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006 z wykorzystaniem ustaw antykryzysowych i zainicjowaniem prywatyzacji niektórych kopalń. Warszawa 2002.
 • Prussak W., Wyrwicka M.: Zarządzanie projektami. Wydawnictwo Zachodnie Centrum Organizacji, Poznań 1997.
 • RAG Deutsche Steinkohle AG.
 • Regulski J.: Planowanie miast. PWE, Warszawa 1986.
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej. Red. H. Dźwigoł. Instytut Promocji Małych i Średnich przedsiębiorstw Promotor, Katowice-Chorzów 2004.
 • Rhône-Alpes demain. "Reinventons la proximité". Schéma d'aménagement et de développement de Rhône-Alpes. Imprimerie. Chirat, Saint-Just-la-Pandue 1996.
 • Roczne sprawozdanie wyników działalności górnictwa węgla kamiennego. Państwowa Agencja Węgla Kamiennego, Katowice 1997.
 • Rocznik statystyczny Głównego Urzędu Statystycznego. Warszawa 2003.
 • Rosłanowska-Plichcińska K: Metodyka restrukturyzacji. TNOiK, Bydgoszcz 1999.
 • Rozwój w dobie globalizacji. Red. A. Bąkiewicz, U. Żuławska. PWE, Warszawa 2010.
 • Rüsen J., Flender A.: Das Ruhrgebiet im Strukturwandel. W: Ruhrgebiet Oberschlesien. Klartext Verlag, Essen 2004.
 • Rosfanowska-Plichcińska K: Metodyka restrukturyzacji. TNOiK, Bydgoszcz 1999.
 • Skalska-Budzyna D.: Sytuacja ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw a gospodarka zasobami pracy (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw Górnego Śląska). W: Problemy bezrobocia w województwie katowickim. Red. T. Grzesiuk. Habex-Universum, Gliwice 1993.
 • Skowronek C.: Restrukturyzacja przedsiębiorstw i jej wpływ na efektywność gospodarowania. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1997.
 • Slatter S., Lovett D.: Restrukturyzacja firmy: zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych. WIG-Press, Warszawa 2001.
 • Smolski R., Smolski M., Stadtmüller E.H.: Gospodarka globalna. W: Słownik Encyklopedyczny Edukacji Obywatelskiej. Europa, Wrocław 1999.
 • SODIE: Informations de la Direction Generale, Paris 1994.
 • Solarz B.: Zakres, ogólna ocena procesów restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw. "Przegląd Organizacji" 1998, nr 1.
 • Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz nakładach na środki trwale. Raport F-ol/I-01. GUS 2009.
 • Steinkohlebergbau als Miliardengrab. "Die Welt" 27.08.2006.
 • Strategia rozwoju województwa śląskiego na lata 2000-2020. Sejmik Województwa Śląskiego, Katowice 2005.
 • Strategia działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2006.
 • Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015. Projekt wstępnie zaakceptowany przez Radę Ministrów w dniu 27 czerwca 2006 roku.
 • Strategor: Zarządzanie firmą. PWE, Warszawa 1995.
 • Suszyński C: Restrukturyzacja przedsiębiorstw - proces zarządzania zmianami. PWE, Warszawa 1999.
 • Suszyński C: Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2003.
 • Szulce H.: Struktury i strategie w handlu. PWE, Warszawa 1998.
 • Szwcdowski S.: Polityka regionalna w chińskiej socjalistycznej gospodarce rynkowej. W: Społeczna gospodarka rynkowa - aspekty regionalne. Materiały konferencyjne. Red. E. Okoń-Horodyńska. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1997.
 • Swiątek-Barylska I.: Restrukturyzacja prywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych. Próxima, Łódź 1999.
 • Thierry D.: Restructurations et reconversions: concepts et méthodes. l'Harmattan, Paris 1995.
 • Thierry D.: Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Adaptacja pracowników do zmian. Poltext, Warszawa 1995.
 • The standard for Program Management. Project Management Institute, Pennsylvania 2006.
 • Tobor G.: Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych w gminie górniczej Radzionków w latach 1998-2003. W: Nowoczesność przemysłu i usług - teoria i praktyka. Red. J. Pyka. TNOiK, Katowice 2003.
 • Turek M.: Proces dostosowawczy polskiego górnictwa węgla kamiennego do warunków gospodarki rynkowej, http://info.gospodarka.gazeta.pl.
 • Ulfig A.: Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych po byłej KWK Polska. Praca licencjacka Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Chorzowie, Chorzów 2007.
 • Vallet G.: Techniques de planification de projets. Dunot, Paris 1991.
 • Valencia - land of opportunities. Generalität valenciana conselleria d'economia e hisenda, Valencia 1991.
 • Ville de Saint-Ëtienne.: Saint-Etienne La réussite n'est jamais le fruit du hasard. Edition Mairie de Saint-Etienne 1996.
 • Volmerig R.-D.: Hochschulen im Ruhrgebiet. Entwicklung, Funktion, Transfer. W: H. Dürr, J. Gramke: Erneuerung des Ruhrgebietes. Regionales Erbe und Gestaltung für die Zukkunft. Universität Bochum Goegr. Inst, Paderborn 1993.
 • Wielka encyklopedia powszechna. PWN, Warszawa 1964.
 • Wójcik E.: Dwójka ma 50 lat. "Koncern" 2003, nr 8 (32).
 • Wpływ likwidacji kopalń węgla kamiennego na gospodarkę lokalną i regionalną. Red. F. Kuźnik. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2003.
 • Zachraj A.: Ocena realizacji strategii działalności górnictwa węgła kamiennego w Polsce w łatach 2007-2015. Praca zaliczeniowa Studium Doktoranckiego Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
 • Zahlenspiegel Ruhrgebiet. Regionalverband Ruhr, Essen 2006.
 • Zahlenspiegel Ruhrgebiet 2006. Regionalverband Ruhr, Essen 2006.
 • Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych. Red. R. Borowiecki. Difin, Warszawa 2003.
 • Zarządzanie rozwojem terytorialnym w kontekście integracji europejskiej. Red. A. Klasik. Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Chorzowie i Instytutu Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw Promotor, Katowice-Chorzów 2003.
 • Zurawik B.W.: Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 1996.
 • Wpływ likwidacji kopalń węgla kamiennego na gospodarkę lokalną i regionalną. Red. F. Kuźnik. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2003.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Dz.U. 1990, nr 16, poz 94.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym. Dz.U. 1990, nr 16, poz 95.
 • Ustawa z 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji przedsiębiorstw i banków. Dz.U. 1993, nr 18, poz. 82.
 • Ustawa z dnia 5 lutego 1993 r. o przekształceniach własnościowych niektórych przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa. Dz.U. 1993, nr 16, poz. 69.
 • Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych. Dz.U. 1994, nr 119, poz. 567.
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz.U. 1994, nr 1, poz. 2.
 • Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. Dz.U. 2007, nr 42, poz. 274.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Dz.U. 1998, poz. 576.
 • Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych. Dz.U. 1998, nr 162, poz. 1112.
 • Ustawa o związkach zawodowych. Dz.U. 2001, nr 79, poz. 854.
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych. Dz.U. 2002, nr 238, poz. 2020.
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węglowego w latach 2003-2006. Dz.U. 2003, nr 210, poz. 2037.
 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2007, nr 191, poz. 1369.
 • Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów nr 22 z dnia 19 grudnia 1989.
 • Zarządzenie nr 24/Org/93 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 1 marca 1993.
 • Korekta programu rządowego "Reforma górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1998-2002", przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 21 grudnia 1999.
 • Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów dnia 30 grudnia 2008.
 • http://www.gigawat.net.pl/article/articleprint/274/-l/33/
 • http://www.rwe.com/generator.aspx/konzern/verantwortung/daten-und-dialog/publikationen/downloads/property=Data/id=626460
 • http://www.pke.pl
 • http://www.pkwsa.pl
 • http://www.mg.gov.pl
 • http://www.khw.pl
 • http://www.wnp.pl
 • http://www.gzm.org.pl
 • http://www.mg.gov.pl
 • http://www.jasnet.pl/publicystyka/?id_art=707 http://info.gospodarka.gazeta.pl
 • http://www.presseurop.eu/pl/content/article/204911-zaglebie-ruhry-kulturalne-odrodzenie
 • http://www.parp.gov.pl/index/more/13 746
 • http://www.kohlestatistik.de
 • http://www.verivox.de
 • http://www.free.org.pl/Polityka_gospodarcza_Unii_Europejskiej.html
 • http://www.free.org.pl/Wspolna_Polityka_Przemyslowa.html
 • http://www.free.org.pl/Wspolna_Polityka_Konkurencji.html
 • http://www.stat.gov.pl/katow/index_PLK_HTML.htm
 • http://gospodarka.silesia-region.pl/pl/gosp1.php
 • http://www.money.pl/gospodarka/regiony-polski/slaskie/gospodarka
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171211943

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.