PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 2 (11) | 22--36
Tytuł artykułu

Wpływ podatków od pojazdów silnikowych na ograniczenie emisji dwutlenku węgla na przykładzie wybranych państw Unii Europejskiej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Impact of Motor Vehicles Taxes on Reducing Carbon Dioxide Emissions Based on the Experience of the European Union Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pierwszej części artykułu omówiono podstawowe kwestie związane z wykorzystaniem podatków od pojazdów silnikowych jako instrumentów internalizacji kosztów zewnętrznych transportu, zwłaszcza tych, które wynikają z emisji dwutlenku węgla. Zwrócono uwagę, że z punktu widzenia polityki ochrony klimatu najlepszym kryterium różnicowania wysokości podatków od samochodów jest emisja dwutlenku węgla lub zużycie paliwa (bądź też efektywność paliwowa, czyli dystans, jaki samochód może pokonać na danej ilości paliwa). Dalsza część artykułu zawiera analizę podatków od pojazdów silnikowych, funkcjonujących w wybranych krajach Unii Europejskiej. Z przeglądu wynika, że wiele krajów UE stosuje ulgi i zwolnienia podatkowe mające zachęcać kierowców do korzystania z samochodów o niskiej emisji CO2. W Polsce tego typu rozwiązania nie są stosowane. Podejmowane są jednak próby wprowadzenia podatków zróżnicowanych ze względu na emisję dwutlenku węgla. (abstrakt oryginalny)
EN
The first part of the article discusses issues related to using motor vehicle taxes as instruments for internalising external costs of transport, particularly the costs of carbon dioxide emissions. Attention was paid that from the point of view of climate change policy, the vehicle tax rates should be based on carbon dioxide emissions or fuel consumption (or fuel efficiency, i.e. the distance travelled by the vehicle per unit of fuel consumed by it). The second part of the article contains an analysis of taxes imposed on motor vehicles in selected European Union countries. The review shows that many EU countries apply tax reductions and tax exemptions to encourage the use of cars with low CO2 emissions. The Polish tax system does not include such tax provisions. However, some efforts are being made to implement vehicle taxes based on carbon dioxide emissions. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
22--36
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • A Community Strategy to Reduce CO2 Emissions from Passenger Cars and Improve Fuel Economy, Commission of the European Communities, COM(95) 689 final.
 • Ajoneuvovero on muuttunut päästöperusteiseksi, Liikenteen Turvallisuusvirasto Trafi, http://www.ake.fi/AKE/Verotus/Ajoneuvovero/Ympäristöperusteinen+ajoneuvovero.htm, data dostępu: 8.08.2011.
 • Annual European Union Greenhouse Gas Inventory 1990-2009 and Inventory Report 2011, European Environmental Agency, Copenhagen 2011.
 • Bąk P., Ulgi, buspasy i darmowy parking dla aut elektrycznych, "Gazeta Prawna" 26.07.2011.
 • Bastard L., The Impact of Economic Instruments on the Auto Industry and the Consequences of Fragmenting Markets, OECD, Paris 2010.
 • Berechnung der NoVA, Der Große Österreichische Kraftfahrerverband, http://www.oeamtc.at/?id=2500%2C1127263%2C%2C, data dostępu: 22.08.2011.
 • Braathen N., CO2-Based Taxation of Motor Vehicles, [w:] T. Zachariadis (red.), Cars and Carbon: Automobiles and European Climate Policy in a Global Context, Springer, Dordrecht 2011.
 • Brændstofforbrugsafgiftsloven (Lovbekendtgørelse no. 1049 af 2. september 2010 om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler), Skatteministeriet, http://www.skm.dk/tal_statistik/sats-er_og_beloeb/183.html, data dostępu: 22.08.2011.
 • Can Cars Come Clean?: Strategies for Low-Emission Vehicles, OECD, Paris 2004.
 • Commission Plans Legislative Framework to Ensure the EU Meets its Target for Cutting CO2 Emissions from Cars (IP/07/155).
 • Commission Recommendation of 5 February 1999 on the reduction of CO2 emissions from passenger cars, C(1999)107.
 • Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. Taxation of Passengers Cars in the European Union - Options for Action at National and Community Levels, COM(2002) 431 final.
 • Cordes J., Ebel R., Gravelle J. (red.), Encyclopedia of Taxation and Tax Policy, Urban Institute, Washington 2005.
 • Council Directive 91/441/EEC of 26 June 1991 amending Directive 70/220/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to measures to be taken against air pollution by emissions from motor vehicles, OJ L 242, 30.08.1991.
 • Dyrektywa 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe, DzUrz L 187 z 20.07.1999.
 • Dyrektywa 2006/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. zmieniająca dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe, DzUrz L 157 z 9.06.2006.
 • Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej, DzUrz L 283 z 31.10.2003.
 • Efficient Transport Taxes and Charges, OECD, Paris 2000.
 • Evolution du bonus-malus écologique en 2011, Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, http://www.developpement-durable.gouv.fr/Evolution-du-bonus-malus.html, data dostępu: 18.08.2011.
 • Fiscal Measures to Reduce CO2 Emissions from New Passenger Cars, European Commission, Brussels 2002.
 • Fordonsskatt. Ändringar som gäller från och med den 1 januari 2011, Skatteverket, http://www.skatteverket.se/privat/skatter/biltrafik/fordonsskatt.4.18e1b10334ebe8bc80003864.html?posid=1&sv.search.query.allwords=bilskatt, data dostępu: 17.08.2011.
 • Frequently Asked Questions on CO2 Based Vehicle Registration Tax, Office of the Revenue Commissioners, http://www.revenue.ie/en/tax/vrt/faqs-co2.html, data dostępu: 14.08.2011.
 • He H., Bandivadekar A., A Review and Comparative Analysis of Fiscal Policies Associated with New Passenger Vehicle CO2 Emissions, International Council on Clean Transportation, Washington 2011.
 • Incentives for CO2 Emission Reductions in Current Motor Vehicle Taxes, OECD, Paris 2009.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Bardziej racjonalne opodatkowanie energii w UE: wniosek dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie opodatkowania energii energetycznej, KOM(2011) 168, wersja ostateczna.
 • Les immatriculations de voitures particulières neuves, un an après la mise en place du bonus-malus, Commissariat general au développement durable, 2009.
 • Lindhjem H., Skjelvik J., Eriksson A., Fitch T., Hansen L., The Use of Economic Instruments in Nordic Environmental Policy 2006-2009, Nordic Council of Ministers, Copenhagen 2009.
 • Maibach M., Schreyer C., Sutter D., van Essen H.P., Boon B.H., Smokers R., Schroten A., Doll C., Bąk M., Pawlowska B., Handbook on estimation of external costs in the transport sector, CE, Delft 2008.
 • Monitoring the CO2 Emissions from New Passenger Cars in the EU: Summary of Data for 2010, European Environment Agency, 2011.
 • Neuregelung der Kraftfahrzeugsteuer, Bundesministerium der Finanzen, http://www.bundesfi-nanzministerium.de/nn_312/DE/Buergerinnen__und__Buerger/Mobilitaet__und__Reisen/Rund__ums__Auto/Kfz__Steuer/Neuregelung__Kfz__Steuer.html?__nnn=true, data dostępu: 10.08.2011.
 • OECD Economic Surveys: Netherlands 2010, OECD, Paris 2010.
 • OECD Environmental Performance Reviews: Ireland, OECD, Paris 2010.
 • Overview of CO2 Based Motor Vehicle Taxes in the EU, European Automobile Manufacturers' Association, 2011, www.acea.be/images/uploads/files/20110330_CO2_tax_overview.pdf, data dostępu: 12.08.2011.
 • Overview of Purchase and Tax Incentives for Electric Vehicles in the EU, European Automobile Manufacturers' Association, 2011, http://www.acea.be/images/uploads/files/20110330_EV_tax_overview.pdf, data dostępu: 12.08.2011.
 • Parkkinen T., Detailed Information on Environment Related Taxes and Charges in Finland, Ministry of the Environment, Helsinki 2008.
 • Projekt ustawy o podatku ekologicznym od samochodów wraz z projektami aktów wykonawczych, druk sejmowy nr 3839, Warszawa 2005.
 • Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting emission performance standards for new passenger cars as part of the Community's integrated approach to reduce CO2 emissions from light-duty vehicles, COM(2007) 0856 final.
 • Report from the Commission to the European Parliament, the Council, and the European Economic and Social Committee. Progress Report on Implementation of the Community's Integrated Approach to Reduce CO2 Emissions from Light-Duty Vehicles, COM(2010) XXXX.
 • Road Traffic Taxes, Valtiovarainministeriö, http://www.vm.fi/vm/en/10_taxation/06_road_traffic/index.jsp, data dostępu: 8.08.2011.
 • Rogan F., Dennehy E., Daly H., Howley M., Gallachóir B., Impacts of an emission based private car taxation policy - First year ex-post analysis, "Transportation Research Part" 2011, Part A 45.
 • Roy R., The Scope for CO2-Based Differentiation in Motor Vehicle Taxes, OECD, Paris 2009.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011 z dnia 11 maja 2011 r. określające normy emisji dla nowych lekkich samochodów dostawczych w ramach zintegrowanego podejścia Unii na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z lekkich pojazdów dostawczych, DzUrz L 145 z 31.05.2011.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. określające normy emisji dla nowych samochodów osobowych w ramach zintegrowanego podejścia Wspólnoty na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z lekkich pojazdów dostawczych, DzUrz L 140 z 5.06.2009.
 • Skatter i Sverige. Skattestatistisk Årsbok, Skatteverket 2010, http://www.skatteverket.se/blanketterbroschyrer/broschyr/info/152.4.39f16f103821c58f680007237.html, data dostępu: 18.08.2011.
 • Smokers R., Vermeulen R., van Mieghem R., Gense R., Skinner I., Fergusson M., MacKay E., ten Brink P., Fontaras G., Samaras Z., Review and Analysis of the Reduction Potential and Costs of Technological and Other Measures to Reduce CO2-Emissions from Passenger Cars, TNO, Delft 2006.
 • Structures of the Taxation Systems in the European Union, European Communities, Luxemburg 2005.
 • Taxation in Finland 2009, Ministry of Finance, Helsinki 2009.
 • Taxes in Europe database, European Commission, http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/info_docs/tax_inventory/faq_3947_en.htm, data dostępu: 30.05.2012.
 • Taxes in Sweden 2010, Skatteverket 2010, http://www.skatteverket.se/download/18.616b78ca12d1247a4b2800025728/10411.pdf.
 • The Cost of Vehicle Tax for Cars, Motorcycles, Light Goods Vehicles and Trade Licences, http://www.direct.gov.uk/en/Motoring/OwningAVehicle/HowToTaxYourVehicle/DG_10012524, data dostępu: 17.08.2011.
 • The OECD/EEA Database on Instruments Used for Environmental Policy and Natural Resources Management, Organisation for Economic Co-operation and Development, http://www2.oecd.org/ecoinst/queries/index.htm, data dostępu: 17.08.2011.
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, DzU 2010, nr 95, poz. 613, ze zm.
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, DzU 2011, nr 108, poz. 626, ze zm.
 • Wniosek dotyczący Dyrektywy Rady w sprawie podatków związanych z samochodami osobowymi, KOM(2005) 261, wersja ostateczna.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171212031

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.