PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 2 (11) | 11--21
Tytuł artykułu

Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych jako podmiot udzielający pomocy publicznej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The State Fund For Disabled Persons Rehabilitation as an Institution Granting State Aid
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pomoc publiczna może być udzielana przez wiele różnych podmiotów. W Polsce jednym z najważniejszych z nich jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Udziela on w głównej mierze wsparcia - w formie refundacji kosztów - pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne. Pomoc na wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczana jest do horyzontalnych kategorii pomocy publicznej, czyli takich, które powinny być preferowane przy jej przyznawaniu. Artykuł prezentuje wszechstronną analizę wsparcia udzielonego w latach 2005-2009. Przedstawia obraz statystycznego beneficjenta wsparcia oraz wskazuje dalsze kierunki funkcjonowania PFRON jako podmiotu udzielającego pomocy publicznej. (abstrakt oryginalny)
EN
State aid can be granted by many different institutions. In Poland one of the major institutions which grants state aid is The State Fund For Disabled Persons Rehabilitation. It grants mainly support in the form of reimbursement for employers employing disabled persons. The aid for employing disabled persons belongs to horizontal categories of aid, so it should be preferred by its granting. The article presents a comprehensive analysis of the support granted in 2005-2009. The article also presents a statistical picture of the beneficiary's support and identifies future directions of PFRON functioning as a grantor of the state aid. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
11--21
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Nykiel-Mateo A., Pomoc państwa a ogólne środki interwencji w europejskim prawie wspólnotowym, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.
 • Plan działań w zakresie pomocy państwa. Gorzej i lepiej ukierunkowana pomoc państwa: mapa drogowa reformy pomocy państwa na lata 2005-2009 (dokument konsultacyjny), Bruksela 2005, COM(2005) 107 końcowy.
 • Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2009 roku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2010.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), DzUrz Wspólnot Europejskich L 214/2008.
 • Rozporządzenie Komisji 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie nr 70/2001 i rozszerzające jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju, DzUrz UE L63/2004.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach, DzU nr 194, poz. 1983, z późn. zm.
 • [7] Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej, www.pfron.org.pl, data dostępu: 1.07.2011.
 • Sprawozdanie Komisji Tabela wyników w dziedzinie pomocy państw. Sprawozdanie na temat wkładu pomocy państwa w realizację strategii "Europa 2020" - aktualizacja z wiosny 2011 r., http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/2011_spring_pl.pdf, data dostępu: 3.07.2011.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r., t. I, Rada Ministrów, Warszawa 2006.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r., t. I, Rada Ministrów, Warszawa 2007.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r., t. I, Rada Ministrów, Warszawa 2008.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r., t. I, Rada Ministrów, Warszawa 2009.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r., t. I, Rada Ministrów, Warszawa 2010.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1241.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity), DzU 2011, nr 127, poz. 721.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1240.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity), DzU 2005, nr 8, poz. 60.
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców, DzU 2002, nr 155, poz. 1287, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015, DzU 2007, nr 192, poz. 1379, z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171212033

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.