PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 253 Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne | 9--23
Tytuł artykułu

Ekonometryczna identyfikacja ß konwergencji regionów szczebla NUTS-2 państw Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Econometric Identification of ß Convergence in NUTS-2 Level Regions of European Union Member Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest ekonometryczna analiza procesów ß konwergencji warunkowej i absolutnej regionów szczebla NUTS-2 Unii Europejskiej. Analiza przeprowadzona została dla wszystkich regionów łącznie oraz w ramach grup regionów wyodrębnionych ze względu na poziom rozwoju regionalnego. W analizie uwzględniono czynniki wynikające z konstrukcji rozszerzonego modelu Solowa (model Mankiwa-Romera-Weila). Do oceny procesów konwergencji wykorzystane zostały wyniki oszacowań otrzymane na podstawie panelu danych z wykorzystaniem Systemowego Estymatora UMM. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the hereby article is econometric analysis of ß unconditional and conditional convergence processes in NUTS-2 level regions of the European Union member countries. The analysis was conducted for all regions jointly, as well as within the groups of regions distinguished with regard to the level of regional development. The analysis includes factors resulting from the construction of the extended Solow model (Mankiw-Romer-Weil model). The results of estimation obtained on the basis of data panel system GMM estimator were used in order to evaluate convergence processes. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Arellano M., Bond S., [1991], Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equation, The Review of Econometric Studies Ltd., Vol. 58, No. 2 (Apr.), s. 277-297.
 • Arellano M., Bover O., [1995], Another Look at the Instrumental Variables Estimation of Error- components Models, Journal of Econometrics, vol. 68, s. 29-51.
 • Baltagi B. H., [2005], Econometric Analysis of Panel Data, Third edition, John Wiley & Sons, Ltd.
 • Barro R. J., Sala-i-Martin X., [1992], Convergence, Journal of Political Economy, 100(2), s. 223-251.
 • Baumol W.J., [1986], Productivity Growth, Convergence and Welfare, American Economic Review, 76, s. 1072-1085.
 • Blundell R., Bond S., [1998], Initial Conditions and Moment Restriction in Dynamic Panel Data Models, Journal of Econometrics, 87/1998, s. 115-143.
 • Bond S., Hoeffler A., Temple J., [2001], GMM estimation of empirical growth models, Economics Group, Nuffield College, University of Oxford, Economics Papers Nr 2001-W21.
 • Ciołek D., [2003], Badanie konwergencji krajów Europy Srodkowo-Wschodniej z wykorzystaniem danych panelowych, Dynamiczne Modele Ekonometryczne, VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 9-11 września 2003 r.
 • Ciołek D., [2004], Szacowanie regresji wzrostu i konwergencji na podstawie danych panelowych, [w:] Welfe A. (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych, Czwarte Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, SGH, Warszawa, s. 11-32.
 • Czarny B., [2000], Wzrost gospodarczy, Bank i Kredyt, listopad 2000, s. 34-48.
 • De Long J.B., [1988], Productivity Growth, Convergence, and Welfare: Comment, American Economic Review, 78, s. 1138-1154.
 • Friedman M., [1992], Do old fallacies ever die?, Journal of Economic Literature, 30 (Dec.), 212932, [za:] Lee K., Pesaran M.H., Smith R., [1997], Growth and Convergence in a Multi- Country Empirical Stochastic Solow Model, Journal of Applied Econometrics, vol. 12, No. 12 No. 4 (Jul.-Aug.), s. 357-392.
 • Gorzelak G, [2009], Fakty i mity rozwoju regionalnego, Studia Lokalne i Regionalne, 2(36)/2009.
 • Islam N., [1995], The Quarterly Journal of Econometrics, vol. 110, No 4 (Nov.), s. 1127-1170.
 • Kliber P., [2007], Ekonometryczna analiza konwergencji regionów Polski metodami panelowymi, Studia Regionalne i Lokalne Nr 1(27)/2007, s. 74-87.
 • Kluth K., [2007], Konwergencja gospodarcza w zakresie kryteriów Traktatu z Maastricht - analiza ekonometryczna, Dynamiczne Modele Ekonometryczne, X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2007 r. w Toruniu, Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 • Mankiw N., Romer D., Weil D., [1992], A Contribution to the Empirics of Economic Growth, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 107, No. 2 (May), s. 407-437.
 • Nowak W., [2006], Koncepcje konwergencji w teorii wzrostu gospodarczego, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Problemy globalizacji i regionalizacji, cz. I, Zeszyt 8 Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii, Rzeszów, s. 253.
 • OECD Science, [2009], Technology and Industry Outlook 2008, OECD, www.oecd.org.
 • Próchniak M., Witkowski B., [2006], Modelowania realnej konwergencji w skali międzynarodowej, Gospodarka narodowa, nr 10 (182), Październik, s. 1-32.
 • Rodrigues-Pose A. i Fratesi U., [2004], Między rozwojem regionalnym a polityką społeczną: oddziaływanie europejskich funduszy strukturalnych a regionach celu 1, Studia Regionalne i Lokalne nr 3(17)/2004, s. 5-31.
 • Romer P.M., [1990], Endogenous technological change, Journal of Political Economy no 5, s. 71102.
 • Romer P.M., [1986], Increasing returns and long-run growth, Journal of Political Economy, (Oct.), s. 1002-1037.
 • Roodman D., [2008], A Note on the Theme of Too Many Instruments, Center for Global Development, Working Paper Number 125, (May) (www.cgdev.org).
 • Solow R. , [1956], A Contribution to the Theory of the Economic Growth, Quarterly Journal of the Economics 70, s. 65-94.
 • Strahl D. (red.), [1998], Taksonomia struktur w badaniach regionalnych, Wyd. AE, Wrocław, s. 29.
 • Swan T., [1956], Economic Growth and Capital Accumulation, Economic Record 32, s. 334-361.
 • Tokarski T., [2005], Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności pracy, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce, PTE, Warszawa.
 • Welfe W. (red.), [2001], Ekonometryczny model wzrostu gospodarczego, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Windmeijer F., [2005], A finite sample correction for the variance of linear efficient two-step GMM estimators, Journal of Econometrics 2005/126, s. 25-51.
 • Wooldridge J.M., [2002], Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, Massachusetts Institute of Technology.
 • Wójcik P., [2008], Dywergencja czy konwergencja: dynamika rozwoju polskich regionów, Studnia Lokalne i Regionalne, 2(32)/2008, s. 41-60.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
DOI
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171212039

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.