PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 2 (11) | 57--72
Tytuł artykułu

Współczesne kierunki międzynarodowych przepływów kapitału na rynki atrakcyjne inwestycyjnie jako skutek regulacji ładu korporacyjnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
International Capital Flows in Modern Economy as a Result of Corporate Governance Regulations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Globalizacja, dzięki zdobyczom technologicznym i informatycznym, umożliwia śledzenie notowań akcji spółek z całego świata oraz ich kontaktów z otoczeniem. Pozwala więc uczestnikom rynku na dokonywanie wyboru i kontrolowanie stanu portfela akcji zgodnie z założoną strategią inwestycyjną. Intensyfikacja przepływów kapitałowych na rynkach międzynarodowych powoduje gwałtowny wzrost znaczenia rynków finansowych oraz instytucji zapewniających sprawny obrót i wycenę kapitału. W dobie globalizacji gospodarek narodowych, kiedy kapitał nie ma praktycznie żadnych ograniczeń w przepływie pomiędzy rynkami, dostępność informacji jest czynnikiem podstawowym i decydującym o wyborze pojedynczego inwestora. Czynnikiem decyzyjnym inwestorów są zasady ładu korporacyjnego, który warunkuje atrakcyjność inwestycyjną podmiotów i rynków kapitałowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Globalization, thanks to technological and information achievements, gives an opportunity to seek an investment goals and Stock Exchange companies results from all over the world. Therefore it also gives a chance for market participants to make a choice and take control of portfolio investments in accordance with the established investment strategy. The intensification of capital flows on the international markets causes rapid growth of significance of financial markets and institutions which make the selling mechanism function efficiently. In times of national economies globalization, when the capital does not have any obstacles to flow among markets, the accessibility of information is a basic and decisive factor for choosing an individual investor. The deciding factor of investors are the principles of corporate governance which conditions the investment attractiveness of subjects and all capital markets. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
57--72
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Alfaro L., Capital Flows in a Globalized World: The Role of Policies and Institutions, Harvard Business School, Harvard 2006.
 • Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
 • Drelich-Skulska B. (red.), Azja-Pacyfik. Obraz gospodarczy regionu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • Drelich-Skulska B. (red.), Procesy integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • Furtek M., Jurcewicz W., Corporate governance - ład korporacyjny w spółkach akcyjnych, "Przegląd Prawa Handlowego" 2002, nr 6.
 • Jaworski T., Wartość wewnętrzna akcji a jej cena na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1999.
 • Jeżak J., Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Kotyński J., Globalizacja finansowa a wzrost gospodarczy nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, [w:] W. Małecki, Globalizacja rynków finansowych - implikacje dla Polski, Vizja Press&IT, Warszawa 2007.
 • Małecki W., Globalizacja rynków finansowych a polityka kursu walutowego w Polsce, [w:] W. Małecki (red.), Globalizacja rynków finansowych - implikacje dla Polski, Vizja Press&IT, Warszawa 2007.
 • Michalski R., Finanse międzynarodowe. Przewodnik programowy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, Warszawa 2004.
 • Miklaszewski S. (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005.
 • Reilly F.K., Brown K.C., Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 • Rocznik Strategiczny 2010, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011.
 • Rymarczyk J. (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
 • Sławiński A., Banki centralne a globalizacja, [w:] W. Małecki, Globalizacja rynków finansowych - implikacje dla Polski, Wydawnictwo Vizja Press&IT, Warszawa 2007.
 • Zorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych w gospodarce światowej, PWN, Warszawa 1998.
 • Dreaming With BRICs: The Path to 2050, "Global Economic Paper" no 99, Goldman Sachs Economic Research, 1.10.2003.
 • O układzie sił w gospodarce światowej, [w:] Rocznik Strategiczny 2006/2007, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007.
 • Powrót na Jedwabny Szlak, "Newsweek" 2008, nr 23.
 • Zasady nadzoru korporacyjnego OECD, Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171212045

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.