PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 253 Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne | 55--70
Tytuł artykułu

Analiza przestrzenna innowacyjności polskich regionów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Spatial Analysis of the Innovation of Polish Regions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Innowacyjność, do promowania i wdrażania której przywiązuje się w Unii Europejskiej coraz większą wagę, jest czynnikiem silnie wpływającym na rozwój przedsiębiorstw, regionów i całych gospodarek, stanowiącym źródło ich przewagi konkurencyjnej. Jest ona rozumiana jako zdolność do poszukiwania i wykorzystywania nowych rozwiązań w sferze wdrażania nowoczesnych technologii oraz produkcji nowych wyrobów, jak również w zakresie stosowania nowych rozwiązań organizacyjnych czy nowych technik marketingowych. Poziom innowacyjności regionu jest pochodną innowacyjności jego mieszkańców oraz przedsiębiorstw tam funkcjonujących. Sam region stanowi bazę mogącą stwarzać dogodne warunki do rozwoju innowacyjności. Celem artykułu jest ocena przestrzennego zróżnicowania innowacyjności polskich regionów. Zostaną one sklasyfikowane i pogrupowane pod względem prezentowanego przez nie poziomu innowacyjności. W badaniu wykorzystane zostaną metody taksonomiczne oraz metody analizy wielokryterialnej. (abstrakt oryginalny)
EN
Innovation, to promotion and implementation of which more and more importance is attached in the European Union, is a factor which strongly affects the development of companies, regions and whole economies and constitutes the source of their competitive advantage. It means the capability to search and implement modern technologies and new products, but it may also concern new organizational solutions and marketing techniques. The level of regions' innovation depends on its inhabitants and on the companies operating there. Region itself is a base that can create favourable conditions for the development of innovations. The aim of the paper is to analyse the spatial differentiation of innovation of Polish regions. The regions will be classified and grouped into homogenous subsets upon the level of their innovation. In the research taxonomic and multi- criteria analysis methods will be applied. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Bank danych regionalnych: www.stat.gov.pl
 • Brans J.P., Ph. Vincke, [1985], A Preference Ranking Organization Method: The PROMETHEE Method for Multiple Criteria Decision-Making, "Management Science", 31.
 • Brans J.P., Ph. Vincke, B. Mareschal, [1986], How to select and how to rank projects: The PROMETHEE method, "European Journal of Operational Research", 24.
 • Dziemianowicz W., [2004], Czy regionalne strategie innowacji wpłyną na wzrost konkurencyjności regionów?, Zeszyty Innowacyjne 2, Innowacyjność polskiej gospodarki, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
 • Górecka D., [2009], Wielokryterialne wspomaganie wyboru projektów europejskich, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 • Grabiński T., S. Wydymus, A. Zeliaś, [1989], Metody prognozowania rozwoju społeczno- gospodarczego, PWE, Warszawa.
 • Guzik R., [2004], Przestrzenne zróżnicowanie potencjału innowacyjnego w Polsce, Zeszyty Innowacyjne 2, Innowacyjność polskiej gospodarki, Centrum Analiz Społeczno- Ekonomicznych, Warszawa.
 • Konarzewska-Gubała E., [1991], Wspomaganie decyzji wielokryterialnych: system BIPOLAR, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wrocławiu, nr 551, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kukuła K., [2000], Metoda unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Podolec B., K. Zając, [1978], Ekonometryczne metody ustalania rejonów konsumpcji, PWE, Warszawa.
 • Rocznik statystyczny województw 2009. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Saaty T.L., [2005], The Analytic Hierarchy and Analytic Network Process for the Measurement of Intangible Criteria and for Decision Making, [w:] J. Figueira, S. Greco, M. Ehrgott (red.), Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys, Springer, New York.
 • Saaty T.L., [1980], The Analytic Hierarchy Process, McGraw-Hill, New York.
 • Stawasz E., [1997], Przegląd podstawowych pojęć: innowacje, transfer technologii, krajowy i regionalny system innowacji, polityka innowacyjna, [w:] R. Zembaczyński (red.), Instrumenty transferu technologii i pobudzania innowacji. Wybór ekspertyz, Warszawa.
 • Trzaskalik T. (red.), [2006], Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym, PWE, Warszawa.
 • Wojnicka E., [2004], System innowacyjny Polski z perspektywy przedsiębiorstw, Instytut Badań na Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Zeliaś A. (red.), [2000], Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
DOI
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171212051

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.