PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 253 Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne | 71--84
Tytuł artykułu

Motywy podejmowania szkoleń przez bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Motives to Take the Training by the Unemployed in West Pomerania
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Badania przeprowadzone w pracy dotyczyły określenia hierarchii motywów, jakimi kierowali się bezrobotni podejmując szkolenie. Okazuje się, iż najważniejszym motywem było zwiększenie szans na zatrudnienie oraz poszerzenie kwalifikacji. Jednak szczegółowa analiza wyników wskazała na pewne różnice w podejściu bezrobotnych do szkoleń w zależności od regionu, płci, wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania i czasu pozostawania bezrobotnym. Część zaobserwowanych różnic jest statystycznie istotna. Wymiernym efektem szkoleń powinno być znalezienie pracy przez bezrobotnego. Wśród badanych bezrobotnych odbywających szkolenia pracę znalazło poniżej 40%. Warto jednak zauważyć, iż z tych którzy ją znaleźli zdecydowana większość podjęła zatrudnienie w zawodzie związanym z tematyką szkolenia. Pozwala to na uznanie, iż szkolenia efektywnie przyczyniają się do zwalczania bezrobocia. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of study was determined the hierarchy of motives which guided the unemployed to take training. It turns out that the main motive was to enhance the employability skills and widening. However, detailed analysis of the results pointed to some differences in approach to training the unemployed, depending on region, gender, age, education, place of residence and time spent unemployed. Part of the observed differences are statistically significant. Measurable effect of training should be to find work for unemployed. Among the unemployed respondents were undergoing training to work less than 40%. It should be noted, however, that those who have found the vast majority of jobs in the profession has connected with the subject of training. This allows to recognize that the training effectively contribute to the fight against unemployment. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Koszalińska
 • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
 • Becker G.S., Becker G.N., [2006], Ekonomia życia, Helion, Gliwice.
 • Boni M. (red.), [2009], Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 • Bracha C., [1996], Teoretyczne podstawy metody reprezentacyjnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dobosz M., [2004], Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa.
 • Edvinsson L., Malone M.S., [2001], Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa.
 • Główny Urząd Statystyczny, [2010], Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2009 r., Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa.
 • Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Demograficznych, [2009], Prognoza ludności na lata 2008-2035, Warszawa.
 • Klonowska-Matynia M., Lisowska A., [2008], Rola kształcenia kapitału ludzkiego wobec potrzeb rynku pracy w obszarze MSP w Polsce, [w:] Noga M., Stawicka M. (red.), Co decyduje o konkurencyjności polskiej gospodarki?, CeDeWu, Warszawa.
 • Kok W, [2004], Facing the challenge. The Lisbon strategy for growth and employment, Report from the High Level Group, European Communities, Belgia
 • Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych, [2005], Zatrudnienie w Polsce w 2005 r., Warszawa.
 • OECD Centre of Educational Research and Innovation, [2000], Knowledge Management in the Learning Society. Educations and Skills. Paryż
 • Raport Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, [2008], Stan kapitału ludzkiego
 • Strategia Lizbońska Droga do sukcesu zjednoczonej Europy, Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, [za:] www.strategializbonska.pl
 • United Nations Development Programme, [2007], Edukacja dla pracy. Raport o rozwoju społecznym Polska 2007, Warszawa.
 • www.epp.eurostat.ec.europa.eu
 • www.mpips.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
DOI
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171212053

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.