PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 253 Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne | 85--98
Tytuł artykułu

Główne determinanty migracji stałych w Polsce w latach 2003 - 2008

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Main Determinants of Permanent Migrations in Poland During the Period of 2003-2008
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto próbę wyodrębnienia podstawowych determinant migracji stałych w Polsce w latach 2003 - 2008. W tym celu zastosowano analizę regresji wielu zmiennych. Na podstawie danych o charakterze panelowym zbudowano modele z ustalonymi efektami (fixed effects models). Wśród zmiennych charakteryzujących migracje w gminach uwzględniono: współczynnik napływu, współczynnik odpływu oraz współczynnik napływu z miast. W zbiorze potencjalnych czynników kształtujących migracje znalazły się zmienne charakteryzujące poziom lokalnej przedsiębiorczości, sytuację na lokalnym rynku pracy, zamożność gminy oraz zasoby mieszkaniowe. Na podstawie przeprowadzonej analizy ekonometrycznej wykazano, że główną determinantą migracji stałych, wśród których dominowały zmiany miejsca zamieszkania w obrębie tego samego województwa, było dążenie do poprawy warunków mieszkaniowych. Istotną rolę odgrywały również zamożność gminy i poziom bezrobocia, przy czym poziom bezrobocia okazał się czynnikiem wpływającym negatywnie na mobilność ludności, stanowiąc przeszkodę zarówno dla napływów jak i dla odpływów migracyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The present article covers an attempt to identify the basic determinants for permanent migrations in Poland in the period of 2003 - 2008. For this purpose, a multi-variable regression analysis was applied. On the basis of data of a panel nature, fixed effects models were constructed. The following were taken into account among those variables which characterize migrations in communes: the inflow index, the outflow index and the index of inflow from towns. The set of potential factors of migrations included those variables which characterize the level of local enterprise, the situation on the local labor market, the affluence of the commune and housing resources. It was demonstrated on the basis of an econometric analysis that attempts to improve one's housing conditions constituted the main determinant of permanent migrations, which were dominated by the cases of the change of the place of residence within the same province. The affluence of the commune and the unemployment rate also constituted very important factors, while the unemployment rate proved to be a factor having a negative impact on the mobility of population, which inhibited both migration inflows and outflows. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
 • Aczel A. D., [2000], Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Baranowska A., Bober M., Bukowski M., [2007], Mobilność przestrzenna w: Produktywność dla pracy. Zatrudnienie w Polsce 2006, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
 • Dziewoński K., [1989], Migracje ludności w Polsce. Zmiany strukturalne w latach 1975 - 1985, Przegląd Geograficzny, t. LXI, z.3, Warszawa.
 • Gawrońska-Nowak B., Kaczorowski B., Młotkiewicz M., [2000], Migracje międzyregionalne i wewnątrzregionalne a sytuacja na regionalnych rynkach pracy, w: Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i bezrobocie w Polsce, ujęcie teoretyczne i praktyczne. Materiały z konferencji, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Golinowska S., Marek E., Rajkiewicz A., [1998], Procesy migracyjne w Polsce w latach 1990 - 1995, [w:] Golinowska S. (red.), Rozwój ekonomiczny regionów. Rynek pracy. Procesy migracyjne (Polska, Czechy, Niemcy), Raport IPiSS, Zeszyt nr 16, Warszawa.
 • Golinowska S., [1998], Zróżnicowanie regionalne a procesy migracyjne, [w:] S. Golinowska (red.), Rozwój ekonomiczny regionów. Rynek pracy. Procesy migracyjne (Polska, Czechy, Niemcy), Raport IPiSS, Zeszyt nr 16, Warszawa.
 • Gruszczyński M., Kuszewski T., Podgórska M., [2009], Ekonometria i badania operacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Holzer J. Z., [1999], Demografia, PWE, Warszawa.
 • Kałuża D., [2007], Migracje wewnętrzne w Polsce a rozwój społeczno-ekonomiczny województw, [w:] Sobczak I. (red.), Czynnik demograficzne w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski: przeszłość - teraźniejszość - przyszłość, Polskie Towarzystwo Demograficzne, Wydział Zarządzania Uniwersytet Gdańskiego, Gdańsk.
 • Kufel T., [2004], Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kociszewski J., [2006], Mobilność siły roboczej Polsce w procesie transformacji w układzie przestrzennym [w:] Woźniak M. G., (red.), Problemy globalizacji i regionalizacji, Cz.1, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 • Kryńska E., [2000], Metody stymulacji mobilności zasobów pracy, [w:] Mobilność zasobów pracy, Warszawa.
 • Kwiatkowski E, Kucharki L, Tokarski T, [2005], Determinanty migracji międzywojewódzkich w Polsce, [w:] Kopycińska D., (red.), Konkurencyjność rynku pracy i jego podmiotów, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Maddala G. S., [2008], Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Migracje długookresowe ludności w latach 1989 - 2002 na podstawie Ankiety Migracyjnej 2002, [2004], GUS, Warszawa.
 • Parysek J. J., [2008], Aglomeracje w Polsce oraz problemy ich funkcjonowania i rozwoju, [w:] Parysek J. J., Tölle A., Wybrane problemy rozwoju i rewitalizacji miast: aspekty poznawcze i praktyczne, Biuletyn Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzenne, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna nr 5, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
 • Potrykowska A., [2001], Migracje wewnętrzne i zagraniczne, [w:] Ochocki A. (red.), Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2000 - 2001, Rządowa Rada Ludnościowa, RCSS, Warszawa.
 • Raczyk A., Dobrowolska-Kaniewska H., [2006], Economic activity and migration at the local scale, Bulletin of Geography, socio-economic series, no. 5/2006, Nicolaus Copernicus University, Toruń, www.zzp.geogr.uni.wroc.pl.
 • Sasin M., [2008], Natężenie bezrobocia a procesy migracyjne w województwie zachodniopomorskim w latach 1995 - 2005, [w:] Roeske-Słomka I., (red.), Prace statystyczne i demograficzne, Zeszyty Naukowe 110, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Strzelecki Z., [1989], Cykl życia rodziny a migracje, SGPiS, Monografie i Opracowania, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
DOI
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171212055

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.