PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 1158 Standaryzacja rachunkowości i rewizji finansowej | 29--42
Tytuł artykułu

Należność zawodowa biegłego rewidenta w kontekście nadzoru korporacyjnego na tle regulacji krajowych i europejskich

Warianty tytułu
The Independence of Auditor in the Context of Corporate Governance against the Background of Polish and European Regulations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie znaczenia niezależności biegłego rewidenta w trakcie badania sprawozdania finansowego na tle uregulowań krajowych i europejskich oraz przedstawienie roli sprawozdawczości finansowej w zapewnieniu skutecznej realizacji funkcji kontroli właścicielskiej, osadzonej w systemie nadzoru korporacyjnego. (fragment tekstu)
EN
Financial scandals, which had taken place at the turn of the XX/XXI century and had been connected with the falsification of accounts, caused the significant fall of the confidence of investors in capital markets all over the world and reduction of credibility of the auditor's profession. These all contributed to the discussion on necessity of the shaping the ethical attitudes, reinforcement of the supervision the accountancy and auditing, reforming the financial reporting standards and propagating the best practices of corporate governance. The aim of this paper is to present the issues connected with the role, which plays the independence of auditor in endorsing the accountanting statement. The paper also shows the relationship between the quality of the audit and quality of the corporate governance. The article presents regulations of the Polish Accounting Act and just reformed VIII Directive of the EU, which concern the issue of the independence of auditor, and the postulates of the domestic Codes of Best Practices in this scope. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Bibliografia
 • Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005, Komitet Dobrych Praktyk, Forum - Corporate Governance, Warszawa, październik 2004, www.pfcg.org.pl.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie ustawowego badania rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz zmian dyrektyw 78/660/EWG i 83/349/EWG, "Rachunkowość" 2005, nr 11 (dodatek "Audytor" nr 4).
 • Jerzemowska M., Zasady nadzoru właścicielskiego, "Rachunkowość" 2000, nr 7.
 • Jeżak J., Nadzór korporacyjny - kodeksy dobrych praktyk, "Przegląd Organizacji" 2002, nr 5.
 • Kleiner B., Reforma VIII Dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie ustawowego badania sprawozdań finansowych - nie publikowane materiały z konferencji, 20.10.2005 r., AE, Wrocław.
 • Kodeks etyki zawodowej biegłych rewidentów, stanowiący załącznik do uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 30 czerwca 2002 r., www.kibr.org.pl.
 • Kodeks etyki zawodowych księgowych IFAC, www.kibr.org.pl.
 • Kodeks nadzoru korporacyjnego, Gdańsk, IBnGR, Polskie Forum Corporate Governance 2002, www.pfcg.org.pl.
 • Komunikat Komisji skierowany do Rady i Parlamentu Europejskiego z dn. 21.05.2003, www.kibr.org.pl.
 • Lis K.A., Sterniczek H., Nadzór korporacyjny. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Marcinkowska M., Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004a.
 • Marcinkowska M., Rola komisji ds. audytu we wspieraniu efektywnego nadzoru korporacyjnego, [w:] Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, red. S. Rudolf, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2004b.
 • Niezależność biegłych rewidentów w UE: zbiór podstawowych zasad, Rekomendacje Komisji Wspólnot Europejskich z dn. 16.05.2002, www.kibr.org.pl.
 • Rojek P., Kadencja pełna wyzwań, "Rachunkowość" 2002, nr 5 (dodatek "Audytor." nr 2).
 • Rojek P., Wyzwania stojące przed biegłymi rewidentami, "Rachunkowość" 2003, nr 11 (dodatek "Audytor" nr 4).
 • Sieczyk M., Kluziński J., Zasady ładu korporacyjnego na polskim rynku kapitałowym, [w:] J.L. Colley, J.L. Doyle, G.W. Logan, W. Stettinius, Ład korporacyjny, K.E. LIBER, Warszawa 2005.
 • Smejda A., V doroczna Konferencja Auditingu, "Rachunkowość" 2004 nr 11 (dodatek "Audytor" nr 4).
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, DzU nr 02.76.694 z późn. zm.
 • Wąsowski W., Fałszowanie sprawozdań finansowych, Warszawa 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171212069

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.