PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 1158 Standaryzacja rachunkowości i rewizji finansowej | 60--71
Tytuł artykułu

Specyfika branży a wycena rachunkowości rolnej

Warianty tytułu
Business Specificity versus Agricultural Accounting Valuation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Według Międzynarodowego Standardu Rachunkowości podstawą rachunkowości rolnej powinna być ewidencja wzrostu biologicznego, w celu przedstawienia ilościowych i jakościowych procesów zmian zwierząt i roślin. Wymaga to odpowiedzi na następujące pytania: • jak zdefiniować aktywa biologiczne, ich zmiany (wzrost, starzenie się) i powstawanie nowych (produkcję, prokreację)? • jak określić zasady wyceny składników majątku z uwzględnieniem skutków procesów wzrostu biologicznego? • jak dostosować rachunek kosztów do poszczególnych rodzajów działalności rolniczej (ciągłej, nieciągłej), odmienności cyklu produkcyjnego, specyfikacji czynników produkcji (amortyzacja inwentarza żywego, koszty pracy ludzkiej) oraz produktów rolnych (metody kalkulacji, wycena produkcji w toku)? Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na powyższe pytania. (fragment tekstu)
EN
According to the International Accounting Standard the core of agricultural accounting should be biological growth's record, in order to present quantitative and qualitative changing processes of animals and plants. It requires answering the following questions: • how biological assets, their changes (growth, growing old) and emerging (production, procreation) should be defined? • how principles of the property's component evaluation, complied with results of biological growth process, should be defined? • what is specific in profit and loss account of the agriculture activity? The main aim of this article is an attempt to answer the above mentioned questions. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
 • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
 • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bernacki A., Specjalistyczny MSR 41 "Rolnictwo", Monitor Rachunkowości i Finansów, FRRwP, Warszawa 2002.
 • Bernacki A., Wasilewski M., Klasyfikacja, wycena i ewidencja inwentarza żywego w gospodarstwie rolniczym, [w:] Problemy dostosowania rachunkowości rolnej do postanowień prawa bilansowego, red. T. Kiziukiewicz, AR, Szczecin 1997.
 • Cieciura M., Inwentarz żywy w świetle ustawy o rachunkowości - wybrane zagadnienia, [w:] Problemy dostosowania rachunkowości rolnej do postanowień prawa bilansowego, red. T. Kiziukiewicz, AR, Szczecin 1997.
 • Gos W., Rachunek kosztów w przedsiębiorstwach rolniczych, SKwP 1993, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej nr 25.
 • Jarugowa A., Międzynarodowy standard rachunkowości rolnej. Proces tworzenia, "Rachunkowość" 1996, nr 10, s. 519.
 • Kiziukiewicz T., Problemy dostosowania rachunkowości rolnej do postanowień prawa bilansowego, AR, Szczecin 1997.
 • Majewska M., Podstawowe zasady rachunkowości gospodarstw rolnych, www.new.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, t. 2, IASCF, Londyn 2004.
 • Ostaszewicz A., MSR 41 ,Rolnictwo", "Rachunkowość", SKwP, Warszawa 2001, nr 7.
 • Rozporządzenie Ministra z dnia 15 stycznia 1991 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości, DzU nr 10, poz. 35.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, DzU 2002, nr 76, poz. 694 ze zmianami.
 • Żyznowski T., Ewidencja księgowa inwentarza żywego w świetle przepisów ustawy o rachunkowości, "Rachunkowość" 1995, nr 8.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171212081

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.