PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 24 | 32--51
Tytuł artykułu

Pomoc państwa dla przedsiębiorstw zagrożonych na rynku

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W związku ze zjawiskami kryzysowymi i coraz częstszymi zagrożeniami upadłością (likwidacją przedsiębiorstwa na rynku i w systemie prawnym) na uwagę zasługują rozwiązania zapobiegające takiej likwidacji przedsiębiorstw, zwane pomocą dla ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw. W opracowaniu omówiono istotę, formy i mechanizmy pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji tzw. zagrożonych przedsiębiorstw, w świetle wytycznych wspólnotowych oraz ich adaptacji w Polsce, po akcesji do UE. (abstrakt oryginalny)
EN
Due to the increasing number of crisis situations and more frequent threats of bankruptcy (liquidation of the enterprise on the market within the legal system) it is worthwhile to present certain solutions that prevent such actions. In this article the author defines such actions as ones that are targeted at restructuring of these enterprises. This article discusses the following issues: essence, forms and mechanisms of state aid in terms of improving and restructuring of so-called endangered enterprises. It should be noted that this aid is presented in the light of EU standards and pertains to their adaptation in Poland, after accession of our country into EU. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
32--51
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Bibliografia
 • Famielec J. (red.), Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki oraz przedsiębiorstw, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2011.
 • Komunikat Komisji dotyczący przedłużenia okresu ważności Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw, Dz.U. 2009/C 156/02.
 • Kożuch M., Rola państwa w subsydiowaniu ochrony środowiska, [w:] M.G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010.
 • Kożuch M., Subsydia publiczne jako instrumenty polityki ekologicznej państwa, [w:] J. Famielec (red.), Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki oraz przedsiębiorstw, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2011.
 • Międzynarodowe Targi Przemysłu Naftowego i Gazownictwa - Międzynarodowa Konferencja Nafta i Gaz - 2011, Warszawa, wrzesień 2011.
 • Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2009 roku, UOKiK, Warszawa 2010.
 • Rozporządzenia Ministra Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych, Dz.U. 2010, Nr 239, poz. 1599.
 • Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców, Dz.U. 2007, Nr 80, poz. 543 ze zm.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzielaniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych, Dz.U. 2008, Nr 142, poz. 952 ze zm.
 • Rozporządzenie Rady WE 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 roku w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego, Dz.U. L 205.2.8.2002.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. 2004, Nr 173, poz. 1807 ze zm.
 • Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców, Dz.U. 2006, Nr 191, poz. 1411 ze zm.
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali, Dz.U. 2001, Nr 111, poz. 1196 ze zm.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, Dz.U. 2002, Nr 141, poz. 1177 ze zm.
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze, Dz.U. 2003, Nr 60, poz. 535 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, Dz.U. 2004, Nr 123, poz. 1291 ze zm.
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, Dz.U. 2002, Nr 171, poz. 1397, ze zm.
 • Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013, Dz. U. UE 2006/C 54/08.
 • Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw, Dz.U. UE 2004/C 244/02.
 • Zastosowanie artykułów 92 i 93 Traktatu i artykułu 61 porozumienia EOG wobec pomocy państwa w :torze lotnictwa, Dz.U. UE C 350.10.12.1994.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171212099

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.