PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 253 Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne | 117--128
Tytuł artykułu

Kierunki zmian w dostępności opieki zdrowotnej w województwie łódzkim u progu XXI w.

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Changes in Accessibility of Health Care in Lodz Region in XXI c.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Równość w dostępie do świadczeń zdrowotnych to jedno z głównych praw ludzi, a jej zapewnienie jest podstawowym celem każdego systemu opieki zdrowotnej. Zmiany zachodzące w Polsce - procesy migracyjne, starzejące się społeczeństwo przy jednoczesnym silnym zróżnicowaniu demograficznym w przekroju regionalnym, restrukturyzacja placówek ochrony zdrowia itp., sprawiają, że dostępność opieki zdrowotnej również się zmienia. Od przeszło 20 lat przeciętne trwanie życia mieszkańców woj. łódzkiego jest na najniższym poziomie w Polsce. Celem badawczym artykułu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie: czy na relatywnie krótką długość życia mieszkańców woj. łódzkiego może mieć wpływ ograniczony dostęp do infrastruktury ochrony zdrowia. W artykule przedstawiono istotę problematyki dostępności w ochronie zdrowia. Wskazano miary jej oceny: subiektywne - ocena dostępności dokonana przez pacjentów na podstawie badań ankietowych (na podstawie Diagnozy społecznej), oraz obiektywne - obejmujące liczbę szpitali i łóżek przypadającą na 10000 mieszkańców, liczbę poradni podstawowej opieki zdrowotnej i poradni stomatologicznych przypadających na 10 000 mieszkańców, porady udzielone per capita oraz liczbę osób przypadających na aptekę ogólnodostępną (na podstawie danych GUS i Rejestru ZOZów). Analizę dostępności infrastruktury ochrony zdrowia w woj. łódzkim w XXI w. przedstawiono na tle Polski. Przeprowadzona analiza nie daje uprawnień do twierdzącej weryfikacji tezy, że na relatywnie krótką długość życia mieszkańców woj. łódzkiego ma wpływ ograniczony dostęp do infrastruktury ochrony zdrowia. (abstrakt oryginalny)
EN
Equality in the access to health service is one of major human rights, and providing it is the basic aim of every health care system. Changes which are taking place in Poland - migration processes, the aging society with simultaneous strong demographic differentiation in regional cross-section, restructuring of medical facilities etc., cause changes in accessibility to medical facilities. For the last twenty years the average life span of the Lodz voivodeship inhabitants has been on the lowest level in Poland. The research objective of this paper is to find an answer to the question whether the relatively short life span of Lodz voivodeship inhabitants is influenced by limited access to medical infrastructure. The article presents the essence of the problem of accessibility to health protection and indicates the measures of its assessment: subjective - the assessment of accessibility carried out by patients based on the survey (based on social diagnosis) and objective - including the number of hospitals and hospital beds per 10 000 inhabitants, the number of primary health care clinics and dental clinics per 10 000 inhabitants, advice provided per capita and the number of people per public pharmacy (based on Central Statistical Office data and Health Care Clinics registers). The accessibility to medical infrastructure analysis in the Lodz voivodeship has been presented against the background of Poland. The carried out analysis does not enable a positive verification of the thesis that the relatively short life span of Lodz voivodeship inhabitants is affected by limited access to health care infrastructure. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Czapiński J., Panek T. (red.), [2009], Diagnoza społeczna 2009 - warunki i jakość życia Polaków, RMS, Warszawa, www.diagnoza.com.
 • Czapiński J., Panek T. (red.), [2007], Diagnoza społeczna 2007 - warunki i jakość życia Polaków, RMS, Warszawa, www.diagnoza.com.
 • Encyklopedia PWN, [1999], t. II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Frąckiewicz-Wronka A., [2004], Dostępność usług zdrowotnych - racjonalizacja czy wykluczenie, Polityka Zdrowotna, tom I.
 • Holly R., [2004], Racjonalna polityka zdrowotna a procedury i standardy medyczne w systemie ochrony zdrowia, Polityka Zdrowotna, tom I.
 • Leowski J., [2009], Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne, CeDeWu, Warszawa.
 • Poznański P., Konracka D., Skolimowska J., Gałczyński K., Zbylut J., [2000], Analiza gospodarki finansowej Kas Chorych w aspekcie zapewnienia dostępności do wybranych świadczeń zdrowotnych, Antidotum, nr 6.
 • Stańczyk M., [2009], W województwie łódzkim żyje się najkrócej w Unii, Polska the Times - dziennik Łódzki, 05.10.2009.
 • Suchecka J., [2008], Regulacje publiczne i prawne, równość sektorów w ochronie zdrowia, [w:] Ryć K., Skrzypczak Z. (red.), Ochrona zdrowia i gospodarka. Mechanizmy rynkowe a regulacje publiczne, Wyd. Nauk. WZ UW, Warszawa.
 • Sytuacja demograficzna Polski - Raport 2002, [2004], Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa.
 • Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)
 • www.diagnoza.com
 • www.rejestrzoz.gov.pl
 • www.stat.gov.pl
 • www.ucatlas.ucsc.edu/access.php
 • www.who.int
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
DOI
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171212131

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.