PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | z. nr 6 | 69--100
Tytuł artykułu

Alternatywne koncepcje wdrażania rozwoju i ich skutki dla kategorii kapitał

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Alternative Conceptions of Implementation of Development and their Effects for the Category of Capital
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł wpisuje się w cykl konferencji: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, a jego specyfiką jest to, że zagadnienie sprzężeń: kapitał ludzki - wzrost gospodarczy - nierówności społeczne analizuje się na poziomie kategorii rozwój, w szczególności w ramach alternatywnych, tj. wykluczających się koncepcji jego urzeczywistniania. Celem artykułu jest wykazanie, że droga do rozwiązania sprzeczności między wzrostem gospodarczym a ograniczaniem nierówności społecznych leży w przyjęciu właściwej, a nie pozornej koncepcji rozwoju. Hipotezą niniejszego artykułu jest twierdzenie, że kapitał ludzki, a nie technologie pełni funkcje kluczowe w urzeczywistnianiu poprawnie zdefiniowanego rozwoju, a odwoływanie się do kapitału intelektualnego, społeczeństwa wiedzy i gospodarki opartej na wiedzy nie jest ani wskazaniem wystarczającym, ani dostatecznie skutecznym dla kształtowania właściwych relacji: kapitał ludzki - wzrost gospodarczy - ład społeczny. (fragment tekstu)
EN
The specificity of this article is the issue of couplings: human capital - economic growth - social inequalities on the level of the category of development especially within the scope of alternative and mutually exclusive conceptions of its implementation. The aim of the paper is to show that the way to solve the contradictions between economic growth and limitation of social inequalities is an adoption of the conception of development. A basic hypothesis advanced here is the statement that the human capital and not the technologies steered at growth (including knowledge - their component) plays key roles in the implementation of correctly defined development. The following are the steps of action: - The analysis of categories of: development, capital, information society and globalisation processes, technologies (standardised and non-standardised) stable and sustainable development and deposit of values - basic issues and controversies; - The model of interdependences among technological progress, globalisation process and stable and sustainable development (figure 1) - generation of disproportions including social inequalities; - Consequences of the introduction of technological axiology for the category of capital; - Human capital and limitation of social inequalities in stable and sustainable development. Final reflection: numerous authors emphasise the fact that solutions for the key economic problems should be sought outside economics, however at the same time the belief that knowledge will become a generating source of proportions which would ensure a social and economic order - just like an invisible hand - has no substantial grounds. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
69--100
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu
Bibliografia
 • Anderson A., Rewolucja inteligentnego pyłu. Czujniki wszystkich krajów łączcie się, "Polityka. Świat i Polska" 2003 nr 1 (grudzień 2003 - luty 2004).
 • Bratkowski P., współpraca T. Maćkowiak, J. Romanowicz, M. Rabij, Śmierć telewizji. Telewizja już nie uczy. Tylko bawi. Internet zaczął za to kształtować osobowość ludzkości, "Newsweek" z dn. 25.07.2004.
 • Czerny J., Główne nurty filozofii nauki, BMF, Katowice 2003, s. 148.
 • Deklaracja z Johannesburga w sprawie zrównoważonego rozwoju, 4 września 2002 r. (maszynopis).
 • Dobrowolski G. - głos krytyczny do wyroku NSA z dnia 18 sierpnia 1995 r. SA/Wr 1329/95 opublikowany w "Samorządzie Terytorialnym" 1997, nr 70.
 • Domańska E., Biżuteria ze zwłok. Z prochu powstałeś, w diament się obrócisz, "Wprost" 23.03.2004.
 • Gilder G., Bogactwo i ubóstwo, Wydawnictwo Zysk i Spółka, Poznań 2001.
 • Gołębiewski L. i Masłoń K., Rozmowa z C. Fuentes'em, "Rzeczpospolita" 2002 nr 125.
 • Hvozdik S., Psychologické pohl'ady na edukaciu a postmodernizmus. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov 2001.
 • Hvozdik S., Rozwój identyczności a ostateczne cele ludzkiego życia w warunkach wychowania ekologicznego [w:] Kapitał ludzki w procesie globalizacji a w rozwoju zrównoważonym i trwałym, red. F. Piontek, ATH w Bielsku-Białej, WSEiA w Bytomiu, EcoEdycja, Wisła 2002.
 • Jaki humanizm XXI wieku. Z prof. Stefanem Świeżawskim rozmawiała Anna Jarmusiewicz, "Rzeczpospolita" 2001, nr 83.
 • Jałowiecki B., Szczepański M. S., Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie socjologicznej, WSZiNS w Tychach, Tychy 2002.
 • Jędroszczyk P., Złom jedzie na Wschód, "Rzeczpospolita" 2004, nr 181.
 • Kastory B., Rewolucja w skali mini, "Wprost", 2 listopada 2003.
 • Kelly K., Nowe reguły nowej gospodarki. Dziesięć prezentowanych strategii dla świata połączonego siecią, WIG - Press, Warszawa 2001.
 • Klasik A., Duże województwa samorządowe - gra o rozwój regionalny [w:] Związki polityki gospodarczej z polityką regionalną, red. R. Broszkiewicz, AE Wrocław 1997.
 • Klasik A., Strategie regionalne. Formułowanie i wprowadzanie w życie, AE Katowice, Katowice 2002.
 • Kotler P., Jatusripitak S., Maesincee S., The marketing of Nations. A Strategic Approach to Boulding National Wealth, The Free Press, 1997.
 • Krukowska M., Generacja brukselska, "Newsweek" z dn. 2004-02-29.
 • Kwiatkowski S., Ziemia obiecana. Prawdziwa historia polskich ziem zachodnich, "Wprost" 04.2004.
 • Lange O., Ekonomia polityczna. Tom I, PWN, Warszawa 1963.
 • Mała encyklopedia ekonomiczna. Wyd. 2 zmienione, PWE, Warszawa 1974.
 • Marks K., Engels F., Manifest komunistyczny, KI W, Warszawa 1976.
 • Martin H. P., Schumann H., Pułapka globalizacji, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999.
 • Mc Rae H., Świat w roku 2020. Potęga, kultura i dobrobyt - wizja przyszłości, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996.
 • Messori V., Przemyśleć historię. Katolicka interpretacja ludzkiego losu, tom I, Wydawnictwo M, Kraków 1998.
 • Mikułowski-Pomorski J., Społeczeństwo informacji czy społeczeństwo komunikujące się? Słowo wstępne [w:] A. Mattelart, Społeczeństwo informacji, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2004.
 • Morrisom D., Rozwój gospodarczy. Strategia dla samorządów lokalnych, Agencja Rozwoju Regionalnego, Warszawa (brak roku wydania).
 • Pierścionek Z., Strategia rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1996.
 • Piontek B., Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, PWN, Warszawa 2002.
 • Piontek B., Znaczenie kształtowania świadomości zintegrowanej dla cywilizacji informacyjnej, [w:] Środowisko i rozwój, tom 10, WSEiA, Bytom 2004 (w druku).
 • Piontek F., Człowiek i jego środowisko w strategii wzrostu gospodarczego i w rozwoju zrównoważonym (trwałym), "Problemy Ekologii" 2000, nr 5.
 • Piontek F., Kontrowersje i dylematy wokół rozwoju zrównoważonego i trwałego, [w:] Ekonomia a rozwój zrównoważony, red. F. Piontek, tom 1, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2001.
 • Piontek F., Najlepsze dostępne techniki niestandaryzowane, "Problemy Ekologii" 2002 nr 2.
 • Piontek F., Nowak A. J. OFM, Osobowy aspekt wartości w procesie rozwoju. Studium porównawcze, WSEiA, Bytom 2004.
 • Piontek F., Piontek B., Podstawy ekonomii menedżerskiej. Globalizacja a rozwój zrównoważony i trwały, WSEiA, Bytom 2003.
 • Piontek F., Piontek W., Rachunek ekonomiczny w ochronie środowiska, WSEiA, Bytom 2002, s. 22-23.
 • Piontek F., Sektorowość i integralność kapitału ludzkiego w procesie globalizacji a w rozwoju zrównoważonym i trwałym [w:] Kapitał ludzki w procesie globalizacji a w rozwoju zrównoważonym i trwałym, red. F. Piontek, ATH w Bielsku-Białej, WSEiA w Bytomiu, EcoEdycja, Wisła 2002.
 • Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego, Raport o rozwoju społecznym. Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2002.
 • Popielisk K., Człowiek - wartości - sens, RW KUL, Lublin 1996.
 • Reymont W. S., Bunt, Biblioteka Frandy, Warszawa 2004.
 • Reymont W. S., Ziemia obiecana, T. I, Prószyński i S-ka, Warszawa 2000, s. 193.
 • Rifkin J., Wiek dostępu, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2003.
 • Ritzer G., Mcdonalizacja społeczeństwa, Muza S.A., Warszawa 1999.
 • Rokita J., Fabiańska K., Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1986.
 • Sadowski W., Byt i bajt, "Polityka" 2003, nr 40.
 • Słownik języka polskiego PWN, tom III , PWN, Warszawa 1985.
 • Stabryła A., Rozwój jako przedmiot zarządzania [w:] Księga jubileuszowa AE w Krakowie, Kraków 1995.
 • Stiglitz J. E., Globalizacja, PWN, Warszawa 2004.
 • Sulmicki P., Planowanie i zarządzanie gospodarcze, PWE, Warszawa 1973.
 • Tatarkiewicz W., Historia filozofii, Tom I i III , PWN, Warszawa 1958.
 • Toffler A., Szok przyszłości, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Toffler A., Trzecia fala, PIW, Warszawa 1997.
 • Walat T., I w kwiat się obrócisz. Szwecja i nowy ekologiczny obrządek grzebania ciał, "Polityka" 2002 nr 28.
 • Weizsäcker von E.U., Lovins A.B., Lovins L. H., Mnożnik Cztery. Podwojony dobrobyt - dwukrotnie mniejsze zużycie zasobów naturalnych, Nowy raport dla Klubu Rzymskiego, Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim, Wydawnictwo Rolewski, Toruń 1999.
 • Wierzbicki A. P., Początki społeczeństwa informacyjnego jako wyzwanie dla polskiej przestrzeni XXI wieku, Instytut Łączności, Warszawa, (materiał powielony).
 • Wildstein B., Wolność potrzebuje fundamentu, "Rzeczpospolita" 2004 nr 100.
 • Z prof. Farzinem Davachi, lekarzem amerykańskim, specjalistą ds. HIV i AIDS rozmawiała Ewa Jadłowska [w:] "Rzeczpospolita" - magazyn 2001 nr 36.
 • Zrób to sam (za J. Stiglitzem), "Polityka" 2004, nr 20.
 • Życie cybermana, "Wprost", 23 marca 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171212133

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.