PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 31 | 197--210
Tytuł artykułu

Zagadnienie bezpieczeństwa jako bariera funkcjonowania międzynarodowych łańcuchów dostaw

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obecnie wiele firm działa w ramach międzynarodowych i globalnych łańcuchów dostaw. Tworzą one sieć naczyń połączonych, zatem zakłócenie w jednym miejscu z łatwością przenosi się na inne, bardziej odległe organizacyjnie i geograficznie ogniwa. Każde z ogniw wymaga ochrony, szczególnie w obliczu rosnących zagrożeń dla funkcjonowania handlu i transportu międzynarodowego. Sam fakt występowania zagrożeń związanych z przestępczością w łańcuchach dostaw powoduje zakłócenia przepływów surowców, produktów, czy informacji, stanowiąc jednocześnie barierę dla funkcjonowania łańcuchów dostaw w skali międzynarodowej. Lekarstwem na te problemy miały być regulacje i inicjatywy dotyczące bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw, jednakże z nimi również wiążą się negatywne skutki, takie jak wzrost kosztów, wydłużenie czasu dostawy, konieczność postępowania zgodnie ze skomplikowanymi procedurami czy zakłócenie konkurencji. Aby w takiej sytuacji firmy mogły osiągnąć także pozytywne skutki, wymagana jest harmonizacja przepisów i wzajemna ich uznawalność w różnych krajach. Taki kierunek wskazuje m.in. WCO SAFE Framework.
EN
Currently, many companies operate in international and global supply chains. They form a network of interdependencies; therefore, the distortion in one place is easily transferred to the other, organizationally and geographically distant parties. Each link requires protection, particularly in the light of growing threats to the functioning of trade and international transport. The fact that these threats and risks exist causes disruption of flows of raw materials, products, or information and becomes a barrier to the functioning of international supply chains. The supply chain security regulations and initiatives were to minimize these risks but they have also brought negative consequences, such as increased costs, prolonged delivery, the need to act in accordance with complex procedures and distortion of competition. In such a situation, the companies can achieve some benefits of enhanced security only if the regulations are harmonized and mutually recognized by countries. This direction has been indicated in the WCO SAFE Framework. Meanwhile, businesses continue to run costs and cope with a large number of regulations and subsequent barriers to supply chains. Unfortunately, until a disturbance occurs, it is not possible to accurately estimate both costs and benefits of proposed solutions. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
197--210
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • A business case for Columbus Programme, World Customs Organisation, http://www.wcoomd.org, 10.05.2011.
 • Ahokas J., Hintsa J., Assuring Supply Chain Continuity in Industrial Supply Chains and Complying with Authorised Economical Operator AEO Europe, BIT Research Centre.
 • Closs D.J., McGarrel E.F., Enhancing Security Throughout the Supply Chain, The IBM Center for the Business of Government, 2004.
 • Customs and Border Protection, http://www.cbp.gov, 10.05.2011.
 • Growth reimagined. Prospects in emerging markets drive CEO Confidence, 14th Annual Global CEO Survey 2011, PwC 2011.
 • Harrison A., van Hoek R., Zarządzanie logistyką, PWE, Warszawa 2010.
 • Hintsa J., Ahokas J., Männistö T., Sahlstedt J., CEN Supply Chain Security (SCS). Feasibility study, CEN/TC 379 Supply Chain Security, Cross-border Research Association, Lausanne 2010.
 • Hummels D., Time as a Trade Barrier, "GTAP Working Paper" 2001, No. 18.
 • Makinen G., The Economic Effects of 9/11: A Retrospective Assessment, Report for Congress, The Library of Congress 2002.
 • Polska perspektywa. Przemyślany wzrost, 14. coroczne badanie Global CEO Survey, PwC, 2010.
 • Review of Maritime Transport 2010, United Nations Conference on Trade and Development, New York and Geneva 2010.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) 312/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. L. 98 z 17.04.2009, s. 3).
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. L. 360 z 19.12.2006, s. 64).
 • Rozporządzenie nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady nr 2913/92 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. L. 117 z 4.05.2005, s. 13).
 • Secure trade and 100 % scanning of containers, European Commission Staff Working Document z 11.02.2010 (SEC(2010) 131 final).
 • Supply Chain Management Terms and Glossary, Council of Supply Chain Management Professionals, http:// cscmp.org.
 • Supply Chain Security Guide, Worldbank 2009.
 • Supply Chain Security Initiative: A Trade Facilitation Perspective, Swedish National Board of Trade - Kommerskollegium, 2008.
 • WCO SAFE Framework of Standards, World Customs Organization 2007.
 • Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE,Warszawa 2010.
 • World Customs Organization, http://www.wcoomd.org.
 • World Development Report 2009. Reshaping Economic Geography, The Word Bank, Washington DC 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171212145

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.